A Versenyképességi jelentés célja, hogy átfogó és objektív képet adjon Magyarország versenyképességének olyan dimenzióiról, amelyekre a jegybank hagyományos makrogazdasági elemzéseiben kevesebb fókusz esik, noha meghatározó szereppel bírnak a gazdasági folyamatok alakulása szempontjából. A Magyar Nemzeti Bank 2016-ban jelentette meg a Versenyképesség és növekedés című könyvet a hazai versenyképességi folyamatok elemzése és a továbblépési lehetőségek feltárása céljából. Az MNB emellett szükségesnek látta egy rendszeres, tematikus jelentés elkészítését, amely a könyvben lefektetett elvek és javaslatok mentén vizsgálja és értékeli hazánk versenyképességi pozícióját.

A versenyképesség alatt a gazdaság hosszú távú teljesítményét meghatározó tényezők összességének színvonalát értjük, amelyek kiterjednek többek között a termelékenységre, az emberi erőforrás mennyiségére és minőségére, a technikai haladásra, a szabályozói környezetre, a vállalkozói attitűdre és a finanszírozási lehetőségekre. A versenyképességet nemzetközi összehasonlításban vizsgáló felmérésekhez hasonlóan a jelentés számos dimenziót vizsgál, azonban a számszerű eredmények mellett tartalmazza azok elemzését és értékelését is (időbeli és nemzetközi összehasonlításban). A hitelesség érdekében a felhasznált adatok több mint 90 százaléka tényszerű statisztikán alapszik.

Impresszum

Kiadó neve, székhelye: Magyar Nemzeti Bank
1054 Budapest, Szabadság tér 9.
Felelős kiadó neve: Hergár Eszter
Felelős szerkesztő neve: Baksay Gergely
ISSN 2560-1261 (Nyomtatott)
ISSN 2560-127X (Online)