A szanálási keretrendszer számos garanciális elemet tartalmaz, amely közül kiemelendőek a független értékelések.

A tulajdonosok és hitelezők nem viselhetnek nagyobb veszteséget a szanálási intézkedések meghozatala és a szanálási jogosultságok alkalmazása következtében, mint amelyet akkor viseltek volna, ha az intézményt felszámolják (a BRRD terminológiájában „no creditors worse off” – NCWO).  Ha az érintett a szanálás során mégis nagyobb veszteséget szenvedne el, utólagos kártalanításra jogosult egy esetleges felszámolás esetén számára járó összegig.

Az NCWO-elv érvényre juttatása érdekében a szanálási intézkedés végrehajtását követően egy független értékelő által folytatott – a Szantv. szerinti független értékeléstől elkülönülő – értékelésnek kell felmérnie, hogy

  • a tulajdonosok és a hitelezők milyen elbánásban részesültek volna az intézmény felszámolása esetén (ha az intézmény közvetlenül az átruházás, leírás vagy átalakítás előtt felszámolás alá került volna),
  • milyen tényleges elbánásban részesültek a szanálás során, illetve
  • a két elbánás között van-e eltérés (a három együttesen: NCWO-értékelés).

A kártalanítást a Szanálási Alap fizeti meg a jogosultak részére.