Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN
EN

A szolgáltató válasza

nyomtatás
A szolgáltató válasza

A pénzügyi szolgáltató kötelessége panasz esetén

 • a panasz beérkezésétől, közlésétől számított 30 napon belül, pénzforgalmi szolgáltatással összefüggő írásbeli panasz esetén 15 munkanapon belül érdemi, teljes körű, írásbeli választ adni Önnek;
 • a pénzforgalmi szolgáltatással összefüggő panasz valamennyi elemét 15 munkanapon belül megválaszolni, amennyiben a panasz a pénzügyi szolgáltatón kívül álló okok miatt 15 munkanapon belül nem válaszolható meg, a szolgáltató ideiglenes választ köteles küldeni Önnek, amely az érdemi válasz késedelmének okait, valamint a végső válasz határidejét is tartalmazza;
 • pénzforgalmi szolgáltatással összefüggő panasz esetén a végső választ a panasz közlését követő 35. munkanapig megválaszolni;
 • javaslatot tenni a panasz rendezésére, a döntését pontos, közérthető, egyértelmű, indokolással kell ellátnia;
 • a panasz elutasítása esetén annak indokáról tájékoztatást adni.

 

A pénzügyi szolgáltató a panasz elutasítása esetén tájékoztatja az ügyfelet arról, hogy álláspontja szerint a panasszal és a panaszkezeléssel

 • a Pénzügyi Békéltető Testülethez fordulhat, ha ügye
  • a szerződés, illetve a tagsági jogviszony létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá
  • szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita rendezésére irányul;
 • a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi eljárását kezdeményezheti, ha a panasz a fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértésének kivizsgálására irányult.

Ha a pénzügyi szolgáltató elutasítja a panaszt, és az mindkét eljárást érinti, azt is meghatározza, hogy a panasz mely részével hová lehet fordulni.

 

A pénzügyi szolgáltató az elutasító döntésében köteles feltüntetni

 • a Pénzügyi Békéltető Testület levelezési címét, telefonszámát, székhelyét, internetes elérhetőségét és azt, hogy tett-e általános alávetési nyilatkozatot a Pénzügyi Békéltető Testület felé,
 • a Magyar Nemzeti Bank levelezési címét, telefonszámát, valamint
 • a kérelem benyújtásához szükséges formanyomtatványok elektronikus és ügyfélszolgálati elérhetőségét is.

Ön kérheti, hogy a pénzügyi szolgáltató költségmentesen megküldje Önnek a szükséges formanyomtatványokat.

 

Ne feledje! A tájékoztatásnak tartalmaznia a szolgáltatói telefonszám, e-mail elérhetőség és postai cím megjelölését is, amelyen keresztül Ön kérheti a formanyomtatvány megküldését.

Utolsó frissítés: 2020. január 29.

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem