A stabilitási jelentések fontosságát és a nemzetközi szakmai közvélemény erre vonatkozó igényét jelzi, hogy az elmúlt években több intézmény és nemzetközi fórum, vagy program jött létre a téma vizsgálatára. Ide tartozik a Financial Stability Institute, a Financial Stability Forum, valamint az IMF és a VilágbankFinancial Sector Assessment Programja (FSAP). Ezen túlmenően a nemzeti jegybankok is elkezdték publikálni pénzügyi stabilitásról szóló elemzéseiket. A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi stabilitási jelentés című kiadványa éves rendszerességgel nyújt átfogó elemzést a magyar pénzügyi szektor állapotáról, az aktuális kérdésekről és a főbb veszélyforrásokról. A jelentés az előző fejezetekben tárgyalt elvekből kiindulva átfogja az általános makrogazdasági és pénzügyi környezetnek, a hitelintézeti rendszer stabilitásának és a nem banki pénzügyi közvetítés helyzetének elemzését. Ezt egészíti ki a Stabilitási jelentés mellékleteként néhány részletesebb tanulmány, melyek egy-egy aktuális probléma vagy vitapont részletesebb kifejtésére, elemzésére vállalkoznak.

A jelentés célközönségét elsősorban az alábbi kör képezi:

  1. Nemzetközi szervezetek és pénzügyi intézmények (IMF-Világbank, EU, OECD, BIS, FSI, ECB stb.);
  2. Külföldi jegybankok;
  3. Hazai bankszektor szereplői, külföldi anyabankok és potenciális befektetők;
  4. Hitelminősítő cégek (Moody’s, S&P, Fitch, IBCA, JCR stb.);
  5. Hazai és nemzetközi kutatóintézetek;
  6. Külföldi államok magyarországi követségei, kereskedelmi képviseletei;
  7. Egyetemek, oktatási intézmények oktatói, egyetemi hallgatói, tanulói;
  8. Szakmai folyóiratok, napilapok, és rajtuk keresztül az érdeklődő közvélemény;

A stabilitási jelentések publikálásának általánossá válásával, és az azokból szerezhető információk és tapasztalatok feldolgozásával, valamint a külföldi és hazai szakemberek észrevételeinek figyelembe vételével a Magyar Nemzeti Bank a jövőben is folyamatosan igazodni kíván a változó igényekhez, ezért a Stabilitási jelentés jelenlegi struktúrája és hangsúlyai évről évre változhatnak.

A Pénzügyi stabilitási jelentés fő célja, hogy tájékoztassa a pénzügyi rendszer működtetőit és használóit a pénzügyi stabilitást érintő aktuális kérdésekről, és ezzel növelje az érintettek kockázati tudatosságát, fenntartsa és erősítse a pénzügyi rendszerbe vetett bizalmat. A Magyar Nemzeti Bank szándéka szerint ezáltal hozzájárul ahhoz, hogy a pénzügyi rendszert érintő döntésekhez a megfelelő információk az érintettek rendelkezésére álljanak, és így a pénzügyi rendszer egészének stabilitása erősödjön.