Összefoglaló

A magánszektor hitelei az elmúlt években igen gyorsan nőttek számos új EU-tagországban. Alapvető kérdés, hogy e folyamategyensúlyi felzárkózásnak, vagy inkább kockázatokat is hordozó túlzott hitelnövekedésnek tekinthető-e. A tanulmánybanpanel ökonometriai eszközökkel az egyensúlyi GDP-arányos hitelállományt próbáljuk megbecsülni, ennek keretébena megfigyelt dinamikát egyensúlyi trendre és túlzott növekedési (boom) komponensre bontjuk fel. Rugalmasságaés hatékonysága okán a tanulmányban az összevont csoportátlag (pooled mean group estimator) becslést használtuk.Instrumentális becsléssel vizsgáltuk, hogy az endogenitás befolyásolja-e becsléseink konzisztenciáját. Az eredmények aztmutatják, hogy az új EU-tagországokban a hitelnövekedés jelentős része megmagyarázható a makrogazdasági fundamentumokkal.Általánosságban elmondható, hogy a régióban a hitel-GDP arány alacsonyabb, mint amit a fundamentumokindokolnának. Mindazonáltal Észtországban és Lettországban a hitelnövekedés szignifikánsan gyorsabb, mint amiaz egyensúlyi pálya alapján adódna.

WP2006_10