Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN
EN

Fogyasztóvédelmi jogok

nyomtatás
Fogyasztóvédelmi jogok

Önnek, mint fogyasztónak joga van

 1. a tájékoztatáshoz;
 2. az elálláshoz és a felmondáshoz;
 3. a jogorvoslathoz;

1. Fogyasztók számára biztosított tájékoztatáshoz való jog

A tájékoztatáshoz való jog az Ön egyik legfontosabb joga, hiszen a megfelelő információk birtokában képes felelős pénzügyi döntéseket hozni. A szolgáltatók számára törvények rögzítik, miről informálják Önt a szerződése megkötése előtt, illetve a szerződés során.

Nagyon fontos, hogy a szerződés megkötése előtt alaposan tájékozódjon!

Jó, ha tudja, hogy a szolgáltató köteles megfelelő tájékoztatást adni, például

 • a kínált pénzügyi termékekről és szolgáltatásokról;
 • a panaszkezelés menetéről és további jogorvoslati lehetőségekről;
 • az általános szerződési feltételek köréről;
 • adatvédelmi szabályokról;
 • a kamatokról, költségekről, kamatszámítás módjáról, és a kamat egyoldalú módosításának lehetőségéről, és annak menetéről;
 • árfolyamkockázatról;
 • felmondás és elállás lehetőségéről;
 • szerződés megszűnéséről és megszüntetéséről;
 • szerződéses biztosítékokról stb.

Amennyiben nem ért valamit, bátran kérdezzen!

2. Fogyasztók számára biztosított elállási és felmondási jog

A jogszabályok több helyen is biztosítják a fogyasztók számára a szerződéstől való elállás/felmondás jogát. Ugyanakkor Ön, mint fogyasztó csak a meghatározott feltételek – pl. határidők betartása – teljesülése esetén állhat el a szerződéstől, illetve mondhatja fel azt.

Fontos, hogy mielőtt szerződést kötne, tájékozódjon! Kérdezzen rá, hogy: milyen esetekben, illetve meddig illeti meg Önt a szerződéstől való elállás, illetve a szerződés felmondásának lehetősége.

Jó, ha tudja, hogy amennyiben Ön fogyasztási hitelszerződést kötött (pl. áruhitel)…

 • A határozatlan idejű hitelszerződést bármikor felmondhatja a szerződésben meghatározott felmondási idővel.

 • A szerződéstől a szerződéskötés napjától számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat, ha a hitel folyósítására még nem került sor.

 • A szerződéskötés napjától számított 14 napon belül díjmentesen felmondhatja a hitelszerződést, ha a hitelt már folyósították.

 • Fontos még: ha a fogyasztó a hitelszerződéstől eláll, azzal a hitelhez kapcsolódó egyéb járulékos szolgáltatásra vonatkozó szerződést is felbontja (pl. folyószámlahitel és bankkártyaszerződés). Ez fordítva is igaz! Ha egy terméket vásárolunk, és a vásárlástól elállunk, ez egyben a vásárláshoz kötött hitelszerződést is felbontja (pl. vasalót veszünk áruhitel segítségével).


Jó, ha tudja, hogy amennyiben Ön életbiztosítási szerződést kötött…

 • A szerződés létrejöttéről szóló tájékoztatás kézhezvételétől számított 30 napon belül írásbeli nyilatkozattal – indoklás nélkül – felmondhatja a szerződést.

 • Fontos még: a biztosító ebben az esetben köteles Önnel 30 napon belül elszámolni.

 • Nem mondható fel a hitelfedezeti életbiztosítás, valamint az az életbiztosítás, amelynek tartama a 6 hónapot nem éri el.


Jó, ha tudja, hogy Ön értékpapír nyilvános forgalomba hozatala során…

 • A törvényi feltételek fennállta esetén jogosult a jegyzési nyilatkozat visszavonására, a megállapodástól való elállásra. Ez esetben Ön követelheti a jegyzéssel vagy az értékpapírvétellel kapcsolatos költségek és károk megtérítését.

