Az elmúlt hónapok szakmai egyeztetésének eredményeképpen a KSH és az MNB új, egységes módszerrel számított maginflációs mutató kialakításáról állapodott meg. A megállapodás célja egyfelől az, hogy megszüntessük az eddigi „két intézmény - két maginflációs mutató" gyakorlatát, másrészt az, hogy az elmúlt időben felhalmozódott tapasztalatok alapján (a monetáris politikai rendszer igényeinek figyelembevételével) olyan mutatót hozzunk létre, amely képes az inflációs várakozások koordinációjára. A megegyezés szerint a közös módszerű maginflációt az árindexek számításáért felelős intézmény, a KSH számítja és közli.

A két intézmény az alábbiakban állapodott meg:

 • Az új maginflációs mutatót először 2002 januárjáról, 2002. február 15-én közli a KSH.
 • Az új mutató a korábbiakhoz hasonló módszerrel, tehát bizonyos termékcsoportok fogyasztói árindexből való kiszűrésével készül. Lényeges változás a lefedett termékkörben történik. 2002 januártól a maginfláció a fogyasztói árindexből a következő cikkcsoportok kihagyásával készül:
 • nem-feldolgozott élelmiszerek és egyéb idényáras termékek
 • piaci áras energia
 • szabályozott árú termékek és szolgáltatások (hatósági áras energia is)
 • saját tulajdonú lakásszolgáltatás.
 • A mutató tartalmát évente vizsgálja felül a két intézmény, tehát két felülvizsgálat között a számbavett termékek és szolgáltatások köre változatlan.
 • A KSH a mutató idősorát a bevezetéskor, egyszeri jelleggel 1995-ig fogja visszavezetni.
 • Az MNB 2001. júniusáról már nem közöl önálló maginflációs adatot.
 • 2001. június és 2002. január között - módszertani változtatás nélkül - csak a KSH számol és publikál maginflációt.
 • A következő évek fejlesztési céljaként a két intézmény megállapodott abban is, hogy a maginfláció számításának alapját a későbbiekben az Eurostat ajánlásain alapuló HICP (harmonizált fogyasztói árindex) fogja képezni.

Tájékoztató az új maginflációs mutatóról: