Az MNB döntéshozó testülete elfogadta a 2023. évre vonatkozó rendelettervezeteket, melyek Magyar Közlönyben való kihirdetése folyamatban van. Felhívjuk a figyelmet, hogy az alábbi tervezetek nem tekinthetőek jogszabálynak a Magyar Közlönyben való kihirdetésükig. A 2023. évre vonatkozó, a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információkat a Magyar Közlönyben kihirdetett MNB rendeleteknek megfelelően kell szolgáltatni. Az MNB a jogalkalmazókat az MNB rendeletek kihirdetéséről elektronikus úton, közvetlenül is értesíti.