A kombinált pufferkövetelmények részét képező anticiklikus tőkepuffer (Countercyclical Capital Buffer, CCyB) célja a pénzügyi közvetítőrendszer hitelezési ciklusokon átívelő stabilitásának és ellenálló képességének növelése, vagy más megközelítésben a pénzügyi rendszer prociklikusságának ellensúlyozása. Amikor a ciklikus pénzügyi rendszerkockázat növekszik, az intézményeknek tőkét kell felhalmozniuk, hogy olyan tőkepuffereket hozzanak létre, amelyek erősítik a bankszektor rugalmasságát a stresszes időszakokban, amikor a veszteségek realizálódnak. Ez segít fenntartani a gazdaság hitelkínálatát, és tompítja a pénzügyi ciklus visszaesését. Az anticiklikus tőkepuffer segíthet a túlzott hitelnövekedés visszaszorításában is a pénzügyi ciklus felfutása során.

 

Az anticiklikus tőkepuffer pénzügyi ciklust simító hatása

Forrás: MNB

Az MNB 2016. január 1-jén vezette be az eszköz keretrendszerét, összhangban az Egységes Szabálykönyv (CRR, CRD), az MNB tv., a Hpt. és a Bszt. jogszabályi követelményeivel, valamint az Európai Rendszerkockázati Testület (European Systemic Risk Board, ESRB) makroprudenciális kézikönyvével, valamint annak 2014/1-es és 2015/1-es ajánlásával.

A keretrendszer három összefüggő elemből áll az eszköz EGT-szintű konzisztens alkalmazásának érdekében:

  • Az MNB rendeletben határozza meg a hazai kitettségek vonatkozásában az alkalmazandó anticiklikus tőkepufferráta mértékét az irányadó pufferráta, az ESRB vonatkozó iránymutatása szerinti indikátorok, és a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásához kapcsolódó bármely egyéb tényező figyelembevételével. Az MNB a ciklikus rendszerszintű kockázatok intenzitását és az anticiklikus tőkepufferráta mértékét negyedévente felülvizsgálja és szükség esetén módosítja.
  • Az EGT országok között fennálló, 2,5 százalékos tőkepufferráta mértékig kötelező, a feletti mérték esetén önkéntes reciprocitás keretében a hazai bankrendszer EGT országokkal szembeni kitettségei vonatkozásában az EGT országok felelős hatóságai által megállapított anticiklikus tőkepufferráták alkalmazandók.
  • Az anticiklikus tőkepuffer alkalmazása kapcsán az ESRB vonatkozó iránymutatása szerint a tagállamoknak minden év második negyedévében meg kell állapítaniuk azon országok körét, amelyek a hazai pénzügyi rendszer tekintetében, az ezen országokban lévő felekkel szembeni kitettségek miatt jelentősek. A jelentős harmadik országok körének megállapítása nem csak azért fontos, mert ezen országok lényeges hatással vannak, vagy lehetnek a hazai pénzügyi intézmények anticiklikus tőkepufferére, hanem azért is, mert ezen országok kapcsán a tagállamoknak nyomonkövetési, szükség esetén pedig MNB rendeletben történő rátamegállapítási, illetve az ESRB irányába jelentéstételi és konzultációs kötelezettsége van.

 

Az MNB a hazai kitettségekre alkalmazandó anticiklikus tőkepufferrátát összhangban a többi EGT országban lévő kitettségre alkalmazandó tőkepufferráta EGT országok általi felülvizsgálatával negyedévente, a hazai bankrendszer tekintetében jelentős harmadik országokra vonatkozó rátákat pedig évente egyszer vizsgálja felül.

A magyarországi kitettségekre vonatkozó anticiklikus tőkepufferráta hatályos mértéke

Az anticiklikus tőkepufferráta (CCyB ráta) aktuálisan alkalmazandó értéke 0 százalék, 2024. július 1-jétől 0,5 százalékos ráta lép hatályba.

Következő felülvizsgálat várható határideje: 2024. június 30. 

A CCyB rátával kapcsolatos döntések és ahhoz kapcsolódó háttérinformációk

Döntés időpontja és indoklása

Alkalmazás kezdete

CCyB ráta (%)

Rendszerkockázati térkép

2024. március 28.

2024. április 1-jétől
2024. július 1-jétől

0
0,5

2024. március 28.
2023. december 21.

2024. január 1-jétől
2024. július 1-jétől

0
0,5

2023. december 21.
2023. szeptember 29.

2023. október 1-jétől
2024. július 1-jétől

0
0,5

2023. szeptember 29.
2023. június 19.

2023. július 1-jétől
2024. július 1-jétől

0
0,5

2023. június 19.

Forrás: MNB

Korábbi döntések és indoklások


Az irányadó anticiklikus tőkepufferráta meghatározásának alapjául szolgáló módszertan és a ciklikus rendszerszintű pénzügyi kockázat kialakulását jelző kiegészítő indikátorok

Link


EGT országok kitettségeire vonatkozó anticiklikus tőkepufferráták hatályos mértékei

EGT országok alkalmazandó anticiklikus tőkepufferrátái (ESRB honlap)


Jelentős harmadik országi kitettségekre vonatkozó anticiklikus tőkepufferráták hatályos mértékei

A hazai bankrendszer tekintetében jelentős harmadik országok köre az MNB 2023. június 19-i döntése alapján: Albánia, Montenegró, Oroszország, Szerbia, Ukrajna, Üzbegisztán. 

Felülvizsgálat várható időpontja: 2024. június 30.

Az MNB a jelentős harmadik országok kitettségeire vonatkozóan 2016 óta nem aktiválta az anticiklikus tőkepuffer követelményt. A jelentős harmadik országok kitettségeire vonatkozóan alkalmazandó anticiklikus tőkepufferráta 2024. január 1-jétől: 0 százalék.

Felülvizsgálat várható időpontja: 2024. december 31-ig.

A jelentős harmadik országok elemzésének és vonatkozó kitettségekre alkalmazandó anticiklikus tőkepuffer-ráta megállapításának hazai módszertana

Sajtóközlemény

Rendelet