Az MNB szanálási feladatkörében ellátott tevékenységének túlnyomó többségét a tervezési tevékenység teszi ki. A szanálási hatóságok kötelesek az intézményekre egyedi vagy csoportszintű szanálási tervet készíteni, és azt rendszeres időközönként (főszabályként évente) felülvizsgálni. Határon átnyúló intézménycsoportok esetében az érintett uniós tagállamok a szanálási tervezési tevékenységet közösen hajtják végre a szanálási kollégiumok keretében.

A szanálási tervezés érdekében az MNB értékeli az intézmények és intézménycsoportok szanálhatóságát, azaz vizsgálja azok struktúráját, eszköz- és forrásszerkezetét, összekapcsoltságát, valamint értékeli, hogy az általa nyújtott szolgáltatások, funkciók milyen szerepet töltenek be Magyarország, illetve más EGT-állam gazdaságában, azaz rendelkeznek-e kritikus funkciókkal. Mindezek alapján az MNB kialakítja az intézmény(csoport) szanálási stratégiáját és kidolgozza a stratégia megvalósítását szolgáló szanálási tervet. Tekintettel arra, hogy a válsághelyzetek változatos okokból és hatásokkal valósulhatnak meg, egy konkrét válságszituációban a szanálási tervtől a szanálási hatóságok szükség esetén eltérhetnek.

Az Európai Bankhatóság (EBA) több iránymutatást is közzétett az intézményi szanálhatóság javításának elősegítése érdekében. Az alábbi tájékoztatók célja, hogy elősegítsék az érintett intézmények megfelelését az EBA/GL/2022/01 számú, az intézmények és a szanálási hatóságok számára a szanálhatóság javításáról szóló és az EBA/GL/2022/11 számú, az átruházhatóságról az átruházási stratégiákra vonatkozó szanálhatósági értékelés kiegészítése céljából készült iránymutatásoknak.  ???????