Mára világszerte általánosan elfogadott, hogy a rendszerstabilitási felelősség - a monetáris hatósági szerepvállalás mellett - kiemelten fontos célokat és feladatokat jelöl ki a jegybankok számára, függetlenül attól, hogy a hagyományos pénz és tőkepiaci felügyeleti jogkört gyakorló szervezet a jegybanki szervezeten belül, vagy attól leválasztva működik. A pénzügyi rendszer stabilitásával kapcsolatos jegybanki felelősség és feladatkör hagyományosan 3 fontos pilléren nyugszik:
  1. A makroprudenciális elemzés, rendszerkockázati monitoring a banki és nem-banki közvetítőkre vonatkoztatva és esetenként beavatkozás (pl. lender of last resort);
  2. A szabályozási politika, a jogszabályalkotásban való részvétel, a makroprudenciális és a piac működését feleslegesen korlátozó szabályozás modernizálása, hatékonnyá tétele;
  3. A fizetési és elszámolási rendszerek, valamint a pénzforgalom működése, intézményei, hatékonysága és biztonsága miatti felelősség és az ebből fakadó felvigyázói feladatok.
A Magyar Nemzeti Banknak alapvető érdeke és – más állami intézményekkel közös – felelőssége a hazai pénzügyi rendszer stabilitásának fenntartása és erősítése. Az MNB szerepét a pénzügyi stabilitás fenntartásában egyrészt a Jegybanktörvény, másrészt a Pénzügyminisztérium és a Magyar Nemzeti Bank együttműködését szabályozó jogszabályok biztosítják.
A Magyar Nemzeti Bank a rendelkezésére álló eszközökkel támogatja és erősíti a pénzügyi stabilitást, valamint szükség esetén kezeli a pénzügyi rendszert érő sokkok hatásait. Ezen tevékenysége részeként az MNB átfogóan és rendszeresen elemzi a makrogazdasági környezetet, a pénzügyi piacok, a hazai pénzügyi közvetítők és a pénzügyi infrastruktúra működését. Továbbá feltárja azokat a kockázatokat, melyek a pénzügyi rendszer stabilitását veszélyeztethetik, és azonosítja a pénzügyi rendszer törékenységét okozó elemeket, folyamatokat.
A fenti feladatok hatékony ellátása, a pénzügyi stabilitás elemzési módszereinek továbbfejlesztése érdekében a pénzügyi stabilitással kapcsolatos témákban kutatómunkát is végez, amelynek eredményeit közzé is teszi. Ennek keretében kialakítja, továbbfejleszti a bankszektor viselkedését és a makro környezettel való kölcsönhatásait leíró modelleket, amelyek segítségével stressz teszteket végez.