A Fenntarthatósági jelentés célja, hogy a Magyar Nemzeti Bank – törvényi mandátumával összhangban – megvizsgálja és mérhetővé tegye hazánk hosszú távon fenntartható felzárkózásának és inkluzív növekedésének kulcstényezőit, támogatva a gazdasági-társadalmi jólét tartós megteremtését biztosító reformok megfogalmazását és végrehajtását. A Fenntarthatósági jelentés ezt komplex módon teszi: a reálgazdasági tényezők mellett azt is vizsgálja, hogy nemzetközi összehasonlításban a pénzügyi, társadalmi és környezeti erőforrások is fenntartható módon hasznosulnak-e a sikeres felzárkózás és társadalmi jólét elérése, valamint fenntartása érdekében.

Impresszum

Kiadó neve, székhelye: Magyar Nemzeti Bank
1013 Budapest, Krisztina krt. 55.
Felelős kiadó neve: Hergár Eszter
Felelős szerkesztő neve: Baksay Gergely
ISSN 2786-2070 (nyomtatott)
ISSN 2786-2089 (on-line)