Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN
EN

Elszámolás megküldése - forint szerződések

nyomtatás
Elszámolás megküldése - forint szerződések

1. Ki kérheti az elszámolás megküldését? (2015.05.15.)

Az elszámolásra köteles pénzügyi intézmény az adós részére köteles megküldeni az elszámolást, míg az adóstárs, kezes vagy zálogkötelezett, részére nem köteles közvetlenül megküldeni.

Fontos azonban, hogy az adóstárs, kezes vagy zálogkötelezett kérheti, hogy az elszámolás másolatát a pénzügyi intézmény tájékoztatásul küldje meg számára is.


2. Ki kérheti a részletes kimutatás megküldését? (2015.05.15.)

Az elszámolásra köteles pénzügyi intézmény az adós (elszámoló levél címzettje részére) kérésére köteles megküldeni a részletes kimutatást. Az elszámolás vitatására jogosultak, mint például az adóstárs, vagy aki lízingbevevőként szerződő fél (volt) kérheti, hogy a részletes kimutatás másolatát a pénzügyi intézmény tájékoztatásul küldje meg.


3. Kérheti-e az elszámolás megküldését az engedményezett követelés pénzügyi intézménynek nem minősülő jogosultja (pl. magánszemély, akire a követelést engedményezték)? (2015.05.15.)

Az engedményezett követelés pénzügyi intézménynek nem minősülő jogosultja az elszámolás, illetve annak másolata megküldésére az elszámolási törvény alapján nem tarthat igényt.

Mivel azonban az elszámolás kihatással lehet az érvényesített követelés összegére, a követelés jogosultja a beállt változás megismeréséhez fűződő jogi érdekére hivatkozással megkísérelheti, hogy tájékoztatást kérjen az elszámolásra köteles pénzügyi intézménytől.


4. Igaz az, hogy bizonyos forint alapú szerződések esetében nem kell az elszámolásról tájékoztató levelet küldeni a pénzügyi szolgáltatónak? (2015.09.03.)

Igaz, ugyanis azoknál a korábban megszűnt forint alapú fogyasztói kölcsönszerződéseknél, amelyeknél semmiféle kötelezettség nem maradt fenn és a szerződés ideje alatt egyoldalú kamat, díj- és költségemelés sem történt, a pénzügyi szolgáltatóknak nem kell tájékoztató levelet küldeni az elszámolásról.

Az említett esetekben nem keletkezhetett fogyasztói követelés, ezért a pénzügyi intézmény olyan módon is teljesítheti az elszámolási kötelezettségét, hogy

  • internetes honlapjának főoldalán
  • az „Elszámolási és forintosítási információk” alatt

  • a „Közzétételek elszámolási kötelezettség teljesítéséről” alcímen belül

közzéteszi-, valamint ügyfélfogadásra nyitva álló helységeiben jól láthatóan és figyelemfelkeltő módon kifüggeszti, hogy a közleményben megjelölt pénzügyi szolgáltatástípusok esetében az elszámolásról tájékoztató levél megküldésére nem kerül sor.

Ha a pénzügyi intézmény eleget tett az elszámolási kötelezettségének és valamennyi érintett fogyasztónak megküldte az elszámolást, ezt a honlapján szintén közzéteszi és a bankfiókjaiban is kifüggeszti. Amennyiben az érintett szerződések esetében Ön nem ért egyet a pénzügyi intézmény álláspontjával,

  • az elszámolási kötelezettség teljesítéséről szóló közlemény közzétételét követő 60 napon belül,
  • akadályoztatása esetén az akadály megszűnésétől számított 30 napon belül,

  • de legkésőbb 2015. december 31. napjáig terjeszthet elő írásbeli panaszt a pénzügyi intézménynél.

Ha a honlapon való közzétételre 2015. december 31. után kerülne sor, a panasz e közzétételt követő 60 napon belül terjeszthető elő szintén írásban a pénzügyi szolgáltatónál.

Ha hagyatéki-, póthagyatéki eljárás van folyamatban és a közzétételt követő 30 napon belül igazolható módon ez bejelentésre került a pénzügyi szolgáltatónak, a fenti panasztételi határidőket a hagyatéki-, illetve a póthagyatéki eljárás befejezésétől kell számítani.

A további jogorvoslati lehetőségek megegyeznek az általános szabályokkal, az erre vonatkozó ábrát ITT találja.


5. Kérhetem-e a részletes elszámolást attól függetlenül, hogy nem kaptam elszámolási értesítőt? (2015.11.16.)

Ha Önnek forintban, vagy devizában nyújtott és devizában törlesztett hitel- vagy lízingszerződése van, akkor is kérheti a részletes elszámolást a hitelt nyújtó pénzügyi intézménytől, ha nem kapott sem visszajáró összeget, sem elszámolási értesítő levelet.

Az elszámolásról készített részletes kimutatást kérése alapján – elektronikus úton vagy nyomtatott formában 5 munkanapon belül ugyanúgy kötelesek díjmentesen rendelkezésre bocsátani, mint minden más esetben.

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem