A Budapesti Corvinus Egyetem és a Magyar Nemzeti Bank közös kiadványának aktualitását több tényező adja. Az elmúlt néhány évben megfigyelhető, hogy jelentősen megnőtt a világban az egyetemek szerepe a politikai és gazdasági stabilitás megteremtésében. A válságot követő években az is tapasztalható, hogy a jegybankok egyre inkább igénylik a szakma legjobbjainak véleményét, sőt a maguk eszközeivel támogatják is ennek a tudásnak a fejlesztését, létrehozását azzal, hogy szakmai és képzési fórumokat, publikációs lehetőségeket biztosítanak a közgazdászok számára.

„Bizonyos értelemben a központi bankok elkezdtek hasonlítani a középkori egyetemek filozófiai karaira, azáltal, hogy nemcsak az adott szakpolitikai intézkedésről, hanem az azok mögött álló tényezőkről is vitát folytatnak” – írta Harold James, a Princeton Egyetem professzora.

A hazai közgazdászok szemléletformálásában meghatározó szerepe van a Magyar Nemzeti Banknak, illetve a Budapesti Corvinus Egyetemnek. A magyar közgazdász-társadalomban – döntéshozókban, kutatókban, oktatókban, elemzőkben – jelenlévő útkeresés fő kérdése, hogy hogyan tudunk felzárkózni a globális szintű gazdaságpolitikai viták szintjére. A Magyar Nemzeti Bank osztozik ebben a felelősségben, felismerte ezt a nemzetközi tendenciát és ezért is tekinthető korszakhatárnak ez a közös kiadvány.

A kiadvány témája az adópolitika, ami többek közt arra is utal, hogy a válság után fokozott figyelem fordul a különböző intézmények, gazdaságpolitikai területek közötti szakmai harmónia megteremtésére. Jelen különszám a pénzügypolitika különböző területeit képviselő intézmények és azok szakértőinek együttműködésével jött létre. A Magyar Nemzeti Bank, mint a monetáris politika, a Nemzetgazdasági Minisztérium, mint a fiskális politika, illetve a Budapesti Corvinus Egyetem, mint a pénzügypolitikai oktatás szereplője járult hozzá a kiadvány létrejöttéhez, melynek tartalma az alábbi linkeken érhető el: