Likviditásfedezeti mutató (LCR)

A likviditásfedezeti követelmény (Liquidity Coverage Ratio, LCR) elvárja, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű likvid eszköz álljon a bankok rendelkezésére egy esetleges rövid távú (30 napos) likvidi-tási sokk esetén.

A likviditásfedezeti követelmény bevezetésével nő a pénzügyi intézmények ellenálló képessége, mivel a nagyobb likviditási pufferük nagyobb sokk elviselését teszi lehetővé. Válság esetén a megfelelő likvid eszközállomány hiányában az intézmények kényszereladásba kezdhetnek a likviditásuk fenntartása érdekében, ami negatív árspirált indíthat el az adott eszközök piacán.

A likviditásfedezeti követelmény teljesítése alapvetően a magas likviditású eszközök állományának növelésén, illetve a hosszabb lejáratú források bevonásán keresztül mehet végbe. Ezek a lépések összességében csökkenthetik a pénzügyi szektor jövedelmezőségét, hiszen a likvid eszközök tartásának, illetve a hosszabb lejáratú források igénybevételének a költsége is relatíve magasabb. Annak érdekében, hogy ez ne vezessen a hitelezési aktivitás jelentős romlásához, fontos az intézkedés bevezetésének megfelelő ütemezése.

Az MNB az elvárt szint fokozatos emelkedése után, nemzeti diszkréció keretében a sztenderd ütemezéshez képest korábban, 2016. április 1-től várja el az LCR 100 százalékos minimum szinten történő teljesítését. A szabályozásnak konszolidált és egyedi szinten is meg kell felelni.

A likviditásfedezeti ráta számítása

Forrás: MNB


Gyakran Ismételt Kérdések

GYIK

Hatályos rendelet

A Bizottság (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelete

Sajtóközlemények

Sajtóközlemény a szigorított előírások bevezetéséről (2015. augusztus 25.)

Nettó stabil forrásellátottsági ráta (NSFR)

A minden tagállamban közvetlenül hatályos EU-rendelet által előírt nettó stabil forrásellátottsági ráta (Net Stable Funding Ratio, NSFR) a hitelintézetek stabil finanszírozását követeli meg egy éves előretekintő időhorizonton. A hosszú távú likviditási kockázatokra fókuszáló szabályozás arra ösztönzi a hitelintézeteket, hogy eszközeiket megfelelően hosszú lejáraton és stabil szerkezetben finanszírozzák, valamint megakadályozza az eszközök és kötelezettségek közötti túlzott lejárati eltérés kialakulását.

A mutató a kötelezettségek és a szavatolótőke esetében a stabilitás és a várható megújítás, míg az eszközök és mérlegen kívüli tételek esetében a likviditás, a megterheltség, illetve a lehívási valószínűség függvényében ad meg súlyokat, amelyek alapján meg kell határozni a rendelkezésére álló stabil forrásokat (Available Stable Funding, ASF) és a stabil forrásigényt (Required Stable Funding, RSF). Az intézménynek elegendő stabil forrással kell rendelkeznie ahhoz, hogy egyéves időhorizont alatt rendes és stresszhelyzeti körülmények között is eleget tudjon tenni finanszírozási szükségleteinek.

Az EU-s jogszabályok alapján 2021. június 28-ától elvárt az NSFR teljesítése 100 százalékos minimum szinten. A szabályozásnak konszolidált és egyedi szinten is meg kell felelni.

A nettó stabil forrásellátottsági ráta számítása

Forrás: MNB

Gyakran Ismételt Kérdések

GYIK

Kapcsolódó rendeletek

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 575/2013 rendelete (CRR)