Budapest, 2021. május 18. Az MNB egy-egy millió forint felügyeleti bírsággal sújtotta a Kartonpack és az OTT-ONE tőzsdei kibocsátókat éves jelentéseik határidőben történő közzétételének elmulasztása miatt. A közzétételre vonatkozó kötelezettségek megsértése miatt jelenleg egyik kibocsátó részvényeivel sem lehet kereskedni a BÉT-en.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) ma közzétett határozatában ismételten felszólította a KARTONPACK Dobozipari Nyrt.-t (Kartonpack), hogy haladéktalanul, de legkésőbb 2021. december 31-ig tegye közzé 2019. és 2020. évi éves jelentését, illetve a 2020. I. félévéről készített féléves jelentését. A jegybank emellett kötelezte a kibocsátót, hogy rendkívüli adatszolgáltatás keretében 2021. szeptember 15-i, október 15-i, november 15-i és december 15-i időponttal – a megfelelő dokumentumokkal alátámasztva – számoljon be a hiányzó jelentések közzététele érdekében megtett/megtenni szándékozott intézkedéseiről.

Rendszeres tájékoztatási kötelezettségének megsértése miatt az MNB 1 millió forint felügyeleti bírságot is kiszabott a Kartonpackra.

Mint ismert, a 2019. évi pénzügyi jelentés közzétételének elmulasztása miatt a jegybank tavaly május 11-től felfüggesztette a Kartonpack részvényeinek kereskedését a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT). Az intézkedés – amely a közzétételek megtörténtéig marad érvényben – kiszűri annak lehetőségét, hogy a friss pénzügyi adatok miatti információhiányos időszakban nem kellően megalapozott befektetési döntések szülessenek a Kartonpack részvények kapcsán.

Egy további határozatában az MNB az OTT-ONE Nyrt.-t (OTT-ONE) is felszólította arra, hogy mindenkor teljeskörűen és határidőben tegyen eleget a rendszeres tájékoztatási kötelezettségének, s ennek megfelelően haladéktalanul tegye közzé a 2020. pénzügyi évről készített éves jelentését.

A jegybank e kibocsátó esetében is 1 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki a rendszeres tájékoztatási kötelezettség megsértése nyomán. A mostani bírságintézkedésen túl a jegybank jelenleg – már korábban megindított – célvizsgálatban tekinti át az OTT-ONE Nyrt. közzétételi gyakorlatát.

Az OTT-ONE Nyrt. részvényeinek tőzsdei kereskedését 2021. április 16-tól függesztette fel a jegybank. Az intézkedés közvetlen oka az volt, hogy a kibocsátó hiányosan – lényegi, a megítélését potenciálisan érintő információt elhallgatva – tette közzé, hogy könyvvizsgálója visszaadta megbízását. A felfüggesztés ugyanakkor addig tart, amíg a tőzsdei kibocsátó a jogszabályoknak megfelelő, független könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott éves jelentést tesz közzé 2020. évi tevékenységéről.

Az MNB a korábbiakban is következetesen fellépett az éves jelentésük közzétételét elmulasztó tőzsdei kibocsátókkal szemben, akik számára magas szintű tájékoztatási követelményeket állít a jogalkotó. A jegybank folyamatosan vizsgálja a kibocsátók által nyilvánosságra hozott információkat is, s szükség esetén további adatokat kér be annak ellenőrzésére, hogy a kibocsátók valamennyi, a megítélésének befolyásolására alkalmas információt határidőben megosztottak-e a nyilvánossággal. Ha az MNB a közzétételi előírások megsértését tapasztalja, fellép annak mielőbbi megszüntetése érdekében.

Magyar Nemzeti Bank

Határozatok