 • Amennyiben Ön rendelkezik értékpapírszámla-szerződéssel, azt bármikor indokolás nélkül, írásban felmondhatja, de egyidejűleg egy másik számlavezetőt kell megneveznie.


Jó, ha tudja, hogy amennyiben Ön pénzforgalmi szolgáltatási keretszerződést kötött (pl. amikor bankszámlát nyit),

 • Ön - felmondási idő kikötésének hiányában - a keretszerződést bármikor, azonnali hatállyal felmondhatja. A felmondási idő egy hónapnál hosszabb nem lehet.
 • Ha a keretszerződés határozatlan idejű vagy egy évet meghaladó időtartamú, a keretszerződést Ön az első év elteltével díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentesen felmondhatja.
 • Felmondás esetén a szolgáltató köteles Önnel elszámolni.


Jó, ha tudja, hogy amennyiben Ön távértékesítés keretében kötötte meg a szerződését (pl. interneten kötött biztosítást…

 • A szerződéstől – a speciális eseteket, illetve a kivételeket leszámítva – a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat.

 • Speciális esetek, amikor a határidők másként alakulnak:

  • Önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tagság esetén 30 nap;

  • Biztosítási szerződés esetén nem illeti meg az elállási jog, ugyanakkor szerződését a szerződéskötés napjától számított 14 napon belül indoklás nélkül felmondhatja;

  • Életbiztosítási szerződés esetén a felmondásra nyitva álló határidő 30 nap (mely határidő attól a naptól számítandó, amelyen Önt a szolgáltató a szerződés létrejöttéről tájékoztatja);

 • Kivételek – mely esetekben Önt, mint fogyasztót nem illeti meg az elállás joga:

  • A legtöbb pénzügyi eszköz (pl. részvény, kötvény, befektetési jegy) vonatkozásában;

  • Az utazási és poggyászbiztosítások, illetve más hasonló rövid időtartamú biztosítások esetében, amennyiben ezek időtartama nem haladja meg az egy hónapot;

  • A szerződésnek mindkét fél általi teljes körű teljesítését követően, amennyiben ez a fogyasztó kifejezett kérése alapján történt.


Az elállásra (felmondásra) nyitva álló határidő lejárta előtt a szerződés teljesítése csak az Ön kifejezett hozzájárulását követően kezdhető meg!

3. Fogyasztók számára biztosított jogorvoslathoz való jog

Ha Önnek valamely pénzügyi szervezet magatartásával vagy mulasztásával, esetleg a kínált termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban van kifogása, úgy

 • először panaszával a szolgáltatóhoz;
 • fogyasztóvédelmi jogszabálysértés esetén a panaszt és annak elutasítását is mellékelt fogyasztói kérelemmel a Magyar Nemzeti Bankhoz;
 • szerződéssel kapcsolatos viták esetén fogyasztói kérelemmel a Pénzügyi Békéltető Testülethez;
 • vagy keresettel a bírósághoz

fordulhat.

Részletesebb információt a Mit tegyünk, ha pénzügyi panaszunk van? menüpont alatt talál.


Legyen felkészült! Hozzon körültekintő döntést!

 • Tájékozódjon a termékekről és szolgáltatásokról!

 • Hasonlítsa össze azok kondícióit!

 • Bátran forduljon a szolgáltatóhoz segítségért!

 • Amennyiben kiszolgáltatottnak érzi magát, vegyen igénybe segítséget (pl. adjon meghatalmazást rokonnak, barátnak vagy jogi képviselőnek!)

 • Kérje a telefonbeszélgetések rögzítését!

 • Őrizze meg a kapott dokumentumok másolatát!

 • Tájékozódjon, a szerződéstől meddig állhat el, mondhatja azt fel!

 • Kérdezze meg, mit tehet, amennyiben panasza van!

 • Tájékozódjon egyéb jogorvoslati lehetőségeiről!

 • Kísérje figyelemmel a fizetési határidőket!

 • Legyen együttműködő!

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem