A Program keretében az MNB a hosszútávú fenntartható közgazdaságtan (Long-term sustainable econo-mix), valamint a fenntartható fejlődés témakörhöz kapcsolódóan az Eurázsia altémához illeszkedő programok megvalósítására kötött együttműködési megállapodást felsőoktatási intézményekkel. A programban jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetem, a Soproni Egyetem, a Miskolci Egyetem, a Nyíregyházi Egyetem és a Dunaújvárosi Egyetem vesz részt.

A horizontális programokat egységes keretrendszer, elvek és szempontok mentén valósítják meg a felsőoktatási intézményeknek azzal, hogy a Program lebonyolítása során az egyes intézményi sajátosságokat és megvalósíthatósági szempontokat is minden esetben a lehető legteljesebb mértékben figyelembe kell venni.

A Program tartalmi elemei

A horizontális támogatási program minden egyes eleme kapcsolódik a fenntarthatóság témaköréhez. Ezek közül a legjelentősebb tevékenységek:

  • tananyagfejlesztés, kurzus-és előadás sorozatok
  • ösztöndíjak meghirdetése, köztük hallgatói ösztöndíjak, oktatói kutatási ösztöndíjak és hallgatói versenypályázatok
  • konferenciák szervezése, lebonyolítása, melynek keretében konferenciák, workshopok szervezése, valamint konferenciához kapcsolódó anyagok, tanulmányok kiadására kerül sor, országos hallgatói találkozó kialakítása, oktatói mobilitás
  • könyvtárfejlesztés és MNB Hallgatói Tér kialakítása
  • kutatási projektek
  • nyári egyetemek megrendezése