A Kutatószoba

A Kutatószobában az MNB kizárólag kutatási célból biztosít hozzáférést az MNB által kezelt adatokból összeállított, egyedi szintű, de az érintett jogalany közvetlen azonosítására nem alkalmas adatokat tartalmazó adatkörökhöz, az adatvédelmi előírások betartásával, ellenőrzött körülmények között, ún. elkülönített környezetben. Kutatószobai hozzáférés során a kutatók biztonságos, videokamerával megfigyelt helyiségben érhetik el a kutatásra előkészített, az MNB belső hálózatától, az ott tárolt adatoktól és a külső hálózati kapcsolatoktól technikailag elkülönített állományokat.

A Kutatószobát igénybe venni jogosultak köre

A Kutatószobát kizárólag kutatással foglalkozó, hazai vagy külföldi intézményi háttérrel rendelkező, sikeres akkreditációs vizsgálaton átesett kutató (ideértve a felsőoktatási intézmények hallgatóit is) jogosult igénybe venni tudományos célból.

A Kutatószobai adatfelhasználási igény jelzése

A kutató a Kutatószobában történő adatfelhasználási igényét az igénybejelentő adatlapon, az előírt mellékletek csatolásával, postai úton (az MNB székhelyére címezve) nyújthatja be az MNB-nek.

Szerződés és kötelezettségvállalási nyilatkozat

Kutatói akkreditációs, illetve szakmai, adatvédelmi teljesíthetőségi szempontból is elfogadott kutatási igények esetén az MNB szerződést köt (szerződés-minta) a kutatóval, illetve annak intézményével, és emellett a kutatónak egy kötelezettségvállalási nyilatkozatot is szükséges aláírnia (nyilatkozat-minta).

A szerződés, illetve a kötelezettségvállalási nyilatkozat minden érintett által történő aláírását követően, a szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően az MNB engedélyezi a kutatószobai hozzáférést, és átadja az érintett kutató számára a Kutatószoba használatához szükséges információkat.

Nyilvánosságra hozatal

A szerződés megkötését követően az MNB minden esetben közzé teszi honlapján az adott kutatás témakörét, a kutatást végző intézmény megnevezését, valamint a kutató külön kérése esetén a kutató nevét.

A Kutatószobában elérhető szoftverek:

Az MNB a kutató rendelkezésére bocsátja a kutatáshoz felhasználható szoftvereket. A kutató a Kutatószobában elérhető szoftvereken felül egyéb szoftvereket, illetve az elérhető szoftverek más verzióit nem igényelheti. A Kutatószobában rendelkezésre álló szoftverek és azok verziói a következők:

- Microsoft Office programcsomag - Professional Plus 2013
- SPSS - IBM SPSS Statistics, Version 25
- STATA - Stata SE 16
- Gretl - gretl 2019c
- R - 3.6.1 64/32 bit
- GNU Octave 5.1.0
- Python 3.7, 64 bit

Kutatási eredmény

A kutató a Kutatószobából kivinni kívánt kutatási eredményét köteles az egységes dokumentációs sablon szerint meghatározott módon előállítani és dokumentálni. Az MNB csak adatvédelmi ellenőrzésen sikeresen átesett kutatási eredményeket bocsát a kutató rendelkezésére.

A Kutatószoba használatának részletes szabályai

A Kutatószoba igénybevételére vonatkozó további részletes információkat
– ideértve az adatvédelmi tájékoztatót – a Kutatói tájékoztató tartalmazza.

A Kutatószobában folyamatosan elérhető, kutatásra előkészített adatállományok használata, illetve az ezen állományok alapján létrehozott kutatási eredmények utólagos adatvédelmi szempontú ellenőrzése térítésmentes.

Elérhető adatállományok köre

A Kutatószobában az alábbi, kutatásra előkészített, az érintett jogalanyok közvetlen azonosítására nem alkalmas adatállományok állnak a kutatók rendelkezésére:

A Növekedési Hitelprogram (NHP) hitelfelvevő társas vállalkozásainak

- egyes hitel-, mérleg- és eredményadatai (2012-2018-as évek évenkénti adatai)
- egyes alapvető szervezeti információi (2018.12.31-i állapot szerint)
- NHP keretében nyújtott hitelre vonatkozó információi (2013-2018-as évek évenkénti adatai)

Kutatószobai belépés, nyitva tartás

A Kutatószoba a 1133 Budapest, Váci út 76. sz. alatti Capital Square Irodaházban, a földszinten található (bejárat a Dráva u. 1. felől).

A Kutatószobába való belépést megelőzően a kutató a birtokában lévő telefont, mobilkommunikációs, kép-, hang-, illetve videófelvétel rögzítésére alkalmas eszközöket, valamint a birtokában lévő könyveket, kézi jegyzeteket és írószereket az MNB által biztosított, kulccsal zárható tároló helyen köteles a Kutatószobában való tartózkodás idejére elhelyezni. Laptop és egyéb hasonló, nagyobb méretű, mobilkommunikációra és rögzítésre alkalmas eszköz nem hozható be az épületbe.

A Kutatószobába való belépésre csak érvényes kutatási projekt alapján és előzetes időpontegyeztetést követően kerülhet sor, a Kutatószoba nyitvatartási idejében.

Kutatószoba nyitva tartása: munkanapokon (hétfőtől péntekig) 09:00-15:00 között.

Kapcsolat: mnbkutatoszoba@mnb.hu