A legfontosabb tudnivalók a 2014-es módszertani átállásról

Ezen az oldalon a fizetésimérleg-statisztikák, illetve a pénzügyiszámla-statisztikák 2014-ben esedékes módszertani változásával kapcsolatos tartalmak találhatóak. A fizetési mérleg esetében a váltás az új Balance of Payments and International Investment Position Manual Sixth Edition (BPM6) szerinti fizetési mérleg, a pénzügyi számlák esetében az új System of National Accounts (SNA 2008), illetve a European System of Accounts (ESA 2010) szerinti nemzeti számlák összeállítását jelenti.

A nemzetiszámla-statisztikák és a fizetésimérleg-statisztikák elmúlt években megújított nemzetközi módszertani szabványainak alkalmazása az Európai Unió országaiban - így Magyarországon is - egységesen 2014-től indul. Ennek megfelelően, a 2014. első negyedévi vonatkozási idejű adatközléstől kezdődően rövidebb átfutási idővel, és az új módszertani követelmények szerinti tartalommal és részletezettségben jelennek meg az MNB fizetési mérleggel és pénzügyi számlákkal kapcsolatos főbb publikációi.

A pénzügyi számlák adatközlései esetében a teljes körű pénzügyi számlák a tárgyidőszakot követő negyedik hónap első munkanapja helyett a tárgyidőszakot követő harmadik hónap utolsó munkanapján jelennek meg. Az adatközlés az eddiginél részletesebb bontásban fogja tartalmazni a gazdasági szektorokat és a pénzügyi instrumentumokat, valamint megváltozik egyes gazdasági szektorok tartalma is.

A fizetésimérleg-statisztikáknál is 2014 júniusában kerül sor első alkalommal az új módszertannak (BPM6) megfelelő adatok közzétételére. Újdonság, hogy az átállást követően a negyedéves statisztikák megjelenését megelőző időszakban az MNB közzéteszi az adott aktuális, még nem publikált negyedév havi fizetésimérleg-statisztikáit. Az új havi adatközlés bevezetésével az MNB célja az, hogy a tárgyidőszakot követő lehető legkisebb késéssel adjon tájékoztatást a felhasználók számára a külfölddel kapcsolatos reálgazdasági és finanszírozási folyamatok alakulásáról. Az első alkalommal erre 2014 júliusában, a 2014. áprilisi és májusi fizetési mérleg publikálásával kerül sor. Ezek a havi adatok csak a vonatkozó negyedéves adatok közléséig lesznek elérhetők a honlapon. A havi adatokból hosszú idősort nem tesz közzé az MNB, az adat-felülvizsgálatok során azokat nem módosítja. 

Frissítésre kerül a módszertani átállás miatt a 2012-ben publikált fizetésimérleg-kiadvány is, mely a nemzetközi módszertanról és a hazai összeállítás gyakorlatáról szól.

Első negyedéves publikáció 2014. június 24. (2014. I. negyedévről) 2014. június 30. (2014. I. negyedévről)
Háttérbeszélgetés (sajtó, elemzők) 2014. június 24.  
Első havi publikáció (fizetési mérleg) 2014. július 14. (2014. április és májusról)
Fizetésimérleg-statisztikai kiadvány megjelenése 2014. október