MNB füzetek (working papers)

WP 2016/1 – Zsuzsanna Hosszú: The impact of credit supply shocks and a new FCI based on a FAVAR approach WP 2014/03 – Dániel Felcser–Balázs Vonnák: Carry Trade, Uncovered Interest Parity and Monetary Policy (csak angolul érhető el) WP 2012/08 – Mariann Endrész–Győző Gyöngyösi–Péter Harasztosi: Currency mismatch and the sub-prime crisis: firm-level stylised facts from Hungary (csak angolul érhető el) WP 2011/7 – Bálint Tamási, Balázs Világi: Identification of credit supply shocks in a Bayesian SVAR model of the Hungarian Economy (csak angolul érhető el) WP 2008/2: Marianna Valentinyi-Endrész and Zoltán Vásáry: Macro stress testing with sector specific bankruptcy models (csak angolul érhető el) WP 2007/1. József Molnár–Márton Nagy–Csilla Horváth: A Structural Empirical Analysis of Retail Banking Competition: the Case of Hungary (csak angolul érhető el) WP 2006/11 Zoltán Varsányi: Pillar I treatment of concentrations in the banking book - a multifactor approach (csak angolul érhető el) WP 2006/10. Gergely Kiss–Márton Nagy–Balázs Vonnák: Credit Growth in Central and Eastern Europe: Convergence or Boom? (csak angolul érhető el) WP 2006/3. Dániel Holló - Márton Nagy: Bank Efficiency in the Enlarged European Union (csak angolul érhető el) WP2004/11 Marianna Valentinyi-Endrész: Structural breaks and financial risk management (csak angolul érhető el) WP 2004/10 Ágnes Lublóy: Systemic Risk Implications of the Hungarian Interbank Market (csak angolul érhető el) WP 2004/9 Csaba Móré - Márton Nagy: Competition in the Hungarian Banking Market (csak angolul érhető el) WP 2003/12 Csaba Móré - Márton Nagy: Relationship between Market Structure and Bank Performance: Empirical Evidence for Central and Eastern Europe (csak angolul érhető el) WP 2003/10 Katalin Mérő-Marianna Endrész Valentinyi: The Role of Foreign Banks in Five Central and Eastern European Countries (csak angolul érhető el) MF 2001/5 György Szapáry: Banking Sector Reform in Hungary: Lessons Learned, Current Trends and Prospects MF 2001/4 János Vince: Financial Stability, Monetary Policy and Integration: Policy Choices for Transation Economies MF 2001/2 Tóth István János - Árvai Zsófia: Likviditási korlát és a fogyasztói türelmetlenség MF 2000/8 Árvai Zsófia – Menczel Péter: A magyar háztartások megtakarításai 1995 és 2000 között MF 2000/6 Zsófia Árvai – János Vincze: Financial Crieses in Transition Countiries: Models and Facts MF 1999/10 Darvas Zsolt–Szapáry György: A nemzetközi pénzügyi válságok tovaterjedése különböző árfolyamrendszerekben MF 1999/9 Vígh-Mikle Szabolcs–Zsámboki Balázs: A bankrendszer mérlegének denominációs összetétele 1991-1998 között MF 1999/2 Tóth Áron: Kísérlet a hatékonyság empírikus elemzésére a magyar bankrendszerben MF 1998/10 Árvai Zsófia: A piaci és kereskedelmi banki kamatok közötti transzmisszió 1992 és 1998 között

Műhelytanulmányok (Occasional papers)

Mt 118. Hosszú Zsuzsanna – Körmendi Gyöngyi – Mérő Bence: Egy- és többváltozós szűrők a hitelrés alakulásának meghatározására MT 117. Balás Tamás – Banai Ádám – Hosszú Zsuzsanna: A nemteljesítési valószínűség és az optimális PTI-szint modellezése egy háztartási kérdőíves felmérés felhasználásával MT Különszám Fábián Gergely–Vonnák Balázs (szerk.): ÁTALAKULÓBAN A MAGYAR BANKRENDSZER - VITAINDÍTÓ A MAGYAR BANKRENDSZERRE VONATKOZÓ KONSZENZUSOS JÖVŐKÉP KIALAKÍTÁSÁHOZ MT 109. Banai Ádám–Hosszú Zsuzsanna–Körmendi Gyöngyi¬–Sóvágó Sándor–Szegedi Róbert: Stressztesztek a Magyar Nemzeti Bank gyakorlatában MT 108. Banai Ádám–Kollarik András–Szabó-Solticzky András: Az egynapos FX-swappiac topológiája MT 106. Fáykiss Péter–Grosz Gabriella–Szigel Gábor: Külföldi bankok fiókosodása - kell-e félnünk tőle? OP 105. Holló, Dániel: A system-wide financial stress indicator for the Hungarian financial system (Rendszerszintű stresszindex a magyar pénzügyi rendszerre) MT95. Fábián Gergely–Fáykiss Péter–Szigel Gábor: A vállalati hitelezés ösztönzésének eszközei MT94. Sóvágó Sándor: Keresleti és kínálati tényezők a vállalati hitelezésben MT 90. Páles Judit–Kuti Zsolt–Csávás Csaba: A devizaswapok szerepe a hazai bankrendszerben és a swappiac válság alatti működésének vizsgálata MT 89. Banai Ádám–Király Júlia–Várhegyi Éva: A rendszerváltás 20 évének egy egyedi fejezete: külföldi bankok dominanciája a kelet-közép-európai régióban, különös tekintettel Magyarországra OP 87. Csajbók Attila–Hudecz András–Tamási Bálint: Lakossági devizahitelezés az új EU-tagországokban OP 80: Bodnár Katalin: A magyar vállalatok árfolyamkitettsége – egy kérdőíves felmérés eredményei OP 76. Király Júlia–Nagy Márton–Szabó E. Viktor: Fertőzés és a krízis kezdete - a Lehman előtti periódus MT 72. Fischer Éva-Kóczán Gergely: Rendkívüli hatósági intézkedések és tanulságaik a jelzálogpiaci válság kapcsán (csak magyarul érhető el) OP 70. Dániel Holló–Mónika Papp: Assessing household credit risk: evidence from a household survey (csak angolul érhető el) MNB-tanulmányok 69. Balás Tamás–Móré Csaba: Likviditási kockázat a magyar bankrendszerben (csak magyarul érhető el) OP 67. Balázs Zsámboki: Basel II and financial stability: An investigation of sensitivity and cyclicality of capital requirements based on QIS 5 (csak angolul érhető el) OP 57. Ágnes Lublóy: Topology of the Hungarian large-value transfer system (csak angolul érhető el) MT 56. Bethlendi András: A hazai bankok hitelezésiveszteség-elszámolásának vizsgálata (csak magyarrul érhető el) MT 53 Bodnár Katalin: A hazai kis- és középvállalatok árfolyamkitettsége, devizahitelezésük pénzügyi stabilitási kockázatai Egy kérdőíves felmérés eredményei (csak magyarul érhető el) MT 48 dr. Czajlik István-Szalay György: A magánnyugdíjpénztárak működése és szabályozása (csak magyarul érhető el) MT 47 Póra András - Dr. Széplaki Valéria: Hitelbiztosítékok hazai szabályozása, különös tekintettel a CRD elvárásaira (csak magyarul érhető el) MT 36 Papp Mónika: A jelzáloglevél alapú finanszírozás helyzete Magyarországon pénzügyi stabilitási szempontból (csak magyarul érhető el) MT 28 Balogh Csaba-Gábriel Péter: Bankközi pénzpiacok fejlődésének trendjei MT 27 Tanulmányok az új bázeli tőkeegyezmény várható hatásairól MT 26 Tanulmányok a bankszektor középtávú fejlődési irányairól MT 25 Horváth Edit – Szombati Anikó: A pénzügyi csoportok és konglomerátumok kockázatai és szabályozásuk MT 24 Csajbók Attila - Csermely Ágnes (szerk.) : Az euró bevezetésének várható hasznai, költségei és időzítése MT 23 Horváth Edit –Mérő Katalin – Zsámboki Balázs: Tanulmányok a bankszektor tevékenységének prociklikusságáról MT 20 Gereben Áron: A bankközi forintpiac Magyarországon

