Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
Köszöntjük a Pénzügyi Békéltető Testület honlapján!
EN
Köszöntjük a Pénzügyi Békéltető Testület honlapján!
Ajánlások, Kötelezések, Jogorvoslat
Online Vitarendezési Platform
Hírek, aktualitások
SZAKMAI CIKKEK
Alternatív Vitarendezési Konferencia
Pénzügyi szolgáltatókról
Pénzügyi Navigátor Füzetek a PBT-ről
Határon átnyúló pénzügyi fogyasztói jogvita FIN-NET
INFO-Network
TANULSÁGOK, JÓTANÁCSOK, JOGESETEK
Nyomtatványok

Hírek, aktualitások

nyomtatás

2024. április 9.

Tisztelt Kérelmezők, Tisztelt Pénzügyi Szolgáltatók!

A Pénzügyi Békéltető Testület ezúton tájékoztatja Önöket, hogy a 2024. július 30. és az augusztus 16. közötti időszakban nem tart meghallgatásokat. A meghallgatási szünet előtti utolsó meghallgatási nap 2024. július 29. hétfő, a szünetet követő első meghallgatási nap 2024. augusztus 21. szerda. A meghallgatási szünet napjai az eljárások időtartamába nem számítanak bele.

Üdvözlettel,
Dr. Kovács Erika
elnök

2024. február 15.

Tisztelt Olvasók!

A Pénzügyi Békéltető Testület a mai nappal teszi közzé a 2023. évről készült jelentését. Éves Jelentésünkben összegezzük a tavalyi év fontosabb történéseit, tájékoztatást adunk az elért eredményeinkről, a Testület életében bekövetkezett eseményekről, valamint beszámolunk azokról a tapasztalatokról is, melyet tevékenységünk során az egyes pénzügyi szolgáltatások terén szereztünk.

Kérem, ismerjék meg a 2023. évi Jelentésünket!

Üdvözlettel:
Dr. Kovács Erika
Elnök

2023. december 20.

Tisztelt Kérelmezők, tisztelt Pénzügyi Szolgáltatók!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület Működési Rendje néhány pontban 2024. január 2-i hatállyal módosul. A módosítások az 1., 5., 7., 9., 12., 15. és 16. fejezeteket érintik. A módosításokat a hazai gazdasági szereplők versenyképességének erősítésével és a közigazgatás hatékonyságának növelésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvénnyel módosított 2013. évi CXXXIX. törvény (MNB törvény) 113.§ (2) bekezdésben foglalt összeghatár 2M Ft-ra történő emelése, a 121-122.§-ok hatályon kívül helyezése és a 116.§ (4) bekezdésének módosított szövege, valamint a törvényi elszámolással és forintosítással kapcsolatos ügyek befejezése, továbbá a KAÜ azonosítás használatával végrehajtható elektronikus ügyintézés lehetősége indokolta.

Felhívjuk a Pénzügyi Szolgáltatók szíves figyelmét, hogy a jogszabályi alávetésen alapuló döntéseink esetében a korábbi 1M Ft összegben meghatározott értékhatár 2024. január 2-től 2M Ft-ra emelkedik, és e szabályt a téli meghallgatási szünet ideje alatt (2023. december 18. és 2024. január 1. között) beérkezett és a 2024. január 2-án folyamatban lévő ügyeknél is alkalmazni kell. Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket arra is, hogy az MNB törvény 121-122.§-ai hatályukat vesztik, a jogszabályon alapuló kötelezésekkel szembeni jogorvoslat lehetőségét biztosító szabályt az MNB törvény 116.§. (4) bekezdésében találják.

Kérem, ismerjék meg a módosítást!

Kérem, ismerjék meg a Működési Rendünk eddigi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét!

Dr. Kovács Erika
elnök

2023. szeptember 21.

Tisztelt Kérelmezők, Tisztelt Pénzügyi Szolgáltatók!

A Pénzügyi Békéltető Testület ezúton tájékoztatja Önöket, hogy a 2023. december 18. és a 2024. január 2. közötti időszakban nem tart meghallgatásokat. A meghallgatási szünet előtti utolsó meghallgatási nap 2023. december 15. péntek, a szünetet követő első meghallgatási nap 2024. január 3. szerda. A meghallgatási szünet napjai az eljárások időtartamába nem számítanak bele.

Üdvözlettel,
Dr. Kovács Erika
elnök

2023. április 14.

Tisztelt Kérelmezők, Tisztelt Pénzügyi Szolgáltatók!

A Pénzügyi Békéltető Testület ezúton tájékoztatja Önöket, hogy a 2023. július 31. és a 2023. augusztus 18. közötti időszakban nem tart meghallgatásokat. A meghallgatási szünet előtti utolsó meghallgatási nap 2023. július 28. péntek, a szünetet követő első meghallgatási nap 2023. augusztus 21. hétfő. A meghallgatási szünet napjai az eljárások időtartamába nem számítanak bele.

Üdvözlettel,
Dr. Kovács Erika
Elnök

2023. február 28.

Tisztelt Olvasók!

A Pénzügyi Békéltető Testület a mai nappal teszi közzé a 2022. évről készült jelentését. Éves Jelentésünkben összegezzük a tavalyi év fontosabb történéseit, tájékoztatást adunk az elért eredményeinkről, a Testület életében bekövetkezett eseményekről, valamint beszámolunk azokról a tapasztalatokról is, melyet tevékenységünk során az egyes pénzügyi szolgáltatások terén szereztünk.

Kérem, ismerjék meg a 2022. évi Jelentésünket!

Üdvözlettel:
Dr. Kovács Erika
Elnök

2023. január 9.

Tisztelt Kérelmezők, tisztelt Pénzügyi Szolgáltatók!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület Működési Rendjének 4. és 5. fejezetének egyes részei 2023. január 9-től módosulnak.

A 2022. december 22-én kihirdetett és hatályba lépett 2022. évi LXXVII. törvény módosította a 2013. évi CXXXIX. törvény (MNB törvény) 98.§ (1) bekezdését is. Ennek értelmében annak eldöntése, hogy egy ügyet a Testület tanácsban vagy egy testületi tag által tárgyaljon-e, a Testület elnökének hatásköre. E hatáskört úgy gyakorolja, hogy mérlegeli a kérelem alapján azt, hogy az ügy jellege, bonyolultsága, az ahhoz szükséges szakértelem és az érvényesíteni kívánt igény összege mely tárgyalási formát indokolja.

2022. december 19. és 2023. január 6. között a Testület téli meghallgatási szünetet tartott, mely időtartam a törvényes határidőkbe nem számít bele. A módosuló szabályokat 2023. január 9-től, a meghallgatási szünetet követő első tárgyalási naptól kell alkalmazni azzal, hogy az vonatkozzon a meghallgatási szünet ideje alatt érkezett és folyamatban lévő ügyekre is.  

Kérem, ismerjék meg a módosítást!

Kérem, ismerjék meg a Működési Rendünk eddigi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét!

Dr. Kovács Erika
elnök

2022. október 13.

Tisztelt Kérelmezők, Tisztelt Pénzügyi Szolgáltatók!

A Pénzügyi Békéltető Testület ezúton tájékoztatja Önöket, hogy a 2022. december 19. és a 2023. január 6. közötti időszakban nem tart meghallgatásokat. A meghallgatási szünet előtti utolsó meghallgatási nap 2022. december 16. péntek, a szünetet követő első meghallgatási nap 2023. január 9. hétfő. A meghallgatási szünet időtartama az eljárások időtartamába nem számít bele.

Üdvözlettel,
Dr. Kovács Erika
elnök

Tisztelt Kérelmezők, Tisztelt Pénzügyi Szolgáltatók!

A Pénzügyi Békéltető Testület ezúton tájékoztatja Önöket, hogy a 2022. július 25. és a 2022. augusztus 12. közötti időszakban nem tart meghallgatásokat. A meghallgatási szünet előtti utolsó meghallgatási nap 2022. július 22. péntek, a szünetet követő első meghallgatási nap 2022. augusztus 15. hétfő. A meghallgatási szünet időtartama az eljárások időtartamába nem számít bele.

Üdvözlettel,
Dr. Kovács Erika
elnök

2022. március 1.

Tisztelt Olvasók!

A Pénzügyi Békéltető Testület a mai nappal teszi közzé a 2021. évről készült jelentését. Éves Jelentésünkben összegezzük a tavalyi év fontosabb történéseit, tájékoztatást adunk az elért eredményeinkről, a Testület életében bekövetkezett eseményekről, valamint beszámolunk azokról a tapasztalatokról is, melyet tevékenységünk során, a konkrét ügyek kapcsán, az egyes pénzügyi szolgáltatások terén szereztünk.

Kérem, ismerjék meg a 2021. évi Jelentésünket!

Üdvözlettel:
Dr. Kovács Erika
Elnök

2021. december 30.

Tisztelt Kérelmezők, tisztelt Pénzügyi Szolgáltatók!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület Működési Rendjének 7. és 16. pontja 2022. január 3-tól módosul. A módosításokat két ok indokolja. 2022. január 3-tól lehetővé válik, hogy a kérelmezők az eddig megszokott eljárásindítási módok mellett egy újabb lehetőséget használjanak, hiszen a Testület honlapján elérhető „PBT Online Ügyintézés” alkalmazás használatával kérelmeiket elektronikus úton és a honlapunkon megtalálható nyomtatványok kitöltésével és a szükséges iratok csatolásával is lehetőségük lesz eljuttatni hozzánk. Az erre való utalást tartalmazza a 7. pont módosított szövege. A 16. pont módosítását az indokolja, hogy a Magyar Nemzeti Bank Ügyfélszolgálata új helyre költözött, a XII. kerület Krisztina krt. 6. címen várja a személyes ügyintézést igénylő fogyasztókat és szolgáltatókat.

Kérem, ismerjék meg a módosítást!

Kérem, ismerjék meg a Működési Rendünk eddigi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét!

Dr. Kovács Erika
elnök

2021. november 19.

Tisztelt Kérelmezők, Tisztelt Pénzügyi Szolgáltatók!

Tájékoztatom Önöket, hogy a  jelenlegi járványügyi helyzet miatt, a járványveszély megszüntetése, illetve csökkentése érdekében a 2021. november 3. napjától bevezetett intézkedéseken túlmenően 2021. november 22., hétfőtől kezdődően maszk használata is kötelező a Testület által használt területre történő belépéskor, az ügyfélváróban történő tartózkodás és a meghallgatások ideje alatt is minden ügyfelünk, valamint az ügyekben eljáró tanácstagok és más testületi alkalmazottak és a Testület által használt területen munkát végző más MNB alkalmazottak számára.

Kérem, hogy az elrendelt biztonsági intézkedések szerint járjanak el. Együttműködésüket köszönöm!

üdvözlettel,

Kovács Erika
elnök

2021. november 3.

Tisztelt Kérelmezők, Tisztelt Pénzügyi Szolgáltatók!

Tájékoztatom Önöket, hogy a  jelenlegi járványügyi helyzet miatt, a járványveszély megszüntetése, illetve csökkentése érdekében 2021. november 3. napjától az alábbi intézkedések kerültek bevezetésre. Valamennyi MNB objektumban és területen, minden belépést megelőzően, a beléptetést végző kollégák érintés nélküli eszközzel testhőmérséklet ellenőrzést végeznek. A belépés feltétele a testhőmérséklet mérés megnyugtató eredménye, azaz ügyfeleink részére a belépés akkor engedélyezett, amennyiben a testhőmérséklet eredménye normál állományban van. Abban az esetben, ha az elsődleges mérést végző eszköz a beállított 37.7 °C fokot vagy magasabb tartományban lévő eredményt mér, a mérést végző kolléga egy másodlagos kontrollmérést is végez. Amennyiben a kontrollmérés is a meghatározott tartományon kívüli eredmény mutat, a kolléga az ügyfél belépését megtagadja, s erről az ügyben eljáró PBT tagot tájékoztatja.  

A kézfertőtlenítők használata továbbra is kötelező az MNB minden épületébe való belépéskor. Az épületben történő tartózkodás ideje alatt  a távolságtartás szabályainak betartása is kötelező.  A tárgyalótermek fertőtlenítése minden meghallgatást követően, az ügyfélváró területének tisztítása és fertőtlenítése a meghallgatások időtartama alatt rendszeresen történik.

Kérem , hogy az elrendelt biztonsági intézkedések szerint járjanak el. Együttműködésüket köszönöm!

üdvözlettel,

Kovács Erika
elnök

2021. október 14.

Tisztelt Kérelmezők, Tisztelt Pénzügyi Szolgáltatók!

A Pénzügyi Békéltető Testület ezúton tájékoztatja Önöket, hogy a 2021. december 20. és a 2022. január 3. közötti időszakban nem tart meghallgatásokat. A meghallgatási szünet előtti utolsó meghallgatási nap 2021. december 17. péntek, a szünetet követő első meghallgatási nap 2022. január 3. hétfő. A meghallgatási szünet időtartama az eljárások időtartamába nem számít bele.

Üdvözlettel,

Dr. Kovács Erika
elnök

2021. május 27.

Tisztelt Kérelmezők, tisztelt Pénzügyi Szolgáltatók!

Tájékoztatom Önöket, hogy Testületünk 2021. május 31-től ismételten tart meghallgatásokat a Váci út 76. földszintjén található tárgyalóiban, a megszokott helyen. A belépés feltétele a testhőmérséklet mérés megnyugtató eredménye, maszk használata és kézfertőtlenítés, azaz ügyfeleink részére a belépés akkor engedélyezett, amennyiben a testhőmérséklet eredménye normál állományban van, a kihelyezett kézfertőtlenítőt használata és szájmaszkot visel. Az épületben történő tartózkodás ideje alatt a szájmaszk használata és a távolságtartás szabályainak betartása kötelező.   A tárgyalótermek fertőtlenítése minden meghallgatást követően, az ügyfélváró területének tisztítása és fertőtlenítése a meghallgatások időtartama alatt rendszeresen történik.

Kérem , hogy az elrendelt biztonsági intézkedések szerint járjanak el. Együttműködésüket köszönöm.

üdvözlettel,

Kovács Erika
elnök

2021. április 19.

Tisztelt Kérelmezők, Tisztelt Pénzügyi Szolgáltatók!

A Pénzügyi Békéltető Testület ezúton tájékoztatja Önöket, hogy a 2021. július 26. és a 2021. augusztus 13. közötti időszakban nem tart meghallgatásokat. A meghallgatási szünet előtti utolsó meghallgatási nap 2021. július 23. péntek, a szünetet követő első meghallgatási nap 2021. augusztus 16. hétfő. A meghallgatási szünet időtartama sem a meghallgatással folyó, sem az írásbeli eljárások időtartamába nem számít bele.

Üdvözlettel,

Dr. Kovács Erika
elnök

2021. március 8.

Tisztelt Kérelmezők, tisztelt Pénzügyi Szolgáltatók!

A Pénzügyi Békéltető Testület Működési Rendjének 8. pontjában lévő felhatalmazás alapján a koronavírus terjedésének csökkentése, megakadályozása érdekében 2021. március 8. hétfőtől elrendeltem az ügyek írásban történő folytatását, így meghallgatásokat további intézkedésig nem tartunk. Tájékoztatom Önöket, hogy a Magyar Nemzeti Bank elnöke a Magyar Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet március 8-tól kezdődő szigorítására tekintettel és annak időtartama alatt belépési tilalmat írt elő az MNB azon épületeibe, melyekben ügyfélforgalom zajlik, így a személyes ügyfélszolgálat és a meghallgatások tartása is szünetel. A Testület Működési Rendjének 8. pontja szerint az írásbeliségre történő áttéréshez a felek beleegyezésére nincs szükség.

A már kitűzött meghallgatásokkal összefüggésben az érintettek írásbeli értesítést kapnak. A március 8. után érkező új ügyek írásban indulnak és folytatódnak.

Megértésüket köszönöm!

 

Dr. Kovács Erika

elnök

2021. március 5.

Tisztelt Kérelmezők, tisztelt Pénzügyi Szolgáltatók!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület a koronavírus terjedésének csökkentése, megakadályozása érdekében 2021. március 8. hétfőtől meghallgatásokat átmenetileg nem tart. A már kitűzött meghallgatásokkal érintett ügyfeleinknek erről telefonon és írásban is értesítést küldünk. A folyamatban lévő eljárásokat – a megjelenés alatt álló vonatkozó kormányrendeletre tekintettel – nagy valószínűséggel írásbeli eljárásként folytatjuk.

Megértésüket köszönöm!

Dr. Kovács Erika
Elnök

2021. február 25.

Tisztelt Olvasók!

A Pénzügyi Békéltető Testület a mai nappal teszi közzé a 2020. évről készült jelentését. Éves Jelentésünkben összegezzük a tavalyi év fontosabb történéseit, tájékoztatást adunk az elért eredményeinkről, a Testület életében bekövetkezett eseményekről, valamint beszámolunk azokról a tapasztalatokról is, melyet tevékenységünk során, a konkrét ügyek kapcsán, az egyes pénzügyi szolgáltatások terén szereztünk. 

Kérem, ismerjék meg a 2020. évi Jelentésünket!

Üdvözlettel: 

Dr. Kovács Erika 

Elnök

 

2020. december 10.

Tisztelt Kérelmezők, Tisztelt Pénzügyi Szolgáltatók! 

A Testület Működési Rendjét 2021. január 1-i hatállyal módosítja. A módosítás több fejezet több pontját is érinti, célja az, hogy lehetővé tegye az eddig megszokott postai út mellett a felekkel történő kommunikációt elektronikus úton is, valamint a 8. fejezet módosításával általános szabályt ír elő a vészhelyzetben az MNB által elrendelt belépési tilalom esetére.

2021. január 1-től kezdődően a pénzügyi szolgáltatókkal a Testület kizárólag az MNB elektronikus ügyintézést biztosító információs rendszerében (ERA rendszer) elérhető felületen, a „Pénzügyi Békéltető Testület e-ügyintézés” szolgáltatás segítségével tart kapcsolatot. A szolgáltatók az ott található elektronikus űrlapokon nyújtják be közléseiket, a Testület döntései, felhívásai, tájékoztatásai és egyéb közlései pedig a kézbesítési tárhelyen való elhelyezéssel kerülnek kézbesítésre a szolgáltatók részére.

A Testület a kérelmezőkkel elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül a www.magyarorszag.hu és a www.mo.hu oldalon is tud majd kapcsolatot tartani, továbbá a kérelmezők kérelmeiket a jövő évtől kezdődően elektronikus okiratként ügyfélkapun keresztül is benyújthatják az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) programmal történő kitöltést követően és a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) használatával végrehajtott azonosítás után.

Kérem, ismerjék meg a módosítást!

Kérem, ismerjék meg a Működési Rendünk eddigi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét!

Üdvözlettel,

Dr. Kovács Erika 
elnök

2020. november 12.

Tisztelt Kérelmezők, Tisztelt Pénzügyi Szolgáltatók!

A Pénzügyi Békéltető Testület ezúton tájékoztatja Önöket, hogy a kitűzött meghallgatásokat az értesítésekben szereplő időpontban megtartja a kormány által meghirdetett különleges jogrend időszakában is. Kérünk mindenkit, hogy esetleges távolmaradását lehetőség szerint előre jelezze. A meghallgatások az egyik fél távol maradása esetén is megtartásra kerülnek, halasztás az egyes ügyekben akkor történik, ha a felek közül egyik sem tud megjelenni.

