Budapest, 2021. június 24. – Az MNB Zöld Programjának megfelelően támogatja a pénzügyi rendszer hozzájárulását a klímaváltozással kapcsolatos kockázatok mérsékléséhez. Ennek keretében a jegybank felülvizsgálta a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatóra (JMM) vonatkozó szabályozását. A módosítás értelmében 2021. július 1-jétől a zöld jelzálogalapú források kedvezményes súlyozással vehetők figyelembe a mutató számításakor. A módosítás ösztönzi a nemzetközileg egyre elterjedtebb zöld jelzáloglevelek jövőbeli hazai kibocsátását, ezen keresztül pedig a zöld ingatlanokat finanszírozó jelzáloghitelek elterjedését is. Az MNB rendeletét érintő egyéb, pénzügyi stabilitási célokat erősítő módosítások 2022. október 1-jén lépnek hatályba.

A pénzügyi közvetítőrendszer hozzájárulása a klímaváltozással kapcsolatos kockázatok mérsékléséhez fontos pénzügyi stabilitási cél és társadalmi érdek, amit az MNB is támogat intézkedéseivel. Az MNB 2019 óta dolgozik egy átfogó, a zöld pénzügyek széles területét érintő projekten, melynek része a zöld, energiahatékony ingatlanok finanszírozását elősegítő jelzáloglevelek piacát érintő fejlesztési program is. A zöld jelzáloglevelek hazai megjelenése támogatná a zöld (dedikáltan energiahatékony ingatlanokat finanszírozó) jelzáloghitelek elterjedését is. Ezek egyrészt a lakásállomány energetikai jellemzőinek javítását szolgálják, másrészt az előzetes nemzetközi tapasztalatok alapján kedvezőbb kockázati jellemzőkkel rendelkezhetnek. A zöld befektetések iránti egyre nagyobb érdeklődés miatt pedig a zöld instrumentumok új, diverzifikáltabb stabil forrásbevonási lehetőséget is jelenthetnek a bankszektor számára a jövőben. A zöld jelzáloglevél-piac támogatásának egyik pillére keresletoldali ösztönzőként az MNB zöld jelzáloglevél-vásárlási programja lesz, míg a másik pillér a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatóra (JMM) vonatkozó rendelkezések módosítása, ami kínálati oldalon ösztönzi a zöld jelzáloglevelek kibocsátását.

Az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsának (PST) döntése alapján 2021. július 1-jétől a JMM számításakor az 5 éven túli eredeti futamidejű zöld jelzálogalapú forrásokat magasabb, 1,5-szeres súllyal lehet figyelembe venni. Ez a zöld jelzáloglevelek irányába terelheti a kibocsátásokat, támogatva a kötvények fedezetéül szolgáló jelzáloghitel-portfóliók zöldítését is. Az MNB a jelzáloglevelek zöldként való értékelése tekintetében a banki alkalmazkodás és a befektetői orientáció támogatása érdekében nemzetközileg széles körben elfogadott és használt standardok követését várja el.

A zöld jelzálogalapú források kedvezményes kezelése mellett a PST a szektorszintű forint lejárati összhang növelését támogató módosításokat is eszközölt a szabályozásban: a mutató elvárt minimumszintjének 25-ről 30 százalékra emelését, az újonnan kibocsátott jelzáloglevelek tőzsdei bevezetésének elvárását, valamint a koronavírus járvány miatt felfüggesztett, a bankok közti jelzáloglevél-kereszttulajdonlási korlátozások módosított formában való visszavezetését, amely alól az árjegyzési célú tulajdonlás esetén kedvezményben lehet részesülni. Ezek a változtatások a megfelelő banki felkészülési idő biztosítása érdekében 2022. október 1-jével lépnek életbe, és a zöld forrásokra vonatkozó kedvezményes súlyozást is figyelembe véve várhatóan nem okoznak érdemi alkalmazkodási nehézséget a bankok számára.

Az MNB rendelet szövege megjelent a Magyar Közlönyben.

A jegybank likviditási és finanszírozási kockázatokat kezelő makroprudenciális eszközeiről további információk itt találhatók.

Magyar Nemzeti Bank