A Magyar Nemzeti Bank a fenntarthatósági szempontok devizatartalék-kezelésbe történő minél szélesebb körű integrálása érdekében Fenntartható és Felelős Befektetési Chartát publikált. A Chartában a jegybank kifejezi elköteleződését a tartalékkezelés környezeti szempontból fenntarthatóbbá tétele iránt, valamint közép- és hosszú távú célkitűzéseket határoz meg a tartalékkezelés zöldítésére a tartaléktartás hagyományos céljainak veszélyeztetése nélkül. A dokumentum amellett, hogy iránytűként szolgál a devizatartalék-befektetési stratégia számára a zöld szempontok integrálása terén, követendő példa lehet a pénzügyi piaci szereplők számára és hozzájárulhat a piac fejlődéséhez.

Az elmúlt években a tartalékkezelés területén is kiemelt szerepet kapott a környezeti fenntarthatósági szempontok figyelembevétele. Az MNB 2019-ben a jegybankok körében az elsők között egy dedikált zöldkötvényeket tartalmazó portfólió kialakításáról döntött, 2021 óta pedig évente közzéteszi eszközportfólióinak klímakockázati kitettségét a Klímaváltozással kapcsolatos pénzügyi jelentésében (TCFD riport). A pénzügyi portfóliókban rejlő klímakockázatok kezelése ugyanakkor egy összetett feladat, a különböző fenntartható befektetési stratégiák együttes alkalmazását teszi szükségessé.

A Chartában az MNB négy pillér mentén határoz meg célokat és irányelveket a tartalékkezelésre vonatkozóan, melyek a mérés, befektetési stratégia, transzparencia/aktív szerepvállalás és monitoring. Az MNB nyomon követi a releváns környezeti fenntarthatósági tényezőket, kritériumokat, és lehetőség szerint integrálja azokat a befektetési folyamatokba, a tartalékkezelés hármas (likviditás-biztonság-hozam) célrendszerét szem előtt tartva. A Chartában foglalt vállalások között szerepel továbbá az adatminőség és -elérhetőség várható javulása mellett a tartalék befektetéseiben rejlő klímahatások minél átfogóbb elemzése, valamint a jegybank aktív szerepvállalásával a piac fejlődésének előmozdítása. Hosszú távon cél a tartalékportfóliók lehetőség szerinti maximális dekarbonizációja a kiemelt tartaléktartási célok és elvárások figyelembevétele mellett.

A Charta egyes elemeinek konkrét megvalósítási módja nagyban függ az adatminőség és -elérhetőség jövőbeni alakulásától. Az MNB ennek megfelelően szoros figyelemmel követi a fenntartható és felelős befektetési gyakorlatok fejlődését, rendszeresen felülvizsgálja a Chartában tett vállalásokat és célkitűzéseket, és azokat a változó piaci környezet tükrében szükség esetén kiegészíti, módosítja.