Az MNB-szemle 2014 őszétől megszűnt. Ettől az időponttól kezdve az ilyen jellegű írások más formában – például a Hitelintézeti Szemle megújult keretei között – jelennek meg.