Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN
EN

Nyugdíj célú öngondoskodás

nyomtatás

Nyugdíjcélú öngondoskodás

A nyugdíjas évei pénzügyi tervezését érdemes már aktív keresőkorban elkezdeni. A nyugdíj célú előtakarékosságnak három formája ismert: az önkéntes nyugdíjpénztár, a nyugdíj-előtakarékossági számla (NYESZ) és a nyugdíjbiztosítások. Ahhoz, hogy kiválassza az Ön számára megfelelőt, határozza meg céljait és ismerje meg ezeket a pénzügyi termékeket!

2010. november 3-ával megszűnt a kötelező magánnyugdíjpénztári tagság. Az a munkavállaló, aki korábban magánnyugdjípénztári tag volt, 2011. január 31-ig nyilatkozhatott, hogy a magánnyugdíjpénztár tagja marad, vagy nyilatkozat hiányában pénztártagsága a törvény erejénél fogva megszűnik, és ezzel visszalép a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe.

A 2010. november 1. és 2011. december 31. közötti időszakban a teljes mértékű nyugdíjjárulék és a munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék kizárólag az állami nyugdíjalapba került, a magánnyugdíjpénztárban maradóké is. 2011. december 31-ét követően a magánnyugdíjpénztári „tagdíj a pénztár szolgáltatásainak fedezetére, valamint a pénztárszervezet működtetésére a pénztártagok által önkéntesen vállalt, rendszeresen fizetett pénzbeli hozzájárulás. A tagdíj minden pénztártagra kötelező, legkisebb mértékét (egységes tagdíj) a pénztár alapszabálya határozza meg.”

2015. január 1. után a társadalombiztosítási nyugellátásban nem részesülő magánnyugdíjpénztári tag bármikor dönthet úgy, hogy a teljes összegű társadalombiztosítási nyugdíj elérése érdekében visszalép a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe.

Utolsó frissítés: 2020. január 24.

Nyugdíj-előtakarékossági számla

A nyugdíj-előtakarékossági számla (NYESZ számla) egy rugalmas befektetési lehetőségeket kínáló, speciális megtakarítási forma, amely azonban szakértelmet és folyamatos odafigyelést igényel. A NYESZ számla egy olyan értékpapír-, letéti-, illetve pénzszámla-konstrukció együttes megnevezése, amelynél a számlavezető által elérhetővé tett termékek közül a saját ismereteire és tapasztalataira támaszkodva, magas szintű befektetési szabadságot biztosítva Ön állíthatja össze nyugdíjcélú befektetési portfólióját. NYESZ számlát írásban és csak forint pénznemben lehet nyitni.

A számlanyitással egyidejűleg legalább 5.000 Ft befizetés szükséges, ezt követően nincs kötelezően befizetendő összeg, így Ön a számla gyarapításához a saját megtakarítási hajlandóságára van utalva.

A pénzügyi szolgáltató a NYESZ számla vezetéséért a számla teljes jóváírt éves átlagos állománya után legfeljebb 1 %-ot – de legalább kétezer forintot – számolhat fel. A szerződő a számlát vezető pénzügyi szolgáltatónál adhat megbízást a kínált megtakarítási vagy befektetési termékekre, amelyek végrehajtásáért díjat számít fel a szolgáltató. Ez alól kivétel, hogy minden befizetést követő első befektetési eszköz vételére vonatkozó megbízás alapján végrehajtott ügylet díjmentes.

Bár elvileg több NYESZ számla is nyitható, a konstrukcióhoz kapcsolódó adóvisszatérítést csak a NYESZ-R számla után lehet igénybe venni. Egy magánszemély egy időben kizárólag egyetlen – R-jelöléssel ellátott NYESZ számlával rendelkezhet (NYESZ-R), amely után igénybe vehető az adóvisszatérítés. Ez az éves befizetések 20%-a, maximum 100.000 Ft lehet. Az adókedvezmény maximálás kihasználásához éves szinten tehát 500.000 Ft befizetés szükséges.

A NYESZ számláról a nyugdíjba vonulást követően adómentesen lehet hozzáférni a megtakarításhoz, amennyiben legalább 10 adóév eltelt a szerződéskötéstől. Ez azt jelenti, hogy ha már nyugdíjba is ment, de 10 év még nem telt el a számlanyitás óta, nem adómentes a felhasználás. A 2013. január 1-jét megelőzően nyitott számlák esetében a nyugdíjba vonulást követő adómentes hozzáféréshez elegendő, ha a szerződéskötéstől legalább 3 év telt el.