2020. december 21. és 2021. január 1. közötti időszakban téli meghallgatási szünetet tartunk, így ebben az évben az utolsó meghallgatási nap 2020. december 18. péntek, a szünetet követő első meghallgatási nap 2021. január 4. hétfő lesz. A meghallgatási szünet időtartama sem a meghallgatásos eljárások, sem az írásbeli eljárások időtartamába nem számít bele.

Üdvözlettel,
Dr. Kovács Erika

2020. szeptember 30.

Tisztelt Kérelmezők, Tisztelt Pénzügyi Szolgáltatók!

A Pénzügyi Békéltető Testület ezúton tájékoztatja Önöket, hogy a 2020. december 21. és a 2021. január 1. közötti időszakban nem tart meghallgatásokat. A meghallgatási szünet előtti utolsó meghallgatási nap 2020. december 18. péntek, a szünetet követő első meghallgatási nap 2021. január 4. hétfő. A meghallgatási szünet időtartama sem a meghallgatásos eljárások, sem az írásbeli eljárások időtartamába nem számít bele.

Üdvözlettel,

Dr. Kovács Erika
elnök

2020. Szeptember 7.

Tisztelt Kérelmezők, Tisztelt Pénzügyi Szolgáltatók!

Tájékoztatom Önöket  2020. szeptember 3. napjától a jogszabályi rendelkezésekhez igazodóan  az MNB épületeibe történő belépés engedélyezéséhez  

kitöltendő ügyfélnyilatkozat szövege megváltozott. Az egyéb biztonsági előírások változatlanok.  

 A Nyilatkozat tartalma:

1. az elmúlt 14 naptári napban tartózkodtam a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII.30.) Kormányrendelet szerint külföldön tartózkodtam: igen/nem (A megfelelő aláhúzandó, jelölendő!)

A beléptetést végző személy tölti ki:

amennyiben a nyilatkozattevő válasza „igen”, a nyilatkozatot tevő a belépést megelőzően az illetékes járványügyi hatóságnak a járványügyi megfigyelés feloldásáról kiadott hatósági határozatát vagy ennek hiányában a visszaérkezést követően legalább 48 órás időkülönbséggel készült, a SARS-CoV-2 vírus kimutatására szolgáló két negatív teszteredményt bemutatta: igen/nem

2.  legjobb tudásom szerint az elmúlt 14 naptári napban érintkeztem a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII.30.) Kormányrendelet szerint külföldről érkezett személlyel: igen/nem

3. legjobb tudásom szerint az elmúlt 14 naptári napban érintkeztem fertőzött személlyel: igen/nem

4. legjobb tudásom szerint magamon láz és/vagy a koronavírus fertőzés jeleit érzékelem: igen/nem

Amennyiben az 1. kérdésre adott „igen” választ követően az illetékes járványügyi hatóságnak a járványügyi megfigyelés feloldásáról kiadott hatósági határozatát nem tudom, vagy nem kívánom bemutatni, valamint ha a 2-4. kérdések bármelyikére „igen” választ adtam, akkor tudomásul veszem, hogy a Magyar Nemzeti Bank épületeibe nem léphetek be.

Továbbra és kérem Önöket , hogy mind a meghallgatásokon, mind a várókban az előírt biztonsági intézkedéseket maradéktalanul tartsák be.

Üdvözlettel:

Kovács Erika
elnök

2020. Augusztus 24.

Tisztelt Kérelmezők, Tisztelt Pénzügyi Szolgáltatók!

Tájékoztatom Önöket az MNB épületeibe történő beléptetés rendjének 2020. augusztus 24. napjától érvényes szabályairól.

A koronavírus érintettségének kiszűrése érdekében ismételten kötelező ügyfeleinknek a nyilatkozattétel. Belépés előtt az Őrszolgálat érintés nélküli eszközzel testhőmérséklet ellenőrzést végez. A belépés csak akkor engedélyezett, amennyiben a testhőmérséklet eredménye normál állományban van és az  az ügyfél nyilatkozata alapján sincs kizáró ok. Belépés előtt kötelező a kihelyezett kézfertőtlenítő használata. Az épületben történő tartózkodás ideje alatt a szájmaszk használata, és a távolságtartás szabályainak betartása kötelező.   

Belépés előtt az alábbi tartalmú nyilatkozatot kell kitöltenie.

 1. az elmúlt 14 naptári napban tartózkodtam a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 341/2020. (VII.12.) Kormányrendelet szerinti sárga vagy piros besorolású országban, vagy területen: igen/nem (A megfelelő aláhúzandó, jelölendő!)

  A beléptetést végző személy tölti ki:
  amennyiben a nyilatkozattevő válasza „igen”, a nyilatkozatot tevő a belépést megelőzően az illetékes járványügyi hatóságnak a járványügyi megfigyelés feloldásáról kiadott hatósági határozatát bemutatta: igen/nem

 2. legjobb tudásom szerint az elmúlt 14 naptári napban érintkeztem a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 341/2020. (VII.12.) Kormányrendelet szerinti sárga vagy piros besorolású országból, illetve területről érkezett személlyel: igen/nem
 3. legjobb tudásom szerint az elmúlt 14 naptári napban érintkeztem fertőzött személlyel: igen/nem
 4. legjobb tudásom szerint magamon láz és/vagy a koronavírus fertőzés jeleit érzékelem: igen/nem

Amennyiben az 1. kérdésre adott „igen” választ követően az illetékes járványügyi hatóságnak a járványügyi megfigyelés feloldásáról kiadott hatósági határozatát nem tudja, vagy nem kívánja bemutatni, valamint ha a 2-4. kérdések bármelyikére „igen” választ adott, akkor nem léphet be a Magyar Nemzeti Bank épületébe.

Kérem , hogy az elrendelt biztonsági intézkedések szerint járjanak el.

Köszönöm

Üdvözlettel:
Kovács Erika
elnök

 

2020. augusztus 19.

Tisztelt Kérelmezők, Tisztelt Pénzügyi Szolgáltatók!

Tájékoztatom Önöket, hogy az MNB épületeibe történő beléptetés szabályai szerint további intézkedésig  a koronavírussal kapcsolatos érintettség tárgyában történő írásbeli nyilatkozattételi kötelezettség megszűnt.   Továbbra is kérjük a bejáratnál és az ügyféltérben kihelyezett kézfertőtlenítők használatát a másfélméteres távolságtartás szabályának betartását.   

Együttműködésüket köszönöm!

Üdvözlettel:

dr. Kovács Erika
elnök

2020. JÚLIUS 6.

Tisztelt Kérelmezők, Tisztelt Pénzügyi Szolgáltatók!

Tájékoztatom Önöket, hogy a megfelelő biztonsági intézkedések betartásával 2020. július 6-tól ismét személyes meghallgatásokat tartunk. A Magyar Nemzeti Bank épületeire irányadó beléptetési szabályok ránk is vonatkoznak, így minden érkező számára kötelező egy nyilatkozat kitöltése a koronavírussal kapcsolatos esetleges érintettség tárgyában, továbbá kézfertőtlenítés belépés előtt és úgy az ügyféltérben, mint a tárgyalótermeinkben is a másfél méteres távolságtartás. A meghallgatások megkezdése előtt a tárgyalótermekben fertőtlenítésre kerül sor, ennek időigényét figyelembe véve értesítettük ügyfeleinket a meghallgatások kezdési időpontjáról.

A koronavírussal kapcsolatos esetleges érintettség miatt nem léphet be a Magyar Nemzeti Bank épületeibe az a személy, aki az elmúlt 14 naptári napban külföldön tartózkodott, aki az elmúlt 14 naptári napban külföldi területről érkezett vagy koronavírussal fertőzött személlyel érintkezett, továbbá aki lázas és/vagy magán a koronavírus fertőzés jeleit érzékeli.

Kérem szépen a jelzett biztonsági intézkedések betartását, türelmüket és megértésüket köszönöm!

Üdvözlettel:

Kovács Erika

elnök

2020. JÚNIUS 5.

Tisztelt Kérelmezők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a megfelelő biztonsági intézkedések betartásával 2020. június 8-tól ismét személyesen is intézhetik ügyeiket a lakossági ügyfelek az MNB budapesti ügyfélszolgálatán a 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. szám alatt. Az ügyfélfogadási rend és az ügyfélszolgálat megközelítésére vonatkozó információ is elérhető az MNB honlapján.  A várakozás elkerülése érdekében lehetőség van online időpontfoglalásra.

A  Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat megyeszékhelyeken elérhető kirendeltségeinek többségében szintén 2020. június 8-tól indul el ismét a személyes ügyfélfogadás, míg Nyíregyházán, Salgótarjánban és Szegeden június 15-től tudják személyesen is fogadni az ügyfeleket. Az egyes irodák nyitvatartásáról az MNB honlapján is lehet tájékozódni.

Változatlanul lehetőség van felvilágosítás kérésére elektronikus úton (e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu), illetve a belföldről ingyenesen hívható telefonszámon (tel: +36-80-203-776).

Üdvözlettel:

Kovács Erika
elnök

2020. április 20.

Tisztelt Kérelmezők, Tisztelt Pénzügyi Szolgáltatók! 

A Testület Működési Rendjét 2020. április 20-i hatállyal a Kormány 130/2020 (IV.17.) rendeletében foglaltaknak megfelelően módosítja. A módosítás a 7. fejezet 1. pontját érinti, valamint beépít egy új 8. fejezetet, amely a vészhelyzetben e kormányrendelet hatálya alá tartozó ügyekben írja elő az írásbeli eljárások eltérő, speciális szabályait az alábbiak szerint:

 1. e-mailben fogadunk el a kérelmezőktől a kérelem visszavonását, valamint az írásbeli eljárásra vonatkozó hozzájárulást és e hozzájárulás megtagadásáról szóló nyilatkozatot
 2. új szabály, hogy írásbeli eljárás lefolytatáshoz csak a kérelmezők egyetértése kell, hogy ha ehhez nem járulnak hozzá, akkor az eljárás szünetel, de a szünetelés időtartama az eljárási határidőbe nem számít bele
 3. szintén új szabály, hogy minden eljárás kizárólag írásban folyhat és a végső ügyintézési határidő a befogadástól számított 180 nap.

Kérem, ismerjék meg a módosítást!

Üdvözlettel,

Dr. Kovács Erika 
elnök

2020. április 20.

Tisztelt Kérelmezők, Tisztelt Pénzügyi Szolgáltatók!

A Pénzügyi Békéltető Testület ezúton tájékoztatja Önöket, hogy a 2020. július 27. és a 2020. augusztus 14. közötti időszakban nem tart meghallgatásokat. A meghallgatási szünet előtti utolsó meghallgatási nap 2020. július 24. péntek, a szünetet követő első meghallgatási nap 2020. augusztus 17. hétfő. A meghallgatási szünet időtartama az írásbeli eljárások időtartamába nem számít bele.

Üdvözlettel,

Dr. Kovács Erika
elnök

2020. március 20.

Tisztelt Pénzügyi Szolgáltatók!

Hozzánk intézendő küldeményeiket e-mailben a pbttitkarsag@mnb.hu email címen fogadjuk azzal a megkötéssel, hogy ugyanazon beadványukat – amennyiben nem postai úton szeretnék vagy tudják részünkre eljuttatni a koronavírus okozta helyzet nehézségei okán - személyesen leadják az MNB 1054 Budapest Szabadság tér 9. sz. alatti székházának Központi Expedícióján. A csak e-mailben történő iratküldés nem minősül hivatalos közlésnek irányunkba a továbbiakban sem, így amennyiben nem ismétlik meg postai küldemény vagy személyes iratleadás formájában a korábban e-mailben eljuttatott küldeményt, azt nem közöltnek tekintjük.

üdvözlettel,

Dr. Kovács Erika

elnök

2020. március 16.

Tisztelt Kérelmezők, Tisztelt Pénzügyi Szolgáltatók! 

A Testület Működési Rendjét 2020. március 16-i hatállyal módosítja. A módosítás a 7. fejezet 1. és 4. pontját érinti, mely szerint:

 1. e-mailben fogadunk el kérelem visszavonást és írásbeli eljárásra vonatkozó hozzájárulást, de minden egyéb kommunikáció az ügyfelekkel a jelenleg is használt csatornákon keresztül történik
 2. új szabály, hogy elnöki hatáskörben rendkívüli, indokolt és kivételes helyzetben (amilyen ez a mostani) az ügyfelek beleegyezése nélkül vagy akarata ellenére is írásbeli eljárás rendelhető el
 3. egyéb más esetben az írásbeli eljárásra történő áttérés az ügyfelek erre vonatkozó egyetértése esetén lehetséges.

Kérem, ismerjék meg a módosítást!

Üdvözlettel,

Dr. Kovács Erika 
elnök

2020. március 16.

Tisztelt Kérelmezők, tisztelt Pénzügyi Szolgáltatók!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület a koronavírus terjedésének csökkentése, megakadályozása érdekében  2020. március 17. keddtől meghallgatást átmenetileg nem tart. A már kitűzött meghallgatásokkal érintett ügyfeleink erről telefoni és írásbeli értesítést külön is kapnak.

A folyamatban lévő eljárásokat írásbeli eljárásként folytatjuk le annak érdekében, hogy ameddig lehet, az ügyek zökkenőmentesen és  a törvényes határidőn belül elintézhetők legyenek. Az írásbeli eljárás lefolytatásához a már kitűzött meghallgatásos ügyek tekintetében a Testület elnökének erre vonatkozó döntése értelmében nem kell egyetértés a felektől, azon ügyekben azonban, ahol meghallgatás tűzésére még nem került sor, az írásbeli eljárás lefolytatáshoz a kérelmező és a pénzügyi szolgáltatók egyetértését kérjük.

üdvözlettel, 

dr. Kovács Erika
elnök

2020. február 29.

Tisztelt Kérelmezők, tisztelt Pénzügyi Szolgáltatók! 

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a Magyar Nemzeti Bank a koronavírus terjedésének csökkentése, illetve megakadályozása érdekében belépési korlátozást léptetett életbe minden olyan épületben, mely tulajdona vagy bérleménye. A Pénzügyi Békéltető Testület Váci út 76. földszintjén található meghallgatási helyszín is ilyen épület. Ezért kérem a tisztelt Pénzügyi Szolgáltatókat, hogy szíveskedjenek gondoskodni arról, hogy minden olyan képviselőjük, aki 14 napon belül bármely állam vírusfertőzés által érintett területén járt vagy kapcsolatba került koronavírussal fertőzött személlyel, vagy a vírusfertőzés veszélye vele szemben bármely okból fennállhat, a Pénzügyi Békéltető Testület által tartandó meghallgatáson 2020. március 2. napjától kezdődően ne vegyen részt .

Tájékoztatom továbbá a kérelmezőket, valamint azok és a pénzügyi szolgáltatók képviselőit , hogy 2020. március 2. napjától kezdődően a meghallgatásokra hozzánk érkező minden ügyfelünk írásbeli nyilatkozatot köteles tenni a fentiek szerinti érintettségükről. Pozitív tartalmú nyilatkozat esetén a kitűzött meghallgatáson nem vehet részt, azt kérésére halasztani fogjuk vagy távollétében megtartjuk. Negatív tartalmú nyilatkozattétel esetén a nyilatkozatot tevő csak a  bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítő használatát követően léphet be a meghallgatáson való részvétel érdekében.

Megértésüket köszönöm!

Budapest, 2020. február 29.

Dr. Kovács Erika
Elnök

2020. február 14.

Tisztelt Olvasók!

A Pénzügyi Békéltető Testület a mai nappal teszi közzé a 2019. évről készült jelentését. Éves Jelentésünkben összegezzük a tavalyi év fontosabb történéseit, tájékoztatást adunk az elért eredményeinkről, a Testület életében bekövetkezett eseményekről, valamint beszámolunk azokról a tapasztalatokról is, melyet tevékenységünk során, a konkrét ügyek kapcsán, az egyes pénzügyi szolgáltatások terén szereztünk.

Kérem, ismerjék meg a 2019. évi Jelentésünket!

Üdvözlettel:
Dr. Kovács Erika
Elnök

2019. október 31.

Tisztelt Kérelmezők, Tisztelt Pénzügyi Szolgáltatók!

A Pénzügyi Békéltető Testület ezúton tájékoztatja Önöket, hogy a 2019. december 23. és a 2020. január 6. közötti időszakban nem tart meghallgatásokat. A meghallgatási szünet előtti utolsó meghallgatási nap 2019. december 20. péntek, a szünetet követő első meghallgatási nap 2020. január 6. hétfő. A meghallgatási szünet időtartama sem a meghallgatásos eljárások, sem az írásbeli eljárások határidejébe nem számít bele.

Üdvözlettel,

Dr. Kovács Erika
elnök

2019. szeptember 4.

Tisztelt Kérelmezők, Tisztelt Pénzügyi Szolgáltatók! 

A Pénzügyi Békéltető Testület online vitarendezési tevékenységét az ún. online vitarendezési kapcsolattartó pont segíti azzal, hogy gyakorlati segítséget nyújt mind a fogyasztók, mind a pénzügyi szolgáltatók részére a panaszok benyújtásához, valamint az online vitarendezési platform kezeléséhez. Ha az adott jogvitát az online vitarendezési platformon keresztül nem lehet rendezni, akkor tájékoztatást ad a fogyasztóknak az interneten kötött szerződéshez kapcsolódó egyéb fogyasztói igényérvényesítési lehetőségekről.

2019. szeptember 1-jétől a magyarországi online vitarendezési kapcsolattartó pont feladatait az Innovációs és Technológiai Minisztériumban működő Európai Fogyasztói Központ (EFK) veszi át a Budapesti Békéltető Testülettől, amely a következő elérhetőségek valamelyikén érhető el: 

Innovációs és Technológiai Minisztérium - Európai Fogyasztói Központ

Székhely: 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.

Levelezési cím: 1440 Budapest Pf. 1.

Telefon: 06-1-795-52-33

E-mail: odr@itm.gov.hu 

További információ itt található.

2019. július 25.

Pályázat lehetőség egyetemistáknak és pályakezdő diplomásoknak az alternatív vitarendezésről

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Békéltető Testülete immáron harmadik alkalommal hirdet pályázatot az alternatív vitarendezés tárgykörébe tartozó tudományos kutatási tevékenység támogatására, egyetemi hallgatók és pályakezdő diplomások részére.  A pályázaton indult pályaművek díjazott alkotói ünnepélyes keretek között a 2019. október 17-18. napján megrendezésre kerülő IV. ALTERNATÍV VITARENDEZÉSI KONFERENCIA keretében kerülnek bemutatásra.

Az idei konferencia a családi vállalkozások és az alternatív vitarendezés témakörét hivatott közelebb hozni egymáshoz, mellyel összhangban a kutatással érintett tárgykör is meghatározásra került „Érzelmi és jogviták valamint ezek megoldásai a családi vállalkozások életében” címmel.

A pályázatok benyújtási határideje: 2019. szeptember 27-e, a részletes pályázati feltételek és a pályázati adatlap itt érhető el.

A nyertes pályázók amellett, hogy lehetőséget kapnak a konferencián való részvételre és a pályaművük bemutatására, jogosulttá válnak a kategóriánkénti cím viselésére is. A díjelemek között szerepel a Magyar Nemzeti Bank több szakterületén, valamint a hazai alternatív vitarendezés terén leginkább elismert ügyvédi irodákban eltölthető szakmai gyakorlati lehetőség is.

Üdvözlettel: dr. Kovács Erika

2019. április 10.

 

Tisztelt Kérelmezők, Tisztelt Pénzügyi Szolgáltatók!

 

A Pénzügyi Békéltető Testület ezúton tájékoztatja Önöket, hogy a 2019. július 29. és a 2019. augusztus 20. közötti időszakban nem tart meghallgatásokat. A meghallgatási szünet előtti utolsó meghallgatási nap 2019. július 26. péntek, a szünetet követő első meghallgatási nap 2019. augusztus 21. szerda. A meghallgatási szünet időtartama sem a meghallgatásos eljárások, sem az írásbeli eljárások határidejébe nem számít bele.

 

Üdvözlettel,

 

Dr. Kovács Erika
elnök

 

2019. február 27.

Tisztelt Olvasók!

A Pénzügyi Békéltető Testület a mai nappal teszi közzé a 2018. évről készült jelentését. Éves Jelentésünkben összegezzük a tavalyi év fontosabb történéseit, tájékoztatást adunk az elért eredményeinkről, a Testület életében bekövetkezett eseményekről, valamint beszámolunk azokról a tapasztalatokról is, melyet tevékenységünk során, a konkrét ügyek kapcsán, az egyes pénzügyi szolgáltatások terén szereztünk.

Kérem, ismerjék meg a 2018. évi Jelentésünket!

Üdvözlettel:

Dr. Kovács Erika

Elnök

2018. október 4.

ÚJABB PÁLYÁZAT EGYETEMISTÁKNAK ÉS PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁSOKNAK AZ ALTERNATÍV VITA-RENDEZÉSRŐL

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Békéltető Testülete immáron második alkalommal hirdet pályázatot az alternatív vitarendezés tárgykörébe tartozó tudományos kutatási tevékenység támogatására, egyetemi hallgatók és pályakezdő diplomások részére.  A pályázaton indult pályaművek díjazott alkotói ünnepélyes keretek között a 2018. december 3-4. napján megrendezésre kerülő „Az alternatív vitarendezés a digitális kihívásuk kapujában” alcímet viselő III. ALTERNATÍV VITARENDEZÉSI KONFERENCIA keretében kerülnek bemutatásra.

A Testület nem kívánja szűkíteni az alternatív vitarendezés kutatással érintett tárgykörét, ugyanakkor ösztönzi a pályázókat olyan pályaművek benyújtására, amelyek az idei konferencia témáját, az online vitarendezést ölelik fel.

A pályázatok benyújtási határideje: 2018. november 12., a részletes pályázati feltételek és a pályázati adatlap alább érhető el.

A nyertes pályázók amellett, hogy lehetőséget kapnak a konferencián való részvételre és a pályaművük bemutatására, jogosulttá válnak a kategóriánkénti cím viselésére is. A díjelemek között szerepel a Magyar Nemzeti Bank több szakterületén, valamint a hazai alternatív vitarendezés terén leginkább elismert ügyvédi irodákban eltölthető szakmai gyakorlati lehetőség is.

Üdvözlettel: dr. Kovács Erika

Pályázati felhívás

Adatlap

2018. szeptember 26.

Tisztelt Kérelmezők, Tisztelt Pénzügyi Szolgáltatók!

A Pénzügyi Békéltető Testület ezúton tájékoztatja Önöket, hogy a 2018. december 15. és a 2019. január 1. közötti időszakban nem tart meghallgatásokat. A meghallgatási szünet előtti utolsó meghallgatási nap 2018. december 14. péntek, a szünetet követő első meghallgatási nap 2019. január 2.  szerda. A meghallgatási szünet időtartama sem a meghallgatásos eljárások, sem az írásbeli eljárások határidejébe nem számít bele.

Üdvözlettel,

Dr. Kovács Erika
elnök

 

2018. április 3.

Tisztelt Kérelmezők, Tisztelt Pénzügyi Szolgáltatók!

A Pénzügyi Békéltető Testület ezúton tájékoztatja Önöket, hogy a 2018. július 23. és a 2018. augusztus 10. közötti időszakban nem tart meghallgatásokat. A meghallgatási szünet előtti utolsó meghallgatási nap 2018. július 20. péntek, a szünetet követő első meghallgatási nap 2018. augusztus 13. hétfő lesz. A meghallgatási szünet időtartama sem a meghallgatásos eljárások, sem az írásbeli eljárások határidejébe nem számít bele.

üdvözlettel,

Dr. Kovács Erika

elnök

 

2018. március 1.

Tisztelt Olvasó!

A Pénzügyi Békéltető Testület a mai nappal teszi közzé a 2017. évről készült jelentését. Éves Jelentésünkben összegezzük a tavalyi év fontosabb történéseit, tájékoztatunk elért eredményeinkről, a Testület életében bekövetkezett eseményekről, valamint beszámolunk azon tapasztalatokról is, melyet tevékenységünk során a konkrét ügyek kapcsán az egyes pénzügyi szolgáltatások terén és a törvényi elszámolásokkal összefüggő ügyekben szereztünk.

Kérem, ismerjék meg a 2017. évi Éves Jelentésünket!

Üdvözlettel:

Dr. Kovács Erika

Elnök

2018. február 28.

Tisztelt Kérelmezők, Tisztelt Pénzügyi Szolgáltatók! 

A Testület Működési Rendjét 2018. március 1- i hatállyal módosítja.  

A módosítás a méltányossági ügyeket érinti. Egyrészt pontosítottuk a méltányossági ügyek fogalmát, másrészt egyértelművé tettük, hogy a méltányossági ügyek befogadásának melyek a feltételei és e feltételek között nem szerepel egy folyamatban lévő végrehajtási vagy bírósági eljárás, vagyis méltányossági ügyekben ezek a folyó eljárások nem képeznek eljárási akadályt.  

Arra biztatunk minden érintett pénzügyi fogyasztót, hogy amennyiben méltányossági kérelmére az érintett szolgáltatótól 30 nap elteltével választ nem kapott vagy elutasító válasz ékezett, próbálja meg Testületünk előtt is érvényesíteni ilyen igényét, de csak akkor, ha családi, személyi vagy anyagi körülményei ezt valóban indokolttá teszik. 

Kérem, ismerjék meg a módosítást, illetve Működési Rendünket a korábbi módosításokal egységes szerkezetben!

Üdvözlettel,  

Dr. Kovács Erika  

elnök

2018. január 3.

Tisztelt Kérelmezők, Tisztelt Pénzügyi Szolgáltatók!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Testületünk előtti eljárásban az ügyfeleinkkel való kapcsolattartás tekintetében nincs változás 2018. január 1-ét követően sem!

A 2017. január 1-jén hatályba lépett, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.) az elektronikus ügyintézést biztosító szerv és az ügyfél elektronikus kapcsolatának általános szabályaival, továbbá az elektronikus ügyintézést biztosító, valamint egyéb szervek informatikai együttműködésével kapcsolatos rendelkezései, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályait tartalmazó 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályai az MNB vonatkozásában csak a hatósági eljárásokban irányadó. Ennek megfelelően az elektronikus kapcsolattartásra az MNB törvény 58. §-a szerinti, az Eüsztv. előírásaitól eltérő speciális rendelkezések is csak az MNB hatósági eljárásaira vonatkoznak, Testületünk eljárása azonban nem hatósági jellegű, így e szabályokat mi nem alkalmazzuk. Kapcsolattartás ügyfeleinkkel a jövőben is az eddig megszokott módon, papír alapon vagy ügyfélkapun keresztül történik.

Üdvözlettel,

Dr. Kovács Erika

elnök

2017. október 03.

Tisztelt Kérelmezők, Tisztelt Pénzügyi Szolgáltatók!

A Pénzügyi Békéltető Testület ezúton tájékoztatja Önöket, hogy a 2017. december 18. és a 2018. január 01. közötti időszakban a tanácsok nem tartanak meghallgatásokat. A meghallgatási szünet előtti utolsó meghallgatási nap 2017. december 15. péntek, a szünetet követő első meghallgatási nap 2018. január 02.  kedd. A meghallgatási szünet időtartama sem a meghallgatásos eljárások, sem az írásbeli eljárások határidejébe nem számít bele.

Üdvözlettel,

Dr. Kovács Erika
elnök

 

2017. június 30.

Tisztelt Kérelmezők, Tisztelt Pénzügyi Szolgáltatók!

A Testület Működési Rendjét 2017. július 03- i hatállyal módosítja.

A módosítás első két pontja részletszabályokat, pontosítást tartalmaz az egyedül eljáró testületi tag eljárásával kapcsolatban.

A 3-4. pontban foglalt módosítás szerint bármikor áttérhet az eljáró tanács írásbeli eljárásra, illetve pontosítottuk, hogy az írásbeli eljárásban a határozat kihirdetése is írásban történik a meghozatal időpontjával.

 

Kérem, ismerjék meg a módosítást illetve Működési Rendünket a módosítással egységes szerkezetben!

 

Üdvözlettel, 

Dr. Kovács Erika

elnök

2017. június 27.

Tisztelt Kérelmezők, Tisztelt Pénzügyi Szolgáltatók!

A Pénzügyi Békéltető Testület ezúton tájékoztatja Önöket, hogy a 2017. július 31. és a 2017. augusztus 18. közötti időszakban a tanácsok nem tartanak meghallgatásokat. A meghallgatási szünet előtti utolsó meghallgatási nap 2017. július 28. péntek, a szünetet követő első meghallgatási nap 2017. augusztus 21. hétfő lesz. A meghallgatási szünet időtartama sem a meghallgatásos eljárások, sem az írásbeli eljárások határidejébe nem számít bele.

Üdvözlettel,

Dr. Kovács Erika
elnök

 

2017. június 14.

Pályázat egyetemistáknak, pályakezdő diplomásoknak
az alternatív vitarendezésről

Budapest, 2017. június 14. – Az MNB mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület az alternatív vitarendezés témájában pályázatot hirdetett egyetemi hallgatók és pályakezdők részére a hazai vitarendezési kultúra fejlődésének ösztönzésére. A nyertes pályaműveket az idén szeptemberi II. Alternatív Vitarendezési Konferencián mutatják be.

A Pénzügyi Békéltető Testület pályázatot jelentetett meg annak érdekében, hogy támogassa az alternatív vitarendezés tárgykörébe tartozó kutatásokat, s így ösztönözze a különböző egyetemek hallgatóinak, illetve a már végzett pályakezdőinek egyéni vagy közös gondolkodását a téma kapcsán. A pályázati felhívás célja, hogy olyan pályaművek elkészítését mozdítsa elő, amelyek az alternatív vitarendezéssel kapcsolatos tapasztalatok elemzésén, hatásvizsgálatán alapulnak és az annak szélesebb körű elterjedését elősegítő módszertani alkotási és alkalmazási irányokat, innovatív megoldásokat tartalmaznak. A pályázatok benyújtásának határideje 2017. augusztus 15., a részletes pályázati feltételek a jegybank honlapján olvashatók.

A pályázaton indult pályaművek díjazott alkotóit a kiíró a 2017. szeptember 28-29-én Budapesten megrendezendő II. Alternatív Vitarendezési Konferencián mutatja be, és ennek keretében adja át részükre a díjakat.

A nyertes pályázók amellett, hogy lehetőséget kapnak a konferencián való részvételre, jogosulttá válnak a kategóriánkénti cím viselésére is. A későbbiekben a pályaművek egy önálló kiadványban is helyet kapnak. A legvonzóbb díjelem vélhetően a hazai alternatív vitarendezés terén leginkább elismert ügyvédi irodákban eltölthető 3 hónapos szakmai gyakorlat lesz.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) kiemelt célja a pénzügyi kultúra és tudatosság fejlesztése, a pénzügyi fogyasztóvédelem tovább erősítése. A jegybank keretei között tevékenykedő Pénzügyi Békéltető Testület e célhoz szorosan illeszkedve, a hazai alternatív vitarendezés fontos pilléreként 6 éve segíti a pénzügyi közvetítőrendszer hatékony működését, a vitás kérdések gyors, ingyenes és megnyugtató megoldását.

Mint emlékezetes, az MNB legutóbb a nemrég lezárult „Pénzügyek felsőfokon – Légy kreatív” ötletpályázat keretében vonta be a fiatal közgazdászgenerációt a magyar fogyasztók pénzügyi kultúrájának és pénzügyi tudatosságának fejlesztési stratégiájába.

Magyar Nemzeti Bank
Pénzügyi Békéltető Testület

2017. április 11.

Tisztelt Kérelmezők, Tisztelt Pénzügyi Szolgáltatók!

A Pénzügyi Békéltető Testület ezúton tájékoztatja Önöket, hogy a 2017. július 31. és a 2017. augusztus 18. közötti időszakban a tanácsok nem tartanak meghallgatásokat. A meghallgatási szünet előtti utolsó meghallgatási nap 2017. július 28. péntek, a szünetet követő első meghallgatási nap 2017. augusztus 21. hétfő lesz. A meghallgatási szünet időtartama sem a meghallgatásos eljárások, sem az írásbeli eljárások határidejébe nem számít bele.

üdvözlettel,

Dr. Kovács Erika
elnök

2017. március 9.

 Tisztelt Kérelmezők, Tisztelt Pénzügyi Szolgáltatók!

 A Testület Működési Rendjét 2017. március 10.-i hatállyal módosítja. A módosítás leglényegesebb részei az alábbiak:

 •  A törvényi hivatkozásokat kiegészítettük az MNB törvény 121-122 §-al, ezen szabályok rendezik a jogszabályi alávetésekhez kapcsolódó ellentmondást, mint jogorvoslati lehetőséget.
 • Hivatkozásokat kellett pontosítanunk a fejezetek átszámozása miatt.

 • Új  rendelkezést iktattunk be az üzleti titok kezelésére vonatkozóan annak érdekében, hogy az ilyen tartalmú iratokat külön megjelölje a szolgáltató.

 • Kiegészítettük a meghallgatásra vonatkozó eljárási szabályokat.

 • Új rendelkezés a jogszabályi alávetés miatt vált szükségessé, melyben kimondtuk, hogy az összegszerűen meg nem határozható kérelmeket 0 Ft-ra szólóként értékeljük, ekként ilyen ügyekben is hozhatunk a jogszabályi alávetés alapján kötelezést. Továbbá egyértelműsítettük, hogy hogyan kell számítani az 1M forintos értékhatárt.

 • Kimondtuk, hogy határidőben érkezik be az ellentmondás, ha azt a szolgáltató a határidő utolsó napján postára adja ajánlott levélként.

 • Egyszerűsítettük az általános kérelem nyomtatványunkat is.

 • Aktualizáltunk két mellékletet.

 Kérem, ismerjék meg a módosítást illetve Működési Rendünket a módosítással egységes szerkezetben!

 Üdvözlettel,

 Dr. Kovács Erika 
elnök

2017. február 15.

Tisztelt Olvasó!

A Pénzügyi Békéltető Testület a mai nappal teszi közzé a 2016. évről készült jelentését. Éves Jelentésünkben összegezzük a tavalyi év fontosabb történéseit, tájékoztatunk elért eredményeinkről, a Testület életében bekövetkezett eseményekről, valamint beszámolunk azon tapasztalatokról is, melyet tevékenységünk során a konkrét ügyek kapcsán az egyes pénzügyi szolgáltatások terén és a törvényi elszámolásokkal összefüggő ügyekben szereztünk.

Kérem, ismerjék meg a 2016. évi Éves Jelentésünket!

Üdvözlettel:

Dr. Kovács Erika

Elnök

2017. január 9.

Tisztelt Kérelmezők, Pénzügyi Szolgáltatók!

A 2016. évi LIII. törvény 106. §- a módosította a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény ( MNB tv. )113. § -át. A Pénzügyi Békéltető Testület - a 2017. január 01. napjával hatályba lépő törvényi rendelkezés szerint - eljáró tanácsa vagy testületi tagja egyezség hiányában akkor is kötelezést tartalmazó határozatot hozhat, ha a pénzügyi szolgáltató alávetési nyilatkozatot nem tett, de a kérelem megalapozott és a fogyasztó érvényesíteni kívánt igénye - sem a kérelemben, sem a kötelezést tartalmazó határozat meghozatalakor - nem haladja meg az egymillió forintot.

A törvényi rendelkezéséket a Testület a 2017. január 01. napját követően beérkezett fogyasztói kérelem alapján indult eljárásokban alkalmazza, így a 2016. évben beérkezett kérelmek esetében a korábbi alávetési nyilatkozatok irányadóak az eljárás befejezéséig.

Tisztelettel :

Dr. Kovács Erika

Elnök

2016. december 27.

Tisztelt Kérelmezők, Tisztelt Pénzügyi Szolgáltatók!

A Testület Működési Rendjét 2017. január 01-i hatállyal módosítja. A módosítás leglényegesebb részei az alábbiak :

 1. A hatáskör hiány miatti elutasítást mind a hivatal, mind az osztályokon belül működő testületi tagok és tanácsok megtehetik, a jelenleg meglévő szabály pontosításra kerül.

 2. Eddigi gyakorlatunk teszi szükségessé kimondani azt, hogy a kérelmező halála esetén annak igazolt örököse jogosult új eljárást indítani tekintettel a haláleset okán korábban megszűntetett eljárásra, így külön panaszeljárást nem kell lefolytatni. Rendelkezik a módosítás az eljárás során a szolgáltató személyében bekövetkező jogutódlásról is. ( 7. fejezet 5. pont )

 3. Egyre több kérelem irányul arra, hogy a Testület állapítsa meg, hogy a kérelmező valamely, a szolgáltató által követelt összeggel nem tartozik. Ezekre az esetekre tartalmaz új szabályt a 8. Fejezet 13. pontjának kiegészítése.

 4. A meghallgatásról készült jegyzőkönyv vonatkozásában minden fél csak egyszer és csak a saját nyilatkozatának korrekcióját kérheti, illetve észrevételezheti.

 5. Az online vitarendezés speciális szabályait külön fejezetben rögzítjük. (12. fejezet)

Kérem, ismerjék meg a módosítást illetve Működési Rendünket a módosítással egységes szerkezetben!

Üdvözlettel,

Dr. Kovács Erika
elnök

2016. december 8.

Tisztelt Kérelmezők, Tisztelt Pénzügyi Szolgáltatók!

A Pénzügyi Békéltető Testület ezúton tájékoztatja Önöket, hogy a 2016. december 19. és a 2017. január 1. közötti időszakban a tanácsok nem tartanak meghallgatásokat. A meghallgatási szünet előtti utolsó meghallgatási nap december 16. péntek, a szünetet követő első meghallgatási nap 2017. január 2., hétfő lesz. A meghallgatási szünet időtartama sem a meghallgatásos eljárások, sem az írásbeli eljárások határidejébe nem számít bele.

üdvözlettel,

Dr. Kovács Erika
elnök

2016. november 25.

Tisztelt Kérelmezők, Pénzügyi szolgáltatók !

2016. december 1-től az MNB, illetve a Pénzügyi Békéltető Testület telefonos ügyfélszolgálatának hívószáma az eddigi 40-es, helyi tarifával hívható szám helyett ingyenesen hívható 80-as „zöld” számmá változik.

Ennek megfelelően december 1-ig a telefonos ügyfélszolgálat elérhetősége 06-40/203-776, december 1-től pedig 06-80/203-776 lesz. Az év utolsó hónapjától az esetleg még a 40-es számra érkező hívásokat 2017. május 31-ig automatikusan átirányítják a 80-as hívószámra (így nem kell kétszer tárcsázni), jövő év június 1-től augusztus 31-ig pedig a 40-es szám hívásakor hangbemondás tájékoztatja az ügyfeleket az új hívószámról. Az ügyfélszolgálat egyéb (postai) elérhetőségei változatlanok maradnak.

2016. október 17.

Tisztelt Kérelmezők, Tisztelt Pénzügyi Szolgáltatók!

A Pénzügyi Békéltető Testület ezúton tájékoztatja Önöket, hogy a 2016. december 19. és a 2017. január 1. közötti időszakban a tanácsok nem tartanak meghallgatásokat. A meghallgatási szünet előtti utolsó meghallgatási nap december 16. péntek, a szünetet követő első meghallgatási nap 2017. január 2., hétfő lesz. A meghallgatási szünet időtartama sem a meghallgatásos eljárások, sem az írásbeli eljárások határidejébe nem számít bele.

üdvözlettel,

Dr. Kovács Erika
elnök

2016. június 29.

Tisztelt Kérelmezők, Tisztelt Pénzügyi Szolgáltatók!

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvényt módosította a 2016. évi LIII. törvény. A módosítások érintik a Pénzügyi Békéltető Testület eljárási szabályait és működését. Ennek alapján a Testület Működési Rendjét 2016. július 01-i hatállyal módosította. A módosítás leglényegesebb részei az alábbiak :

 • A fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete szerint jár el a Testület az online fogyasztói jogvitákban.

 • Pontosításra kerültek egyes eljárási cselekmények és módosultak eljárási határidők. ( Hiánypótlás kiadásának, meghallgatás tartásának határidői. )

 • Módosításra kerültek az eljárás megszűntetésének feltételei.

Kérem, ismerjék meg módosított Működési Rendünket !

Üdvözlettel,

Dr. Kovács Erika
elnök

2016. április 14.

Tisztelt Kérelmezők! Tisztelt Pénzügyi Szolgáltatók!

A Pénzügyi Békéltető Testület 2016. május 2. napjától kezdődően a meghallgatásokat

1133 Budapest, Váci út 76. szám alatti Capital Square Irodaház

Dráva utcai bejáratának földszintjén kialakított tárgyalókban tartja.

Az új helyszínnel kapcsolatban szeretném Önöket tájékoztatni a megközelítésről, a parkolásról és a postacímünkről:

pbt1.jpgpbt2.jpg

Megközelítés, parkolás:

A meghallgatások helyszíne az irodaház Dráva utca 1. szám alatti bejáratánál található. 

A helyszín jól megközelíthető tömegközlekedéssel. Az épület közvetlen közelében található az M3 Dózsa György úti metrómegálló, a 75-ös és a 79-es trolibusz megállója.

Személygépkocsival az épület mélygarázsában is parkolhatnak térítés ellenében, melyet kihajtás előtt az automatáknál vagy az irodaház recepcióján fizethetnek ki. A parkolóház bejárata a Visegrádi utca felől található.

A Testület levelezési címe:

A meghallgatások helyszínének változása nem érinti a levelezési címeket, azok változatlanok:

 • elszámolási ügyekben: 1539 Budapest, Pf.: 670
 • általános békéltetési ügyekben: 1525 Budapest, Pf.: 172

Iratok személyes átvételére a meghallgatások helyszínén továbbra sem tudunk lehetőséget biztosítani, azok változatlanul az Magyar Nemzeti Bank Központi Ügyfélszolgálatán, a 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. szám alatt adhatók le.

Bízom benne, hogy a tájékoztatással segítségükre lehettem.

Üdvözlettel:

Dr. Kovács Erika

a Pénzügyi Békéltető Testület elnöke

2016. április 12.

Tisztelt Kérelmezők, Tisztelt Pénzügyi Szolgáltatók!

A Pénzügyi Békéltető Testület ezúton tájékoztatja Önöket, hogy a 2016. július 25. és a 2016. augusztus 12. közötti időszakban nem tart meghallgatásokat. A meghallgatási szünet előtti utolsó meghallgatási nap 2016. július 22. péntek, a szünetet követő első meghallgatási nap 2016. augusztus 15., hétfő lesz. A meghallgatási szünet időtartama sem a meghallgatásos eljárások, sem az írásbeli eljárások határidejébe nem számít bele.

üdvözlettel,

Dr. Kovács Erika
elnök

2016. február 22.

Tisztelt Olvasó!

A Pénzügyi Békéltető Testület a mai nappal teszi közzé a 2015. évről készült jelentését. Éves Jelentésünkben összegezzük a tavalyi év fontosabb történéseit, tájékoztatunk a Testület életében bekövetkezett fontosabb szervezeti és munkafolyamatbeli változásokról, valamint beszámolunk azon tapasztalatokról is, melyet tevékenységünk során a konkrét ügyek kapcsán az egyes pénzügyi szolgáltatások terén és a törvényi elszámolásokkal összefüggő ügyekben szereztünk.

Kérem, ismerjék meg Éves Jelentésünket!

Tájékoztatom a Tisztelt Olvasókat, hogy a Testület logo-ja megváltozott. Mától az alábbi logo-t használjuk.

Üdvözlettel:

Dr. Kovács Erika

Elnök

PBT-logo-

2016. február 15.

TÁJÉKOZTATÓ

Az Európai Parlament és a Tanács 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete a fogyasztói jogviták online rendezéséről (továbbiakban: OVR) felhatalmazása alapján az Európai Bizottság létrehozott egy európai online vitarendezési platformot az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Európai Unióban letelepedett szolgáltatók közötti, online szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták, így a pénzügyi fogyasztói jogviták, bírósági eljáráson kívüli rendezésére.

Amennyiben a pénzügyi fogyasztó és annak pénzügyi szolgáltatója (hitelintézet, pénzügyi vállalkozás, biztosító vagy pénztár, befektetési szolgáltató illetve mindezek közvetítői) között létrejött online szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban pénzügyi fogyasztói jogvita merül fel, a fogyasztó 2016. február 15-től bárhonnan az Európai Unió területéről elérheti az Európai Unió online vitarendezési platform honlapját - http://ec.europa.eu/odr -, ahol a jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezését kezdeményezheti.

Pénzügyi fogyasztói jogvita esetén kizárólag a Magyar Nemzeti Bank mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület hoz döntést a fogyasztó és a pénzügyi szolgáltató közötti vitás ügyben.

A vitarendezési folyamat elindításához a fogyasztónak regisztrálnia kell az Európai Bizottság által működtetett elektronikus felületen, melyet ide kattintva[1] tehet meg a fogyasztónak minősülő magánszemély. Fogyasztónak az OVR alapján az a természetes személy minősül, „aki nem kereskedelmi, üzleti vagy szakmai célból vesz igénybe pénzügyi szolgáltatást”. Online szolgáltatási szerződésnek minősül minden olyan pénzügyi szolgáltatási szerződés, amelynek értelmében a szolgáltató vagy a szolgáltató közvetítője egy weboldalon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül kínál valamilyen szolgáltatást (így biztosítást, személyi kölcsönt, számlanyitást, stb.), és a fogyasztó az adott weboldalon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül rendeli meg azt vagy köt arra szerződést.

Az európai online vitarendezési platform elérhető az Európai Unió összes hivatalos nyelvén, többek között magyarul is. A honlap működésével kapcsolatos felhasználói útmutató a következő linken érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/userguide/.

2015. október 7.

Tisztelt Kérelmezők, Tisztelt Pénzügyi Szolgáltatók!

A Pénzügyi Békéltető Testület ezúton tájékoztatja Önöket, hogy a 2015. december 12. és a 2016. január 4. közötti időszakban a tanácsok nem tartanak meghallgatásokat. A meghallgatási szünet előtti utolsó meghallgatási nap december 11. péntek, a szünetet követő első meghallgatási nap 2016. január 4., hétfő lesz. A meghallgatási szünet időtartama sem a meghallgatásos eljárások, sem az írásbeli eljárások határidejébe nem számít bele.

üdvözlettel,

Dr. Kovács Erika
elnök

2015. augusztus 3.

Tisztelt Kérelmezők, Tisztelt Pénzügyi Szolgáltatók!

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvényt módosította a 2015. évi  LXXXV. törvény,  továbbá módosult az MNB Szervezeti és Működési Szabályzata is.  A módosítások érintik a Pénzügyi Békéltető Testület eljárási szabályait és működését. Ennek alapján a Testület Működési Rendjét 2015. augusztus 3.-i hatállyal módosította.  A módosítás leglényegesebb részei az alábbiak :

 • A Testület az eddigi munkacsoportok helyett osztályokba szerveződik.
 • Az általános eljárást is az erre rendszeresített 150. számú kérelem formanyomtatvány kötelező kitöltésével lehet kezdeményezni, az új nyomtatványunk a Működési Rend mellékleteként található meg.
 • Az MNB Központi Ügyfélszolgálat munkatársai a Testület eljárásának szabályairól telefonos vagy e-mailben történt megkeresésre telefonon vagy e-mailben tájékoztatást adnak. Folyamatban lévő üggyel kapcsolatban tájékoztatás nyújtása nem történik.  Testület saját ügyfélszolgálatot 2015. augusztus 3-tól nem működtet.
 • A Működési Rend két melléklettel egészült ki, a 9.sz. melléklet: az alávetési nyilatkozatok nyilvántartásának rendjéről, a 10.sz. melléklet: adatgyűjtés, az adatvagyon kezelésének szabályairól rendelkezik.  

Kérjük, hogy a 151., 152. és a 153. számú kérelemnyomtatványokat kizárólag elszámolásos ügyben használják,  ne használják ezeket az elszámoláson kívüli egyéb ügyekben, azaz az általános ügyekben a most közzétett 150. számú kérelemnyomtatványt használják!

Kérem, ismerjék meg módosított Működési Rendünket és új tartalmú általános eljárásban alkalmazandó kérelemnyomtatványunkat!

 

2015. június 26.

Tisztelt Kérelmezők!

Ezúton hívjuk fel szíves figyelmüket arra, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület korábban működtetett saját ügyfélszolgálata feladatait a Magyar Nemzeti Bank Központi Ügyfélszolgálata vette át. Kérjük, hogy a továbbiakban a +36-80-203-776 vagy a +361-489-9700 telefonszámon keressenek bennünket. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Testület előtt folyamatban lévő ügyekben tájékoztatást nem adunk, de a Testület előtt történő eljárás kezdeményezésével kapcsolatos információk tekintetében a továbbiakban is állunk rendelkezésükre.

Kérjük továbbá, hogy a nem elszámolással kapcsolatos ügyekben a már megszokott postacímre, azaz 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. vagy a H-1525 Budapest BKKP Pf.: 172. levélcímre nyújtsák be kérelmeiket, amennyiben azt posta úron kívánják részünkre eljuttatni.

Az elszámolással kapcsolatban indítandó eljárások alapjául szolgáló kérelmeiket a 1539 Budapest BKKP Pf. 670. levélcímre szíveskedjenek eljuttatni.

Köszönettel,

Dr. Kovács Erika

elnök

2015. május 21.

Tisztelt elszámolással érintett Fogyasztók!

Az elszámolással és forintosítással kapcsolatos ügyekben az alábbi kérelem nyomtatványok alkalmazásával tudnak a Pénzügyi Békéltető Testülethez fordulni.

Kérjük, hogy ezeket a nyomtatványokat kizárólag a fogyasztói kölcsönszerződések elszámolásával (pénzügyi szolgáltató által tisztességtelenül felszámított árfolyamrés és egyoldalú szerződésmódosításuk miatti elszámolással ) és forintosításával összefüggő jogorvoslat esetén használják azt követően, hogy a Pénzügyi szolgáltató az erre irányuló panaszukat elutasította vagy arra nem válaszolt!

1. A 151. számú nyomtatvány használatával akkor, ha az elszámolást magát vagy a forintra történő átváltást, vagy mindkettőt együttesen vitatják. Az e célra rendszeresített nyomtatvány itt tölthető le.

2. A 152. számú nyomtatvány alkalmazásával, ha panaszukat a pénzügyi szolgáltató azért utasította el, mert az elkésett. Az e célra rendszeresített nyomtatvány itt tölthető le.

3. A 153. számú nyomtatvány alkalmazásával akkor, ha úgy gondolják, hogy elszámolást kellet volna kapniuk, de ez nem történt meg és kérik az elszámolási kötelezettség megállapítását vagy , ha úgy gondolják, hogy a forintosítani kellett volna kölcsönüket és ez nem történt meg, illetve ha a forintosítás mellőzését kérték és ennek nem tett eleget a pénzügyi szolgáltató. Az e célra rendszeresített nyomtatvány itt tölthető le.

Kérjük továbbá, hogy a fogyasztói kölcsönszerződések elszámolásával és forintosításával kapcsolatos kérelmeiket minden esetben a 1539 Budapest, BKKP Postafiók: 670. címre küldjék meg.

A Pénzügyi Békéltető Testült előtt megindítandó egyéb eljáráshoz az itt letölthető kérelem nyomtatvány áll rendelkezésre

2015. május 19.

Tisztelt Kérelmezők, Tisztelt Pénzügyi Szolgáltatók!

2015. május 18-án hatályba lépett a banki elszámolás során tapasztalt visszaélések elleni fellépéshez szükséges törvények módosításáról szóló 2015. évi LII. törvény, mely módosítja – többek között – az elszámolási és forintosítási törvényeknek a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó egyes szabályait és érinti a Pénzügyi Békéltető Testület eljárási szabályait és működését. Ennek alapján a Testület Működési Rendjét 2015. május 18-i hatállyal módosította. A módosítás leglényegesebb része az, hogy az elszámolásokban címzettként nem szereplő, de a szerződésben hitelfelvevő kötelezett személyek, akik ezáltal az elszámolás másolatának kérésére is jogosultak, jövőben jogorvoslatot kezdeményezhetnek. Másik változás, hogy a Testület főszabályként írásbeli eljárás eredményeképpen hozza meg döntéseit és nem a felek kérésére, hanem saját döntése alapján tart meghallgatásokat a jövőben.

Nagyon fontos tudni, hogy a 151., 152. és a 153. számú kérelemnyomtatványok tartalma megváltozott. Honlapunkról már az új szövegű nyomtatványokat tölthetik le. Kérjük, minden elszámolásos ügyben ezt használják, de ne használják ezeket az elszámoláson kívüli egyéb ügyekben. Kérjük, hogy kérelmeiket minden esetben a 670.sz postafiókra küldjék meg, az elszámoláson kívüli más ügyekkel kapcsolatos kérelmeiket viszont ne ide, hanem továbbra is a 172. számú postafiókra juttassák el!

Kérem, ismerjék meg módosított Működési Rendünket és új tartalmú kérelemnyomtatványainkat!

üdvözlettel,

Dr. Kovács Erika
elnök


2015. május 19.

Tisztelt Kérelmezők, Tisztelt Pénzügyi Szolgáltatók!

A Pénzügyi Békéltető Testület ezúton tájékoztatja Önöket, hogy a 2015. július 20. és augusztus 8. közötti időszakban a tanácsok nem tartanak meghallgatásokat. A szünet előtti utolsó meghallgatási nap július 17. péntek, a szünetet követő első meghallgatási nap augusztus 10. hétfő lesz. A meghallgatási szünet időtartama sem a meghallgatásos eljárások, sem az írásbeli eljárások határidejébe nem számít bele.

üdvözlettel,

Dr. Kovács Erika
elnök


2015.március 2.

Tisztelt Kérelmezők, tisztelt Pénzügyi Szolgáltatók!

Az elmúlt év végén sor került több olyan törvény és egyéb jogszabály megalkotására, kihirdetésére és hatályba lépésére is, amelyek nagy mértékben jelentenek változást és gyakorolnak hatást a Pénzügyi Békéltető Testület működésére és eddigi szerepére. Így a 2014. évi XXXVIII. törvény a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezését tartalmazza,
a 2014. évi XL. törvény a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdéseket rendezi és a 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekkel összefüggésben tartalmaz szabályokat, továbbá a 2014. évi LXXVII. törvény az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdésekről szól.

Az e törvényekben foglaltak gyakorlati végrehajtása érdekében született meg négy olyan rendelet, melyeket a Magyar Nemzeti Bank elnöke adott ki. A 42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet szól a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámolás módszertanának általános szabályairól, az

54/2014. (XII. 10.) MNB rendelet rendelkezik a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámolás módszertanának különös szabályairól, továbbá az 55/2014. (XII. 10.) MNB rendelet tartalmazza a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámolás során alkalmazott becslési eljárásával és az elszámolás pénzügyi teljesítésének időpontjával kapcsolatos rendelkezéseket, az 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet pedig a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések módosulásához kapcsolódó fogyasztóvédelmi szabályokról rendelkezik.

E jogszabályok szükségessé tették a Pénzügyi Békéltető Testület Működési Rendjének 2015. március 2-i hatállyal történő módosítását, melyet ezúton közzéteszünk. A most már háromféle eljárásunkkal kapcsolatos, egymástól részben eltérő szabályok könnyebb megértése érdekében Működési Rendünket egységes szerkezetben is megtalálják.

Kérem, ismerjék meg módosított Működési Rendünket!

üdvözlettel,

Dr. Kovács Erika
elnök

2015. február 26.

2015. feburár 26.

Tisztelt Olvasó!

A Pénzügyi Békéltető Testület a mai nappal teszi közzé a 2014. évről készült jelentését. Éves Jelentésünkben összegezzük a tavalyi év fontosabb történéseit, tájékoztatunk a Testület életében bekövetkezett fontosabb szervezeti és munkafolyamatbeli változásokról, valamint beszámolunk azon tapasztalatokról is, melyet tevékenységünk során a konkrét ügyek kapcsán az egyes pénzügyi szolgáltatások terén szereztünk.

Kérem, ismerjék meg Éves Jelentésünket!

Üdvözlettel:

Dr. Kovács Erika
elnök

Tisztelt Kérelmezők, Tisztelt Pénzügyi Szolgáltatók!

2014. december 31-én kihirdetésre került és 2015. január 1-én hatályba lépett a egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek a betétbiztosítást, valamint a pénzügyi közvetítőrendszert érintő módosításáról szóló 2014. évi CIV. törvény, melynek 51-54.§-ai módosították a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény egyes olyan rendelkezéseit, melyek a Pénzügyi Békéltető Testület eljárási szabályait és működését érintik.

Ennek alapján a Testület Működési Rendjét 2015. január 1-i hatállyal módosítottuk és ezt ezúton közzé tesszük.

A módosítás leglényegesebb része az, hogy a jövőben az 50,000 Ft ügyérték alatti, az egyszerű megítélésű, valamint a méltányossági ügyekben a korábbi gyakorlat szerinti háromtagú tanácsban történő eljárás helyett egy testületi tag fog eljárni.

Kérem, ismerjék meg módosított Működési Rendünket!

MINDENKINEK BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁN A PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET MINDEN MUNKATÁRSA!

üdvözlettel,

Dr.Kovács Erika

elnök


Hírek archívum

 • 2014. október 13.
  Pénzügyi Békéltető Testület működési rendje
  Tisztelt Kérelmezők, tisztelt Pénzügyi Szolgáltatók!

  Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület működési rendje 2014. október 13. napjával változik. A mai naptól hatályba lépő új működési rendünk szabályait a bal oldalon megtalálható MŰKÖDÉSI REND fül alatt olvashatják.

Ajánlások, Kötelezések, Jogorvoslat
Online Vitarendezési Platform
Hírek, aktualitások
SZAKMAI CIKKEK
Alternatív Vitarendezési Konferencia
Pénzügyi szolgáltatókról
Pénzügyi Navigátor Füzetek a PBT-ről
Határon átnyúló pénzügyi fogyasztói jogvita FIN-NET
INFO-Network
TANULSÁGOK, JÓTANÁCSOK, JOGESETEK
Nyomtatványok

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem