A kombinált pufferkövetelmények részét képező rendszerkockázati tőkepuffer (Systemic Risk Buffer, SyRB) rugalmasan, egyéb tőkepufferek, így a tőkefenntartási tőkepuffer, az egyéb rendszerszinten jelentős intézmények tőkepuffere, valamint az anticiklikus tőkepuffer által nem célzott, vagy azok által nem kezelhető, akár a bankrendszer egészében, vagy azok egyes szegmenseiben jelentkező, ciklikus vagy strukturális rendszerszintű kockázatok fennállása esetén alkalmazható tőkekövetelmény.

A tőkepuffer egyaránt alkalmas a megfelelő sokkellenálló képesség biztosítására, valamint a tőkekövetelmény által célzott kitettségek, tevékenységek ellenösztönzésére.

Rendszerkockázati tőkepuffer a kereskedelmiingatlan projekthitelezési kitettségekkel összefüggő rendszerkockázat kezelésére

A MNB a rendszerkockázati tőkepuffert első alkalommal a kereskedelmiingatlannal fedezett projekt-hitelek nemteljesítéséből fakadó ingatlanpiaci, koncentrációs, végeredményben strukturális kockázatok kezelésére alkalmazta. Ennek keretében határozatban intézményenként tőkepufferrátát állapíthat meg, amelynek mértéke az intézmény rendszerkockázathoz való hozzájárulásától, konkrétan a rendszerkockázat tekintetében releváns belföldi problémás kereskedelmiingatlan projekthitel kitettségeknek, a 2019-es felülvizsgálatot követően pedig a belföldi problémás kereskedelmiingatlan projekthitel kitettségek és a nem problémás deviza projekthitel kitettségek 5 százalékának az intézmény belföldi I. pilléres tőkekövetelményére vetített arányától függ.

Az eszköz célja a jelentős kockázatot jelentő kitettséggel rendelkező hitelintézetek sokkellenálló képességének növelése (tőkebevonás), valamint a kockázatot jelentő állományok tisztításának (kockázattal súlyozott kitettségérték csökkentése) ösztönzése volt.

A rendszerkockázati tőkepuffer alkalmazását az MNB a koronavírus járvány hatásainak tompítása érdekében 2020. márciusában ellenkező rendelkezésig felfüggesztette.

Az SyRB előírás hatásai

Forrás: MNB

A rendszerkockázati tőkepuffer számítása

Forrás: MNB

SyRB szabályozói változások

Hatályba lépés

Változás

2020. március 19. (bejelentés)

Az SyRB alkalmazásának határozatlan idejű felfüggesztése a koronavírus járvány hatásainak tompítása és a prociklikus alkalmazása elkerülése érdekében.

2020. január 1.

SyRB-ráták harmadik felülvizsgálata az új kalibráció alapján, amely során egyetlen bank sem volt tőkepuffer tartására kötelezett.

2019. szeptember 16. (bejelentés)

Új SyRB kalibráció meghatározása, melynek során a belföldi problémás kereskedelmiingatlan-projekthitel állomány mellett a belföldi deviza nem problémás állomány is figyelembevételre kerül.

2019. július 1.

SyRB-ráták második felülvizsgálata, amely során egyetlen bank sem volt tőkepuffer tartására kötelezett.

2018. július 1.

SyRB-ráták első felülvizsgálata és effektív tőkekövetelmény megállapítása egy (CIB) bank esetében.

2017. július 1.

SyRB első alkalmazása és effektív tőkekövetelmény megállapítása két (CIB, Raiffeisen) bank esetében.

2016. október 24. (bejelentés)

Az SyRB alkalmazásának fél éves halasztása a hitelezés támogatása érdekében, 2017. július 1-jei tőkekövetelmény előírással.

2015. november 18. (bejelentés)

Az SyRB alkalmazásának bejelentése a problémás kereskedelmiingatlan projekthitel kitettségekkel összefüggésben, megfelelő felkészülési és alkalmazkodási idő meghirdetésével, 2017. január 1-jei tőkekövetelmény előírással.

Forrás: MNB

Kapcsolódó határozat:

A rendszerkockázati tőkepuffer képzésére vonatkozó általános határozat (Hatályos: 2020. március 18-tól)

Kapcsolódó egyedi határozatok:

CIB Bank Zrt. rendszerkockázati tőkepuffer képzésére és tartására kötelezésének 2019. évi felülvizsgálatáról (2019.06.19.)

Raiffeisen Bank Zrt. rendszerkockázati tőkepuffer képzésére és tartására kötelezésének 2018. évi felülvizsgálatáról (2018.06.25.)

CIB Bank Zrt. rendszerkockázati tőkepuffer képzésére és tartására kötelezésének 2018. évi felülvizsgálatáról (2018.06.25.)

CIB Bank Zrt. rendszerkockázati tőkepuffer képzésére és tartására kötelezéséről (2017.06.21.)

Raiffeisen Bank Zrt. rendszerkockázati tőkepuffer képzésére és tartására kötelezéséről (2017.06.21.)

Gyakran Ismételt Kérdések: GYIK

Sajtóközlemények:

Sajtóközlemény az SyRB alkalmazásának felfüggesztéséről (2020. március 19.)

Archívum