Ha a NYESZ számlát a fenti időszak leteltét megelőzően szünteti meg, akkor a számlán elért hozamok adókötelesek, és a NYESZ-R számla alapján addig igénybe vett adókedvezmény összegét 20%-kal növelten kell visszafizetni.

A számla megszüntethető a szolgáltató általi felmondással, de kezdeményezheti Ön is a felmondást.
Elhalálozása esetén a megtakarítását az Ön által megjelölt haláleseti kedvezményezett, annak hiányában a törvényes örökös kapja meg.

ÖSSZEGZÉS

Miért jó ez Önnek?

 • Évente adókedvezményt kaphat.
 • Rugalmas befizetési lehetőségek választhatók.
 • Örökölhető, illetve haláleseti kedvezményezett is megjelölhető.
 • Saját maga alakítja ki a portfóliót.
Mire kell figyelnie?
 • Magas befektetési szakértelmet igényel.
 • Jelentős befektetési kockázata lehet.

Utolsó frissítés: 2020. február 7.

Nyugdíjbiztosítás

A nyugdíjbiztosítás kifejezetten nyugdíjcélra kötött életbiztosítási szerződés. Két fajtája létezik, a hagyományos életbiztosítás és a befektetési egységekhez kötött életbiztosítás.

HAGYOMÁNYOS ÉLETBIZTOSÍTÁS

A megtakarításokat a biztosító saját eszközeivel együtt fekteti be, ezért a biztosító is érdekelt abban, hogy a lehető legmagasabb hozamot érje el. A befektetésre a biztosító garantált hozamot ígér és a garantált hozamon felüli hozam - szerződéstől függően - 80-90%-át a biztosító szintén jóváírja a megtakarításon. Mivel ezen biztosítások esetében mivel a biztosító saját elvei alapján fekteti be az eszközöket és a megtakarításokat, a befektetés kockázatát a biztosító vállalja.

BEFEKTETÉSI EGYSÉGEKHEZ KÖTÖTT (UNIT-LINKED) ÉLETBIZTOSÍTÁS

Befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítás esetén a biztosító az Ön számára különböző eszközalapokat kínál. Ezek közül Ön választhatja meg, hogy mely eszközalapokba és milyen arányban fekteti be megtakarításait. Az ilyen döntések meghozatalához a biztosítók az elérhető eszközalapokat minősítik attól függően, hogy az eszközalap mennyire kockázatos, illetve milyen hozamkilátással rendelkezik.

A befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítások nagyobb befektetési szabadságot biztosítanak és lehetővé teszik magasabb hozamok elérését. Tekintettel arra, hogy ezen biztosítások esetében Ön határozza meg, hogy milyen eszközökbe fekteti be megtakarításait, a befektetés kockázatát Ön viseli.

Jelenleg sok eltérő költségszerkezetű termék található a piacon, ezért szerződéskötés előtt mindenképp tájékozódjon az egyes termékekhez kapcsolódó költségekről. Ehhez - a befektetési egységhez kötött biztosítások esetében - segítséget nyújt a teljes költségmutatóval (TKM) kapcsolatos, a MABISZ honlapján található általános tájékoztató.

A nyugdíjbiztosítások a nyugdíjba vonulást, a 40%-ot meghaladó rokkantsági fok, vagy a nyugdíjkorhatár elérését követően a szerződéstől függően eltérő szolgáltatásokat nyújtanak. Ilyen szolgáltatás lehet élethosszig tartó, vagy határozott idejű, jellemzően havi nyugdíj kiegészítés, vagy a megtakarítás egészének vagy egy részének egyösszegű kifizetése. A nyújtott szolgáltatások köre biztosítónként eltérő. A rendelkezésre álló lehetőségek közül az ügyfél választhatja meg az élethelyzetének legmegfelelőbb szolgáltatást.

A biztosítás éves befizetései után 20%-os, maximum 130 ezer forintos adókedvezményt igényelhet, mely a megtakarításait gyarapítja. Az adókedvezmény maximálás kihasználásához éves szinten 650.000 Ft-os befizetés szükséges.

A szerződést nyugdíjba vonulásig ajánlott fenntartani. Ebben az esetben adómentes a szolgáltatás.

Előfordulhat azonban olyan élethelyzet, melyben Ön átmeneti anyagi nehézségbe kerül. Ilyen esetekre a biztosítók általában lehetőséget adnak a díjfizetés szüneteltetésére.

Amennyiben az élethelyzete indokolja a nyugdíjba vonulást megelőzően is hozzáférhet megtakarításaihoz, de ez az adókedvezmény 20%-kal növelten történő visszafizetését vonja maga után, valamint a lejáratból hátralévő futamidő függvényében a szerződéskötést követő néhány évben jelentős költséggel járhat. Emellett adófizetési kötelezettség is terheli.

