Budapest, 2022. november 16. – Változatlanul érvényben van az OTT-ONE részvények tőzsdei kereskedésének felfüggesztése, mert továbbra is hiányzik a társaság 2019., 2020., 2021. évi auditált éves beszámolója és 2022. I. féléves jelentése. Az MNB most ismételten felszólította a kibocsátót: tegyen eleget a jegybank eddigi határozataiban foglaltaknak, amely szerint maradéktalanul meg kell felelnie a tőzsdei kereskedés újraindításához szükséges valamennyi tájékoztatási kötelezettségének.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) ma közzétett határozatában ismételten felszólította az OTT-ONE Nyrt.-t (OTT-ONE), hogy legkésőbb a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül gondoskodjon a 2019., 2020. és 2021. pénzügyi évről készített éves jelentésének jogszabályszerű tartalommal történő közzététele feltételeinek megteremtéséről.

Mint ismert, a Pénzügyminisztérium Számviteli és Közfelügyeleti Főosztálya által lefolytatott minőségellenőrzési eljárás nyomán az OTT-ONE korábbi könyvvizsgálója idén áprilisban visszavonta a kibocsátó 2019. évi éves jelentésének részét képező független könyvvizsgálói jelentését. Ezt követően a kibocsátó tavaly novemberben újonnan megválasztott könyvvizsgálója idén júniusban – szintén a közfelügyeleti hatóság minőségellenőrzési eljárásával összefüggésben - a társaság 2020. és 2021. évi éves jelentéseinek részét képező független könyvvizsgálói jelentéseit is visszavonta, majd visszalépett auditori megbízatásától.

A kialakult helyzettel összefüggésben az MNB idén augusztusban rendszeres adatszolgáltatásra kötelezte a kibocsátót. Az MNB rendelkezésére bocsátott információk alapján a kibocsátó mostanáig nem bízott meg új könyvvizsgálót az éves beszámolók ismételt könyvvizsgálatára. Emiatt a hiányzó éves jelentések közzététele – az ehhez szükséges auditori jelentések hiánya miatt – továbbra sem történt meg. Az OTT-ONE emellett nem tette közzé határidőben a 2022. évi I. féléves jelentését sem, amivel ismételten megsértette a rendszeres tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó jogszabályi előírásokat. Ezzel a szabályszegéssel összefüggésben az MNB most 2 millió forint összegű felügyeleti bírságot is kiszabott.

Az előbbi intézkedésein túl az MNB felhívta az OTT-ONE figyelmét, hogy amennyiben a határozati kötelezéseknek nem, vagy nem teljeskörűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított intézkedések alkalmazására van lehetősége, ideértve a tőzsdei termék terméklistáról történő törlését is.

Mint emlékezetes, a jegybank tavaly eredetileg azért függesztette fel a kibocsátó részvényeinek tőzsdei kereskedését, mivel a kibocsátó hiányosan – lényegi, a tőzsdei befektetők számára a megítélését potenciálisan érintő információt elhallgatva – tette közzé, hogy könyvvizsgálója visszaadta a 2020-as pénzügyi év könyvvizsgálatára vonatkozó megbízását.

Ezt követően az MNB 2021. május 17-én 1 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki az OTT-ONE-ra, mivel (összefüggésben az auditor hiányával) elmulasztotta határidőre közzétenni a 2020. évre vonatkozó, független könyvvizsgálói jelentést is tartalmazó éves jelentését. Az MNB ezután tavaly november 29-én újabb 1 millió forintos felügyeleti bírság megfizetésére kötelezte a kibocsátót a 2021. I. félévi jelentés közreadásának elmulasztása miatt. A jegybank mindkét alkalommal felszólította az OTT-ONE-t az elmaradt közzétételek haladéktalan pótlására.

Az MNB időközben célvizsgálatot is végzett a kibocsátónál a tiltott piaci manipulációra, a bennfentes információ haladéktalan nyilvános közzétételére, illetve a rendkívüli tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartását áttekintve. Ennek nyomán 111 millió forint bírságot szabott ki, mert az OTT-ONE többször elmulasztotta közzétenni rendkívüli tájékoztatását a részvényei értékét, hozamát érintő információkról. Eközben nem érdemi, illetve olykor nem megalapozott, nem teljes körű vagy valótlan információkat tett közzé, később mellőzve az azokat negatívan korrigáló tájékoztatásokat. A kibocsátó emellett számos esetben nem haladéktalanul tette közzé a keletkezett tényleges bennfentes információkat.

Magyar Nemzeti Bank