A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény, az árstabilitás elérését és fenntartását tűzte ki a Magyar Nemzeti Bank elsődleges és mindenkori céljaként. A Magyar Nemzeti Bank ezen cél veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának fenntartását, ellenállóképességének növelését, a gazdasági növekedéshez való fenntartható hozzájárulásának biztosítását és a rendelkezésére álló eszközökkel a Kormány gazdaságpolitikáját. 

A Magyar Nemzeti Bank Felügyeleti stratégiája, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvényben megfogalmazott célkitűzést erősítve, a pénzügyi rendszer stabilitásának támogatását és mélyítését jelölte ki 2025-ig fő célkitűzésének. A digitalizációnak köszönhetően az IKT-megoldások és a digitális szolgáltatások jelentősége és az azoktól való függés mértéke folyamatosan növekszik a pénzügyi szektorban, így a pénzügyi rendszer ellenállóképességének megvalósításához kiemelt figyelmet kell szentelni a digitalizációs folyamatokra, azok biztonságára, fenyegetettségeire. A kiberfenyegetettségi térkép összefoglalva megmutatja a pénzügyi szektorban tapasztalható incidensek jellemzőit, különböző tulajdonságaikat, illetve bizonyos esetekben a kezelésük módját is.

 

Impresszum:
Kiadó neve, székhelye: Magyar Nemzeti Bank
1013 Budapest, Krisztina körút 55.
Felelős kiadó neve: Hergár Eszter
Felelős szerkesztő neve: Biró Gabriella

ISSN 2939-7308 (nyomtatott)
ISSN 2939-7383 (on-line)