Az MNB „Az MNB MREL-követelmény előírására vonatkozó alapelvei” című dokumentumot először 2018. november 14-én publikálta. A dokumentum frissítését az Európai Unióban 2019. június 27-én hatályba lépő bankrendszeri reformcsomag, illetve az azt implementáló hazai jogszabályok tették szükségessé.

A Szanálási törvény előírásai szerint, összhangban az Európai Unió bank helyreállítási és szanálási irányelvével (BRRD) a hazai hitelintézetek és befektetési vállalkozások kötelesek folyamatosan megfelelni a szavatoló tőkére és leírható vagy átalakítható kötelezettségekre vonatkozó minimumkövetelménynek (MREL: Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities). Az MREL követelmény az intézmények részére megfelelő mennyiségű és minőségű forráselem tartását írja elő, melyek válsághelyzet esetén részlegesen vagy teljesen leírhatóak, illetve tőkévé átalakíthatóak, így biztosítva egyrészt a tulajdonosok és hitelezők veszteségviselését, másrészt az intézmények kritikus funkcióinak folyamatos ellátását a válsághelyzet alatt és azt követően is. Az MREL követelmény mértékét a Magyarországon székhellyel rendelkező intézményekre, intézménycsoportokra a Magyar Nemzeti Bank, mint szanálási hatóság határozza meg, míg a határon átnyúló intézménycsoportok esetében az MREL követelményt konszolidált és egyedi szinten az érintett szanálási hatóságok – fő szabály szerint – a szanálási kollégiumokban folytatott együttműködésük keretében határozzák meg. 

 A szanálási feladatkörében eljáró MNB 2021. január 1-jétől kezdődően ezen dokumentumban bemutatott alapelvek mentén törekszik meghatározni a magyarországi székhelyű intézményekre és más esetlegesen érintett szervezetre vonatkozó MREL követelményeket, illetve képviseli álláspontját az érintett szanálási kollégiumokban.