Lehetősége van kedvezményezett megjelölésére is, mellyel elhalálozása esetén a hagyatéki eljárás mellőzésével, akár a törvényes örököstől eltérő rendelkezés is adható. A nyugdíjbiztosítási szolgáltatás a többi öngondoskodási terméktől eltérően a biztosított halála vagy egészségkárosodása esetén kiegészül további szolgáltatással is.

Rokkantsági fok: Egészségi állapotának legalább 40%-os mértéket elérő károsodása, feltéve, hogy a nyugdíjbiztosítási szerződés létrejöttének időpontjában a biztosított egészségkárosodása a 40%-os mértéket nem éri el (függetlenül attól, hogy rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásra jogosult-e vagy sem).

ÖSSZEGZÉS

Miért jó ez Önnek?

 • Többféle eszközalap (unit-linked) vagy garantált hozam(hagyományos) elérhető.
 • Évente adókedvezményt kaphat.
 • Örökölhető, illetve haláleseti kedvezményezett is megjelölhető.
 • A megtakarítás mellett biztosítási szolgáltatást nyújt haláleset és egészségkárosodás esetén is.
Mire kell figyelnie?
 • Lejárat előtt, főként az első években, magas költséggel hozzáférhető.
 •  A TKM-értékek termékenként jelentősen eltérők.

Utolsó frissítés: 2020. január 28.

Nyugdíjcélú öngondoskodási termékek összefoglalása

A döntéshozatal megkönnyítése érdekében több szempontot is figyelembe kell vennie a nyugdíjcélú öngondoskodási termékek összehasonlításánál.

Az önkéntes nyugdíjpénztár széles körben elterjedt és mindenkinek ajánlott megtakarítási forma. Magas szintű befektetési szakértelemmel nem rendelkező ügyfelek számára is megfelelő megoldás lehet. Jóváírás történhet egyénileg és munkáltatói befizetés után is.

A nyugdíj-előtakarékossági számlát általában a magasabb jövedelemmel és magas szintű pénzügyi ismeretekkel rendelkező ügyfelek választják, mert bár nagyon rugalmas befektetési lehetőségeket kínál, de szakértelmet és folyamatos odafigyelést igényel.

A nyugdíjbiztosítási termékek rendszeres befizetési kötelezettség vállalása mellett javasoltak. Nyugdíjbiztosítási termékek széles skálája megtalálható a piacon, így mindenki a befektetési szaktudásának és kockázatvállalási hajlandóságának legmegfelelőbb terméket választhatja, melyhez kiegészítő biztosítási szolgáltatás is párosul.

AZ ÖNGONDOSKODÁSI TERMÉKEK ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZATA

A döntéshozatal megkönnyítése érdekében az MNB több szempont figyelembe vételével az alábbi táblázatban hasonlítja össze a három elérhető nyugdíjcélú öngondoskodási terméket.

Ezúton felhívjuk a figyelmet arra, hogy egy időben akár két vagy három különböző öngondoskodási terméket is választhat, ezzel optimalizálva a lehetőségeihez legjobban illeszkedő megtakarítási formák kombinációját. Döntései során arra figyeljen, hogy ezen termékek után az összesített adókedvezmény egy évben maximum 280 ezer forint lehet!

A maximális adókedvezmény megszerzéséhez évi 1.400.000 Ft megtakarítás szükséges. Ebbe beletartoznak az önkéntes nyugdíjpénztár, a NYESZ számla, a nyugdíjbiztosítások, valamint az egészség-,az önsegélyező, valamint az egészség- és önsegélyező pénztárak után igénybe vett összegek is.

   Önkéntes nyugdíjpénztár   NYESZ-számla     Nyugdíjbiztosítások
 Hagyományos életbiztosítás Befektetési egységhez kötött életbiztosítás 
 A szolgáltatás nyújtója  Pénztár Bank/Befektetési szolgáltató Biztosító
 Adókedvezmény mértéke 20% maximum 150 ezer forint  20% maximum 100 ezer forint*  20% maximum 130 ezer forint  
Maximális adókedvezmény eléréséhez szükséges éves befizetés mértéke 750.000 Ft 500.000 Ft   650.000 Ft
 Munkáltatói béren kívüli juttatásként igényelhető Igen Nem   Nem
 Rendszeres fizetési kötelezettség mértéke Általában 3-8 ezer forint/hó Nincs   Általában 10-12 ezer forint/hó
 A megtakarított összeg átvihető másik intézményhez Igen Igen   Nem
 Befektetési kockázat mértéke Közepes Magas Alacsony Közepes
 Garantál kamatot/hozamot Nem Nem Igen Nem
Ügyfél szükséges befektetési szaktudásának mértéke Alacsony Magas Alacsony Közepes
Egyedi eszközalap/portfólió választható Igen Igen Nem Igen
Haláleseti szolgáltatás Tőke+Hozam Tőke+Hozam Tőke+Hozam+Biztosítási szolgáltatás

