Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN
EN

Mit tegyünk, ha a szolgáltató nem válaszol?

nyomtatás
Mit tegyünk, ha a szolgáltató nem válaszol?

Ha a panaszát a pénzügyi szolgáltatónál már előterjesztette, azonban

 • a panaszára nem kapott választ,

 • a panaszkezelés nem a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történt

 • a pénzügyi intézmény válaszából egyéb (törvényben rögzített) fogyasztói jogot sértő körülményt vélelmez,

lehetősége van fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményeznie az MNB-nél.

Milyen esetekben fordulhatok az MNB-hez?

Ön fogyasztóvédelmi kérelmet nyújthat be az MNB-hez, ha például

 • panaszára 30 napon belül nem kapott választ,
 • panaszára a pénzügyi intézmény nem válaszolt,

 • téves, megtévesztő, hiányos tájékoztatást kapott,

 • hitelszerződés megkötésével kapcsolatos fogyasztóvédelmi rendelkezés megsértése miatt,

 • a felmondást megelőzően, továbbá a felmondásról nem kapott tájékoztatást,

 • nem kapott éves, lejáratkori elszámolást,

 • nem kapott előzetes tájékoztatást kamatemelésről,

 • életbiztosítási szerződéssel összefüggésben nem kapott tájékoztatást szerződés létrejöttéről,

 • kötelező gépjármű felelősségbiztosítás esetén nem kapott díjfizetési felszólítást vagy törlésértesítő levelet,

 • nem kapott tájékoztatást adatainak KHR-ben történő rögzítéséről,

 • kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés alapján benyújtott kárigény ügyintézési idejének elhúzódása.


Ha kérelmet nyújt be az MNB felé, legyen figyelemmel a kérelem kötelező tartalmi elemeire:

 • az Ön vagy képviselőjének: neve, lakcíme (hasznos lehet e-mail cím és telefonszám megadása),

 • meghatalmazott útján történő eljárás esetén az MNB fogyasztóvédelmi eljárására vonatkozó meghatalmazás,

 • a panaszolt pénzügyi szolgáltató neve,

 • az MNB döntésére vonatkozó kifejezett kérelme, panasz összefoglalása.


Ne feledje!

Kérelmét sajátkezű aláírásával kell ellátnia.

Mit csatoljak a fogyasztói kérelemhez?

Kérelemhez csatolni kell:

 • A pénzügyi szolgáltató felé tett panasz másolatát.

 • A pénzügyi szolgáltató válaszát a panaszra.

 • Amennyiben nem kapott választ, akkor nyilatkozat arról, hogy nem kapott választ.

 • Amennyiben meghatalmazott útján jár el, akkor a meghatalmazotti nyilatkozatot.

 • Minden olyan egyéb dokumentumot melyről úgy gondolja, hogy a kérelmét alátámasztja.

Kérelme alapján az MNB eljárást indíthat, amely során azt vizsgálja, hogy a pénzügyi intézmény megsértette-e a rá vonatkozó fogyasztóvédelmi rendelkezéseket.


Milyen módon küldhetem meg az MNB részére a kérelmemet?

A kérelem megküldhető

 • postán (Magyar Nemzeti Bank 1534 Budapest BKKP Pf. 777 címre);

 • leadható személyesen az MNB ügyfélszolgálatán (1013 Bp. Krisztina krt. 39.);

 • leadható a kijelölt Kormányhivatalokban;

 • és elektronikusan az Ügyfélkapun keresztül.

Hogyan zajlik a fogyasztóvédelmi eljárás?

Kérelme alapján az MNB abban az esetben indít fogyasztóvédelmi eljárást, ha valamilyen fogyasztóvédelmi rendelkezés megsértésének gyanúja áll fenn. Erre a legjellemzőbb példákat az első kérdésben találja.


A kérelemre indult eljárás esetén az ügyintézési határidő 6 hónap. A tényállás tisztázásához szükséges, illetve az MNB végzéseiben szabott hiánypótlási határidő az ügyintézési határidőbe nem számít bele.

Amennyiben az MNB megállapítja, hogy a kérelme jogos, az alább felsorolt jogkövetkezményeket alkalmazza:

 • a szükséges intézkedések és a jogszabályok betartására, a feltárt hiányosságok megszüntetésére hívja fel,

 • elrendeli a jogsértő állapot megszüntetését,

 • megtiltja a jogsértő magatartás további folytatását,

 • határidőt ad a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére, azzal, hogy a pénzügyi szolgáltató a hibák megszüntetése érdekében tett intézkedéséről köteles értesíteni az MNB-t,

 • a jogszerű állapot helyreállításáig feltételhez kötheti vagy megtilthatja a jogsértéssel érintett tevékenység végzését, illetve szolgáltatás nyújtását,

 • fogyasztóvédelmi bírságot szabhat ki.

Az MNB minden esetben fogyasztóvédelmi bírságot szab ki, ha

 • a pénzügyi szolgáltató számára előírt kötelezettség teljesítésére megállapított határnap elteltét, illetve határidő lejártát követő hat hónapon belül a pénzügyi szolgáltató ugyanazon jogszabályi rendelkezést ismételten megsértette, vagy

 • ha a jogsértés a fogyasztók széles körét érinti.

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem