Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN
EN

Vitarendezési fórumok

nyomtatás
Vitarendezés fórumok
Kihez fordulhat?  Pénzügyi szolgáltató  Magyar Nemzeti Bank (MNB) Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) Bíróság 
Ki fordulhat? mindenki, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti fogyasztó*  fogyasztó*  mindenki, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti 
Mivel fordulhat? tájékoztatás, egyéb tartalmú megkeresés, panasz, méltányossági kérelem kérelem  kérelem, méltányossági kérelem  kereset 
Hogyan fordulhat? szóban, írásban  írásban írásban  szóban, írásban 
Milyen esetekben?  minden esetben pénzügyi fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén benyújtott panaszt a pénzügyi szolgáltató elutasítja és nem telt el a főszabály szerinti 5 év a jogsértés bekövetkezése óta pénzügyi fogyasztói jogvita alapjául szolgáló viszony létrejöttével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy, továbbá méltányossági kérelem esetén bármely jogvita esetén 
Formanyomtatványok Fogyasztói panasz a szolgáltatónak Fogyasztói panasz az MNB-hez

Fogyasztói kérelem a PBT-hez

Méltányossági kérelem a PBT-hez

Bírósági nyomtatványok
Válaszadási, döntési határidők a panasz beérkezésétől számított 30 nap**, panasznak nem minősülő megkeresések esetén nincs jogszabályban meghatározott válaszadási/döntési határidő kérelem beérkezésétől számított 6 hónap a hiánytalan kérelem beérkezésétől (befogadási időpontjától) számított 90 nap, amelyet a PBT elnöke egy alkalommal 30 nappal meghosszabbíthat  vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján 
Eljárás eredménye  panasza rendeződhet, méltányosságban részesülHEt  az MNB döntést hoz, amelynek keretében a pénzügyi szolgáltatóval szemben intézkedést alkalmazhat (pl.: bírság), de az MNB egyedi szerződéses jogviták esetén nem tud hatóságként eljárni.  a PBT eljárásának elsődleges célja, hogy a pénzügyi fogyasztói jogvitában egyezség jöjjön létre a felek között, ennek hiányában a PBT a rendelkezésre álló adatok alapján hoz döntést a bíróság döntést hoz az ügyben 

*Fogyasztó: az önálló foglalkozásán vagy gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.

**Pénzforgalmi szolgáltatással összefüggő írásbeli panasz esetén 15 munkanap áll a pénzügyi szolgáltató rendelkezésére, hogy az ügyet érdemben megvizsgálja és a panasszal kapcsolatos álláspontját, illetve intézkedéseit indoklással ellátva az ügyfélnek írásban megküldje. Ha a pénzforgalmi szolgáltatással összefüggő panasz valamennyi eleme a szolgáltatón kívül álló okból 15 munkanapon belül nem válaszolható meg, a szolgáltató ideiglenes választ küld az ügyfélnek, amely az érdemi válasz késedelmének okait, valamint a végső válasz határidejét is tartalmazza. A szolgáltató általi végső válasz megküldésének határideje ugyanakkor nem lehet későbbi, mint a panasz közlését követő 35. munkanap.

Utolsó frissítés: 2020. január 30.

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem