A Termelékenységi jelentés segíti a jegybank törvényi feladatainak ellátását. A jegybank elsődleges feladata az árstabilitás elérése és fenntartása, de mandátumai közé tartozik, hogy elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogassa a Kormány gazdaságpolitikáját is. A Termelékenységi jelentés ezt olyan módon szolgálja, hogy segít megérteni a gazdasági növekedés és felzárkózás kulcstényezőjének mozgatórugóit, jellemzőit, eloszlását és dinamikáját, ami közelebb visz bennünket a termelékenységet javító reformok megfogalmazásához és végrehajtásához. A Jelentés ezt komplex módon teszi, a hatékonysági mutatók széles körét vizsgálja: a munkatermelékenységet, az innovációs-, digitalizációs- és ökológiai hatékonyságot egyaránt.

Impresszum

Kiadó neve,székhelye: Magyar Nemzeti Bank
1013 Budapest, Krisztina krt. 55.
Felelős kiadó neve: Hergár Eszter
Felelős szerkesztő neve: Baksay Gergely
ISSN 2732-3889 (nyomtatott)
ISSN 2732-3897 (on-line)