Makroprudenciális eszközök hatása a bankrendszer mérlegében

Forrás: MNB