Az MNB meghatározza, és évente felülvizsgálja a Magyarországon székhellyel rendelkező, globálisan és egyéb rendszerszinten jelentős hitelintézetek és befektetési vállalkozások körét, szükség esetén addicionális tőkepuffert vet ki az intézményekre vonatkozóan, illetve folyamatosan figyelemmel kíséri azok működését.

A rendszerszinten jelentős intézmények veszteségviselő kapacitásának növelése egy olyan preventív jellegű makroprudenciális eszköz, mely a jelentős intézmények fizetésképtelenségéből vagy stressz helyzetéből fakadó, komoly fertőzési hatások megvalósulását korlátozza. A pufferek célja, hogy a jelentős intézmények stresszhelyzete által kiváltott negatív externális pénzügyi és reálgazdasági hatások (illetve az ezek elkerülésére fordítandó államháztartási költségek) valószínűségét csökkentsék. Az előírás mérsékelheti a tőketulajdonosok és menedzserek nem optimális ösztönzöttségét, mely az erkölcsi kockázat problémából fakad, mivel a magasabb „önrész” („skin in the game”) a kockázatvállalás mértékének korlátozására ösztönözheti az érintetteket.

Negatív mellékhatás lehet, hogy a forrásköltségek emelkedésével drágulhat a banki működés. Speciális erkölcsi kockázatot jelenthet, hogy az érintett intézmény és hitelezői a puffer kivetésével mintegy megerősítést kapnak a kiemelt státuszt illetően, így nagyobb mértékben valószínűsíthetik, hogy fizetésképtelenség esetén állami segítségnyújtásban részesül a hitelintézet. Ezt a kockázatot azonban az EU-s szinten harmonizált, egységes szanálási keretrendszer (BRRD) érdemben mérsékli (pl.: hitelezői feltőkésítés alkalmazása).

Az MNB a koronavírus-járvány okozta rendkívüli körülményekre tekintettel a hazai rendszerszinten jelentős hitelintézetekre vonatkozó tőkepufferek 2020. július 1-jétől való feloldásáról döntött, ami támogatta a hitelezési kapacitás fennmaradását, a hitelkínálat esetleges beszűkülésének megelőzését. Az átmeneti feloldást követően a rendszerszinten jelentős bankoknak veszteségviselő-képességük arányos és fokozatos megerősítése érdekében három év alatt kellett újra felépíteniük a megfelelő puffereket. 2022-ben és 2023-ban a tervezett végleges mérték egynegyedével növekedtek évente az átmeneti pufferráták, míg 2024. január 1-től a végleges mérték felével növekednek az átmeneti pufferráta előírások, amelyek így el is érik a célértéküket. Az MNB 2023-ban is megfelelőnek ítélte a rendszerszinten jelentős bankok tőkehelyzetét és hitelezési aktivitását ahhoz, hogy a pufferek előírása a 2020-ban már előirányzott visszaépítési pálya mentén haladva elérje a célszinteket. A végleges ráták mértékét az MNB az éves rendszeres felülvizsgálat során a hitelintézetek rendszerkockázati jelentőségének jövőbeli lényeges változásai alapján szükség szerint módosítja.

Az azonosításhoz használt fő indikátorok

Forrás: MNB

Az MNB által 2023-ban rendszerszinten jelentősnek minősített bankok pontszámai, a 2024-re vonatkozó elfogadott tőkepufferrátáik

Intézmény

Pontszám

 

O-SII tőkepufferráták

MNB Módszertan

2024

Tény

Elfogadott

2020

2020

07.01-től

2022

2023

2024

OTP

3277

2,00%

0%

0,50%

1,00%

2,00%

 

MBH

1061

-

-

0,25%

0,50%

1,00%

 

UniCredit

973

1,00%

0%

0,25%

0,50%

1,00%

 

K&H

917

1,00%

0%

0,25%

0,50%

1,00%

 

ERSTE

753

0,50%

0%

0,125%

0,25%

0,50%

 

Raiffeisen

685

0,50%

0%

0,125%

0,25%

0,50%

 

CIB

421

0,50%

0%

0,125%

0,25%

0,50%

 

Megjegyzés: Az azonosítás 2022. december 31-i, auditált konszolidált adatok alapján történt.

Forrás: MNB

Az MNB által rendszerszinten jelentősnek minősített bankok pontszámainak időbeli alakulása

Megjegyzés: 2016 és 2023 közötti éves azonosítások eredményei, a számítás alapját képező adatok vonatkozási éve az azonosítást megelőző év vége, és a pontszámok a következő évi azonosításig maradnak érvényben. Forrás: MNB

Módszertani tájékoztató

Archívum

Sajtóközlemények

Egyedi határozatok