Összefoglalás

A tanulmány a piaci és kereskedelmi banki hitel- és betéti kamatok közötti transzmissziót vizsgálja az 1992-1998 közötti idoszakban. Az elemzés megállapítja, hogy a szóbanforgó idoszak három jól elkülönítheto részre osztható a piaci és banki spread viselkedése alapján. A tanulmány a harmadik periódust, a csúszóleértékelés óta eltelt idoszakot elemzi részletesebben, mivel ezt megelozoen a kamattranszmissziót számos tényezo torzította. 1996 óta a hitel- és piaci kamatok közötti eltérés éven belüli lejárat esetében 2 százalékpont körül, míg éven túli lejárat esetén 3 százalékpont körül alakul, míg a piaci és betéti kamatok közötti eltérés 2,5-3 százalékpont között stabilizálódott. A tanulmányban egy modell segítségével elemezzük a hitelkamatok és piaci hozamok közötti spread változása mögött álló tényezoket. Ezek szerint az utóbbi három évben a spread nagyarányú csökkenése elsosorban a hitel visszanemfizetési kockázat és az infláció csökkenésének köszönheto. A tanulmány részletesen tárgyalja a spread csökkenését kiváltó egyéb tényezoket, valamint azokat is, amelyek a spread növekedése irányába hatottak. A tanulmány végén egy ökonometriai elemzés található, azonban ennek eredményeit igen nagy fenntartással kell kezelni az idosorok problémái miatt.

MF1998_10