2021.07.21.

A szanálási feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank közzétette a 2021/763 európai bizottsági végrehajtási rendelet (Rendelet) IV. melléklete szerinti,  nemzeti kielégítési sorrendre (leírási vagy átalakítási sorrendjére) vonatkozó tájékoztatóját. Figyelemmel arra, hogy a sorrend a leghátrébb sorolt instrumentumokkal és tételekkel kezdődik, az megfelel a szanálás, illetve a tőkeelemek, leírható, illetve átalakítható kötelezettségek leírása vagy átalakítása során követendő leírás, illetve átalakítás sorrendjének. A tájékoztató célja, hogy elősegítse az érintett szervezeteknek a Rendelet alapján fennálló adatszolgáltatási és közzétételi kötelezettségüket.

A tájékoztató kötelező erővel nem bíró szakmai véleménynek minősül, kizárólag a fenti adatszolgáltatás és közzététel céljára használható fel, így arra bíróság vagy más hatóság előtt megalapozottan hivatkozni nem lehet.