Az FSB június 28-án három hónapos nyilvános konzultáció céljából közzétette a rendszerszinten jelentős bankok tekintetében a too-big-to-fail (TBTF) probléma körében bevezetett reformokról szóló értékelését, amely azt vizsgálja, hogy a reformok milyen mértékben csökkentették a rendszerszinten jelentős bankokkal kapcsolatos rendszerszintű, illetve erkölcsi kockázatot, illetve szélesebb körben azt is, hogy ezek a reformok miként hatottak a pénzügyi rendszerre.

A vizsgált reformok röviden a következők voltak:

1. TLAC követelmények bevezetése, illetve a veszteségviselési képesség növelése érdekében tett intézkedések;

2. a felügyeleti rendszerek megerősítése és fokozott felügyeleti elvárások;

3. szabályozói anyagok készítése a hatékony szanálási rendszerek, illetve szanálási tervezés megvalósításához a bankok szanálhatóságának javítása érdekében.

Az értékelés legfontosabb megállapításai a következők:

1. A reformok megbízhatóbbá és szanálhatóbbá tették a bankokat.

2. A reformok által elért előnyök jelentősen túlmutatnak a bevezetésük költségein.

3. Továbbra is vannak azonban hiányosságok, amelyeket orvosolni szükséges, így pl.

- továbbra is fennállnak szanálhatósági akadályok, ezért az FSB-nek folytatnia kell munkáját annak biztosítása érdekében, hogy ezekkel az akadályokkal foglalkozzanak, és hogy ösztönözze a szanálási reformok teljes végrehajtását.

- A jelentéstételek és a közzétételek még mindig fejleszthetők, holott a felügyelők, a vállalatok és a piacok ma már sokkal több és jobb minőségű információval rendelkeznek, mint a reformok végrehajtása előtt.

Az FSB a konzultáció keretében 2020. szeptember 09-én nyilvános workshopot tartott, amelynek célja az volt, hogy FSB taghatóságainak az értékelés elkészítésében részt vevő tisztviselői véleményt cserélhessenek a piac képviselőivel, akademikusokkal és más érdekelt felekkel a júniusban közzétett anyag megállapításai kapcsán annak érdekében, hogy az elhangzottak és az írásban beérkező reakciók alapján véglegezni tudják az értékelő jelentést, amely 2021 elején kerül majd közzétételre.

A workshop, igazodva az értékelés fő területeihez, három szakaszra tagolódott: 1. piaci szereplők álláspontja a TBTF reformok hitelessége kapcsán; 2. a bankok válaszai a bevezetett reformintézkedésekre; 3. a reformintézkedések szélesebb körű hatásai.

https://www.fsb.org/2020/06/evaluation-of-the-effects-of-too-big-to-fail-reforms-consultation-report/

https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P280620-1.pdf

https://www.fsb.org/2020/09/virtual-workshop-on-the-evaluation-of-too-big-to-fail-reforms/