*amennyiben 2020 előtt megy nyugdíjba, akkor ez maximum 130 ezer forint

A nyugdíjcélú megtakarítást célszerű minél hamarabb, minél fiatalabb életkorban elkezdeni, mert annál nagyobb lesz a nyugdíjkorhatár eléréséig felhalmozódó összeg, minél több ideig van befektetve a pénze.

Két számpélda ennek bemutatására (a különböző termékeknél felmerülő költségeket nem vettük számításba):

1. példa: Anikó, Beáta és Csilla negyven év múlva éri el a nyugdíjkorhatárt. Mindannyian egymillió forintot akarnak nyugdíj-előtakarékosságra fordítani úgy, hogy évente azonos összegeket fizetnének be erre a célra, de különböző időpontban kezdenék azt el. Anikó 10, Beáta 25, míg Csilla 40 évvel a nyugdíjkorhatár elérése előtt akarja a megtakarítást elkezdeni. A befizetett összegeket minden esetben évente 3%-os kamat mellett tudják befektetni. Az alábbi táblázat azt mutatja be, hogy a nyugdíjkorhatár elérésekor melyiküknek mekkora megtakarítás áll majd rendelkezésére:

  Összes befizetés (Ft)  Befizetési időszak hossza a nyugdíjkorhatárt megelőzően (év)  Évenkénti befizetés (Ft)  Évenkénti kamat (%)  Megtakarítás a nyugdíjkorhatár elérésekor (Ft) 
 Anikó  1.000.000   10 100.000   3  1.146.400 
 Beáta 1.000.000  25 40.000 3 1.458.400
 Csilla 1.000.000  40 25.000 3 1.885.000

2. példa: Tímea, Vera és Zsuzsa szintén negyven év múlva éri el a nyugdíjkorhatárt és szintén egymillió forintot akarnak nyugdíj-előtakarékosságra fordítani úgy, hogy az összeget teljes egészében fizetnék be, de különböző időpontban: Tímea 10, Vera 25, míg Zsuzsa 40 évvel a nyugdíjkorhatár elérése előtt. A befizetett összegeket minden esetben évente 3%-os kamat mellett tudják befektetni. Az alábbi táblázat azt mutatja be, hogy a nyugdíjkorhatár elérésekor melyiküknek mekkora megtakarítás áll majd rendelkezésére:

  Összes befizetés (Ft) Befizetési időszak hossza a nyugdíjkorhatárt megelőzően (év) Évenkénti kamat (%) Megtakarítás a nyugdíjkorhatár elérésekor (Ft)
Tímea 1.000.000  10  1.343.900 
Vera 1.000.000  25  2.093.800 
Zsuzsa 1.000.000  40  3.262.000 

A példákból látható, hogy a felhalmozás nagyobb végső összegéhez hosszabb futamidő szükséges.

A 2. példából az is kiolvasható, hogy a felhalmozás végső összege annál nagyobb, minél hamarabb tud valaki nyugdíj-előtakarékosságra fordítani.

Utolsó frissítés: 2020. január 24.

Az infláció és a kamatlábak hatása a nyugdíjcélú megtakarításokra

Az infláció és a kamatlábak emelkedése hatással lehet a különböző pénzügyi termékekre, köztük a nyugdíjcélú megtakarításokra is – vagyis közvetetten a mindennapjainkra. De hogyan? És mit tehet Ön azért, hogy az infláció és az emelkedő kamatlábak mellett is kézben tarthassa pénzügyeit? Az alábbi lenyíló tartalomból választ kap ezekre a kérdésekre.

Az inflációs kockázat nyugdíjas évei során végig jelen lesz. Nem számít, hogy hány éven keresztül fizetett járulékot, előfordulhat, hogy nyugdíj-megtakarításait nem igazítják az infláció mértékéhez.  
 
Az Európai Bankhatóság (EBA), az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) és az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPEIA) által összeállított alábbi tájékoztatóból megismerheti és átláthatja az összefüggéseket.

 inflacio-kamatlab-20230628.jpg

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem