Budapest, 2023. december 21. – A lakás- és hitelpiaci kockázatok alakulására tekintettel az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsa továbbra sem változtat a 2024. július 1-jétől 0,5 százalékos szinten aktiválódó anticiklikus tőkepufferráta mértékén.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a magyarországi kitettségek esetében alkalmazandó anticiklikus tőkepufferráta (CCyB, Countercyclical Capital Buffer) 2024. július 1-jétől hatályos 0,5 százalékban meghatározott mértékét 2025. január 1-jétől is fenntartja. 2024. július 1-jéig továbbra is 0 százalékos ráta vonatkozik a hazai kitettségekre.

Az MNB a 2022. júniusi rátafelülvizsgálat során döntött a hazai kitettségek vonatkozásában alkalmazandó anticiklikus tőkepufferráta mértékének 2016 óta első alkalommal való 0,5 százalékos szinten történő aktiválásáról. Ezt a ciklikus rendszerkockázatok és a lakáspiaci túlértékeltséghez kapcsolódó kockázatok enyhülésére tekintettel a 2023. júniusi rátafelülvizsgálata során egy évvel, 2024. július 1-jére halasztotta.

Az elmúlt negyedévben tovább enyhültek a ciklikus és lakóingatlanpiaci kockázatok, amely folyamat rövidtávon is folytatódhat. Középtávon ugyanakkor a gazdasági aktivitás helyreállása és a reálbér-emelkedés visszatérése a ciklikus kockázatok újbóli növekedése irányába hathatnak. Így az anticiklikus tőkepuffer felépítésének megkezdésében változás egyelőre nem indokolt.

2023 júniusában az MNB jelentős harmadik országnak minősítette Albániát, Montenegrót, Oroszországot, Szerbiát, Ukrajnát és Üzbegisztánt. Egyrészt ezen országok pénzügyi folyamatai is hatással lehetnek a magyar bankrendszer kockázatainak alakulására, másrészt ezen országok hatóságai az EU-s tagállamokétól eltérő jogi és prudenciális keretrendszerben működnek. Az MNB értékelése alapján a ciklikus rendszerszintű kockázat szintje egyik vizsgált országban sem indokolja anticiklikus tőkepuffer-követelmény előírását. 2024. január 1-jétől a magyarországi bankok ezen országokban lévő kitettségei esetében változatlanul 0 százalékos anticiklikus tőkepufferráta alkalmazandó.

Az MNB a továbbiakban is folyamatosan nyomon követi a bankszektorban látható rendszerkockázatokat és azok alakulásának függvényében írja elő addicionális tőkepuffer-követelmények tartását.

Tudnivalók az anticiklikus tőkepufferről, valamint annak működéséhez kapcsolódó egyéb információk

Magyar Nemzeti Bank