Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN
EN

Vitarendezési fórumok

nyomtatás
Vitarendezési fórumok
Kihez fordulhat? A pénzügyi szolgáltatóhoz A Magyar Nemzeti Bankhoz (MNB) A Pénzügyi Békéltető Testülethez (PBT) Bírósághoz (polgári eljárás)
Ki jogosult rá? akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti fogyasztó* fogyasztó* akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti 
Ingyenes? igen igen igen nem, de igénybe vehetők költségkedvezmények
Hogyan fordulhat az adott szervezethez? szóban, írásban írásban írásban szóban, írásban
Mivel indul az eljárás? panasszal, méltányossági kérelemmel kérelemmel kérelemmel keresetlevéllel 
Milyen esetekben lehet az adott szervezethez fordulni? pénzügyi szolgáltatással kapcsolatos kifogás, panasz esetén fogyasztói kérelemmel, ha

1. a pénzügyi szolgáltató a panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő 30 napon belül nem küldte meg, illetve pénzforgalmi szolgáltatással* összefüggő panasz esetén akkor, ha a szolgáltató az írásbeli panaszközlést követő
• 15 munkanapon belül egyáltalán nem válaszol és ideiglenes választ sem ad, illetve
• 35 munkanapon belül nem küldi meg a végső választ a panasszal kapcsolatban;

2. a válasz nem érdemi vagy nem teljes körű, illetve a szolgáltató a panaszt nem a jogszabályban előírt módon kezelte, vizsgálta ki;

3. a pénzügyi szolgáltató válasza alapján egyéb fogyasztói jogsértés feltételezhető (például tájékoztatási kötelezettségét nem teljesítette)
a PBT hatáskörébe tartozik a fogyasztók és pénzügyi szolgáltatók között létrejött, szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jogviszonnyal, illetve szerződés megkötésével, teljesítésével, valamint megszűnésével kapcsolatos vitás ügyek bírósági eljáráson kívüli rendezése;

feladata továbbá az egyezségkötés elősegítése a fogyasztók pénzügyi szolgáltatóhoz benyújtott méltányossági kérelmeinek ügyében
a polgári perben a bíróság a felek közötti személyi és vagyoni jellegű jogvitát dönti el, a jogi konfliktusokat rendezi
Formanyomtatványok fogyasztói panasz a szolgáltatónak, illetve a pénzügyi szolgáltató ennek figyelembevételével készített saját formanyomtatványa fogyasztói kérelem az MNB-hez kérelemnyomtatványok bírósági eljárásokhoz kapcsolódó nyomtatványok
Válaszadási, döntési határidők a panasszal érintett pénzügyi szolgáltatónak fő szabály szerint az írásbeli panasz kézhezvételét követően 30 nap, míg pénzforgalmi szolgáltatással összefüggő írásbeli panasz esetén 15 munkanap áll rendelkezésére, hogy az ügyet érdemben megvizsgálja és a panasszal kapcsolatos álláspontját, illetve intézkedéseit indoklással ellátva írásban megküldje;

ha a pénzforgalmi szolgáltatással összefüggő panasz valamennyi eleme a szolgáltatón kívül álló okból 15 munkanapon belül nem válaszolható meg, a szolgáltató ideiglenes választ küld, amely az érdemi válasz késedelmének okait, valamint a végső válasz határidejét is tartalmazza. A szolgáltató általi végső válasz megküldésének határideje ugyanakkor nem lehet későbbi, mint a panasz közlését követő 35. munkanap
a hiánytalan kérelem beérkezésétől számított 6 hónap az eljárás a megindulását követő 90 napon belül lezárul. Indokolt esetben ezt a határidőt a PBT elnöke legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja a peres eljárás a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) szabályai szerint zajlik
Az eljárás eredménye panasza rendeződhet, méltányosságban részesülhet az MNB döntést hoz, amelynek keretében a pénzügyi szolgáltatóval szemben intézkedést alkalmazhat (pl.: bírság), de az MNB egyedi szerződéses jogviták esetén nem tud hatóságként eljárni a PBT eljárásának elsődleges célja, hogy a pénzügyi fogyasztói jogvitában egyezség jöjjön létre a felek között, ennek hiányában a PBT a rendelkezésre álló adatok alapján hoz döntést a bíróság határozatot hoz az ügyben


*Fogyasztó: az önálló foglalkozásán vagy gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.

**Pénzforgalmi szolgáltatások: 

  • fizetési számlára történő készpénzbefizetést lehetővé tevő szolgáltatás, valamint a fizetési számla vezetéséhez szükséges összes tevékenység;
  • fizetési számláról történő készpénzkifizetést lehetővé tevő szolgáltatás, valamint a fizetési számla vezetéséhez szükséges összes tevékenység;
  • fizetési műveletek fizetési számlák közötti teljesítése és ugyanez a művelet akkor is, ha a fizetési művelet teljesítése a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevő ügyfél rendelkezésére álló hitelkeretből történik;
  • készpénzhelyettesítő fizetési eszköz kibocsátása - ide nem értve a csekket és az elektronikus pénzt –, valamint fizetési műveletek elfogadása;
  • készpénzátutalás;
  • fizetéskezdeményezési szolgáltatás;
  • számlainformációs szolgáltatás.

Frissítve: 2024. április 19.

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem