A Versenyképességi jelentés célja, hogy átfogó és hiteles képet adjon Magyarország versenyképességének olyan dimenzióiról, amelyekre a jegybank hagyományos makrogazdasági elemzéseiben kevesebb fókusz esik, noha meghatározó szereppel bírnak a gazdasági folyamatok alakulása szempontjából. A Magyar Nemzeti Bank 2016-ban jelentette meg a Versenyképesség és növekedés című könyvet a hazai versenyképességi folyamatok elemzése és a továbblépési lehetőségek feltárása céljából, majd a 2019 elején közzétett Versenyképességi program részletes helyzetelemzés mellett 330 pontban konkrét javaslatokat is tett a versenyképességi fordulathoz szükséges főbb beavatkozási területeken. A Versenyképességi jelentés a könyvben lefektetett elvek és a jegybanki versenyképességi programban azonosított strukturális területek és javaslatok mentén vizsgálja és értékeli hazánk versenyképességi pozícióját.

A versenyképesség alatt a gazdaság hosszú távú teljesítményét meghatározó tényezők összességének színvonalát értjük, amelyek kiterjednek többek között a termelékenységre, az emberi erőforrás mennyiségére és minőségére, a technológiai haladásra, a szabályozói környezetre, a vállalkozói attitűdre, a finanszírozási lehetőségekre, valamint a társadalmi és környezeti fenntarthatóságra. A versenyképességet nemzetközi összehasonlításban vizsgáló felmérésekhez hasonlóan a jelentés számos dimenziót vizsgál, a számszerű eredmények mellett azonban tartalmazza azok elemzését és értékelését is (időbeli és európai uniós összehasonlításban). A hitelesség érdekében a felhasznált adatok mintegy 95 százaléka tényszerű statisztikán alapszik.

Impresszum

Kiadó neve, székhelye: Magyar Nemzeti Bank
1013 Budapest, Krisztina krt. 55.
Felelős kiadó neve: Hergár Eszter
Felelős szerkesztő neve: Kuti Zsolt
ISSN 2560-1261 (Nyomtatott)
ISSN 2560-127X (Online)