Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN
EN

Képviseleti keresetek

nyomtatás

Képviseleti keresetek

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) közérdekű igényérvényesítésre és keresetre vonatkozó rendelkezései 2023. június 25. napjától módosulnak, amelynek értelmében az MNB – más szervezetek mellett – a fogyasztók érdekében képviseleti kereset indítására válik jogosulttá. 

Az MNB által felügyelt vállalkozások esetleges mulasztása vagy cselekménye folytán a fogyasztók általános érdeke vagy konkrét egyéni vagyoni érdekei is sérülhetnek. Az MNB képviseleti keresetet a fogyasztók kollektív érdeke (a fogyasztók általános érdeke vagy a fogyasztók egy csoportjának érdeke) védelmében indíthat. Az MNB nem egyenként nevesített fogyasztók képviseletében, hanem beazonosítható fogyasztói érdekében járhat el. A képviseleti kereset így számos fogyasztó egyéni igényét is képes összefogni a fogyasztók aktív részvétele, vagy akár tudomása nélkül. Az MNB a honlapján tájékoztatást nyújt az elindított képviseleti keresetekről, azok állásáról és kimeneteléről, így a fogyasztók adott keresetindítást követően ténylegesen tudomást szerezhetnek a keresetekről. Ezen túlmenően a fogyasztóvédelemért felelős miniszter a honlapján általános tájékoztatást nyújt valamennyi feljogosított szervezet által indított, folyamatban lévő és elbírált képviseleti keresetről. 

A képviseleti kereset indítására irányuló perben a fogyasztók személyesen nem vehetnek részt, a perbe nem avatkozhatnak be. 

A képviseleti keresettel indított eljárásban a felmerülő jogsértő állapot megszüntetését, illetve a konkrét jogsérelem orvoslását lehet kérni. A jogsértés megszüntetésére irányuló intézkedések célja a jogsértő gyakorlat továbbfolytatásának megakadályozása, míg a jogsérelem orvoslása az egyéni jogsérelmet szenvedett fogyasztók polgári jogi igényeinek érvényesítését jelenti. 

A bíróság a képviseleti kereset alapján indított eljárásban hozott ítéletben olyan szövegű közlemény közzétételét rendeli el, amely alapján a fogyasztók felismerhetik a bírósági ítéletben meghatározott érintetti körbe tartozásukat és a teljesítés követelésére való jogosultságukat. A bíróság a közzététel módjáról is dönt az ítéletében, amely közzététel alatt az országos napilapban és az internet útján történő nyilvánosságra hozatalt kell érteni. 

Amennyiben a bíróság az ítéletben csak a jogsértés megszüntetésére kötelezi a vállalkozást, a fogyasztó ez alapján a jogsértéssel összefüggő igényét csak külön, általa indított perben tudja érvényesíteni az érintett fogyasztói csoporthoz való tartozásának igazolása mellett. A követelés teljesítésére is kötelező ítéleti rendelkezés alapján a vállalkozás azonban köteles az érintett jogosulti körhöz tartozó fogyasztók igényét a bíróság ítéletének megfelelően önkéntesen kielégíteni. Önkéntes teljesítés hiányában a fogyasztó – jogosultságának igazolását követően – kérheti az ítélet végrehajtását. 

A fogyasztó a fentiektől függetlenül egyénileg is megkísérelheti jogvitájának rendezését a vállalkozással.

A bíróság a fogyasztó keresetlevelét visszautasítja – vagy ha arra már nincs mód, az eljárást hivatalból megszünteti –, amennyiben ugyanazon vállalkozás jogsértőnek tekintett azonos magatartásával kapcsolatban képviseleti kereset benyújtására már sor került. 

Folyamatban lévő képviseleti keresetek

Az MNB tájékoztatja a fogyasztókat, hogy a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 38-38/G. § szerinti képviseleti keresetindítási jog alapján még nem döntött képviseleti kereset bíróság elé terjesztése mellett, ugyanakkor a fogyasztói érdekek védelmét egyéb, hatékony hatósági eszköztárával biztosítja.

Publikálva: 2023. június 28.

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem