Az Európai Központi Bank (EKB) feladata, hogy az illetékes nemzeti hatóságokat is magában foglaló, egységes felügyeleti mechanizmuson belül ellássa az euroövezeti, valamint az euroövezeten kívüli, de a mechanizmusban részt vevő tagállamokban található hitelintézetek prudenciális felügyeletét. Ezzel az Európai Unión belül és a mechanizmusban részt vevő minden egyes tagállamban hozzájárul a bankrendszer biztonságos, szilárd működéséhez és a pénzügyi rendszer stabilitásához.