Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN
EN

A szolgáltató válasza

nyomtatás
A szolgáltató válasza

A pénzügyi szolgáltató kötelessége panasz esetén

 • a panasz beérkezésétől, közlésétől számított 30 napon belül érdemi, teljes körű, írásbeli választ adni Önnek;
 • javaslatot tehet a panasz rendezésére, a döntését pontos, közérthető, egyértelmű, indokolással kell ellátnia;
 • a panasz elutasítása esetén az elutasítás indokára, fogyasztónak nem minősülő ügyfél részére a panasz elutasítása esetén tájékoztatja, hogy bírósághoz fordulhat.


A panasz elutasítása esetén tájékoztatja Önt, hogy álláspontja szerint a panasszal és a panaszkezeléssel Ön
 • a Pénzügyi Békéltető Testülethez vagy bírósághoz fordulhat, ha ügye

  • a szerződés, illetve a tagsági jogviszony létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével;

  • továbbá szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita rendezésére irányul;

 • a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi eljárását kezdeményezheti, ha fogyasztóvédelmi rendelkezései megsértésének kivizsgálására irányult;
 • továbbá meghatározza, hogy panasza mely részével hová fordulhat, ha panasza mindkét eljárást érinti.


A pénzügyi szolgáltató az elutasító döntésében köteles feltüntetni

 • a Pénzügyi Békéltető Testület levelezési címét, telefonszámát, székhelyét, internetes elérhetőségét és azt, hogy tett-e általános alávetési nyilatkozatot a Pénzügyi Békéltető Testület felé,

 • a Magyar Nemzeti Bank levelezési címét, telefonszámát,

 • valamint a kérelem benyújtásához szükséges formanyomtatványok elektronikus és ügyfélszolgálati elérhetőségét is,

 • továbbá jól látható módon tájékoztatást ad arról, hogy Ön kérheti ezen formanyomtatványok pénzügyi szolgáltató általi költségmentes megküldését is.


Ne feledje!

A tájékoztatásnak tartalmaznia a szolgáltatói telefonszám, e-mail elérhetőség és postai cím megjelölését is, amelyen keresztül Ön kérheti a formanyomtatvány megküldését.

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem