Az MNB szanálási feladatkörében ellátott tevékenységének túlnyomó többségét a tervezési tevékenység teszi ki. A szanálási hatóságok kötelesek az intézményekre egyedi vagy csoportszintű szanálási tervet készíteni, és azt rendszeres időközönként (főszabályként évente) felülvizsgálni. Határon átnyúló intézménycsoportok esetében az érintett uniós tagállamok a szanálási tervezési tevékenységet közösen hajtják végre a szanálási kollégiumok keretében.

A szanálási tervezés érdekében az MNB értékeli az intézmények és intézménycsoportok szanálhatóságát, azaz vizsgálja azok struktúráját, eszköz- és forrásszerkezetét, összekapcsoltságát, valamint értékeli, hogy az általa nyújtott szolgáltatások, funkciók milyen szerepet töltenek be Magyarország, illetve más EGT-állam gazdaságában, azaz rendelkeznek-e kritikus funkciókkal. Mindezek alapján az MNB kialakítja az intézmény(csoport) szanálási stratégiáját és kidolgozza a stratégia megvalósítását szolgáló szanálási tervet. Tekintettel arra, hogy a válsághelyzetek változatos okokból és hatásokkal valósulhatnak meg, egy konkrét válságszituációban a korábban elméleti alapokon leírt szanálásitervtől a szanálási hatóságok szükség esetén eltérhetnek.