A Központi Bankok Európai Rendszere(KBER) statisztikáit és az azokhoz kapcsolódó módszertant az Európai Központi Bank (EKB) és a nemzeti központi bankok honlapjain keresztül hozza nyilvánosságra. Tekintettel a statisztikák iránti növekvő igényre, a KBER folyamatos erőfeszítéseket tesz a statisztikák felhasználásának megkönnyítése érdekében. Ennek  figyelembe vételével a KBER egyértelművé kívánja tenni azokat a közös elveket, amelyeket az általa  összeállított statisztikák  további felhasználásával kapcsolatban érvényesít.

A KBER elkötelezett amellett, hogy az általa összeállított statisztikákat díjmentesen, magas minőségi színvonalat képviselő közvagyonként bocsássa rendelkezésre, tekintet nélkül azok további kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célú felhasználására.

A KBER az általa közzétett statisztikákkal kapcsolatban a szabad hozzáférés és további felhasználás  elvét követi az alább ismertetett feltételek szerint.

Az európai statisztikákat érintő feladatköréről tett nyilvános kötelezettségvállalásában lefektetett elvekkel összhangban a KBER nagy jelentőséget tulajdonít a statisztikák minőségének.

A KBER által összeállított statisztikák újrafelhasználásának feltételei

Minden nyilvánosan hozzáférhető KBER-statisztika díjmentesen felhasználható azzal a feltétellel, hogy a felhasználó a forrást (pl. „Forrás: EKB-statisztikák”) megjelöli,  és a statisztikákat (beleértve a metaadatokat)  nem módosítja. A szabad hozzáférés és szabad újrafelhasználás  elve nem jelenti bizalmas adatokhoz való hozzájutás jogát.

Az alábbi kiegészítő szabályokat kell alkalmazni:

  1. A szabad újrafelhasználás joga a nyilvánosság számára hozzáérhetővé tett standard eszközökre vonatkozik, amelyeket a nemzeti központi bankok és az EKB által kibocsátott felelősségi nyilatkozatokkal összhangban kell felhasználni.
    http://www.ecb.europa.eu/home/html/disclaimer.hu.html
  2. A szabad felhasználás joga nem vonatkozik harmadik fél adataira az eredeti tulajdonos előzetes beleegyezése nélkül.
  3. A felhasználók nem jogosultak elvárni a nyilvánosságra hozott KBER-statisztikák folytonosságát, és figyelembe kell venniük, hogy a statisztikák felülvizsgálat vagy egyéb frissítés eredményeként változhatnak.
  4. Rendkívüli körülmények között a KBER adataihoz való hozzáférés korlátozható, például, ha a felhasználó más felhasználók érdekeivel ellentétesen jár el.

Az irányelvek az EKB honlapján is elérhetők:

www.ecb.europa.eu/stats/html/escbstats.en.html