MNB-tanulmányok (Occasional Papers)

Háttértanulmányok (Background studies)

MNB-Szemle (MNB-Bulletin)

Banai Ádám, Hosszú Zsuzsanna, Körmendi Gyöngyi, Mérő Bence: A kamatcsökkentés hatása a banki jövedelmezőségre Homolya Dániel −Lakatos Melinda− Mátrai Róbert−Páles Judit−Pulai György: Magyarországi bankok limitállítási gyakorlata: Előtérben a partnerlimitek Hosszú Zsuzsanna-Körmendi Gyöngyi-Tamási Bálint-Világi Balázs: A hitelkínálat hatása a magyar gazdaságra Fáykiss Péter-Szombati Anikó: Makroprudenciális felügyelet az eurozónán kívüli európai országokban Balás Tamás: A háztartások eladósodottsága és jövedelemarányos törlesztési terhe Holló Dániel: Egyensúlyhiányok azonosítása a magyar bankrendszerben („korai figyelmeztető” rendszer) Fábián, Gergely and Róbert Mátrai: Unconventional central bank instruments in Hungary (MNB Bulletin June 2012) Szigel Gábor–Fáykiss Péter: Az eladósodás hatása a magyar háztartások pénzügyi és jövedelmi pozíciójára Páles Judit–Homolya Dániel: A hazai bankrendszer külföldi forrásköltségeinek alakulása Aczél Ákos–Homolya Dániel: Az önkormányzati szektor eladósodottságának kockázatai pénzügyi stabilitási szemszögből Szombati Anikó: Bázel III. rendszerszintű hatásai itthon és Európában Fábián Gergely–Hudecz András–Szigel Gábor: A vállalati hitelezés visszaesése Magyarországon és a kelet-közép-európai régióban a válság alatt Balás Tamás–Nagy Márton: A devizahitelek forinthitelekre történő átváltása Felcser Dániel–Körmendi Gyöngyi: Bankválságok nemzetközi tapasztalatai: kezelési eszközök és makrogazdasági következmények Gyura Gábor–Szombati Anikó: Fókuszban a rendszerkockázat – A pénzügyi felügyelés új irányai itthon és külföldön Holló Dániel: Kockázatalakulás a lakossági jelzáloghitelek piacán Homolya Dániel: Működési kockázat és intézményméret összefüggése a hazai bankrendszerben Mák István–Páles Judit: Az FX-swap piac szerepe a hazai pénzügyi rendszerben Bakonyi Ákos–Homolya Dániel: Az MNB által folytatott Hitelezési felmérés hatékonyságának visszamérése Fischer Éva: Pénzügyi integráció kihívásai a kelet-közép-európai régióban Homolya Dániel–Szigel Gábor: Önkormányzati hitelezés – kockázatok és banki viselkedés Nagy Márton–Szabó E. Viktor: Az amerikai másodrendű jelzáloghitel-piaci válság és hatásai a magyar bankrendszerre Páles Judit–Varga Lóránt: A magyar pénzügyi piacok likviditásának alakulása – mit mutat az MNB új aggregált piaci likviditási indexe? Holló Dániel: Háztartási eladósodottság és pénzügyi stabilitás, félnünk kellene? Sánta Lívia: A jegybankok szerepe a válságkezelésben – hogyan segítik ezt a válságszimulációs gyakorlatok? Zsámboki Balázs: A pénzügyi szabályozás hatása a banki tőkekövetelmények ciklikusságára és a pénzügyi stabilitásra Balás Tamás - Móré Csaba: Milyen a hazai bankok likviditási sokktűrő képessége? Dr. Széplaki Valéria: A hazai fizetésképtelenségi szabályozás reformjának pénzügyi stabilitási vonatkozásai Bodnár Katalin: A hazai kis- és középvállalatok árfolyamkitettségének vizsgálata kérdőíves felmérés eredményei alapján Holló Dániel – Nagy Márton: Bankrendszeri hatékonyság vizsgálata az Európai Unióban

Egyéb publikációk, folyóiratcikkek