Makroprudenciális szimulációs célokra a magyar gazdaság Bayes-i SVAR modelljét becsültük makroökonómiai és pénzügyi adatok felhasználásával. A modell segítségével az előjel restrikciók módszerét követve makroökonómia és hitelkínálati sokkokat identifikáltunk. Az eddigi irodalomtól eltérően különböző típusú hitelkínálati sokkokat azonosítottunk: a kockázatérzékelés sokkját és egy gazdaságpolitikai sokkot.

A főbb eredményeink a következők. Először, demonstráltuk, hogy a hitelkínálati és a makroökonómiai sokkok nagyjából ugyanolyan mértékben magyarázzák az endogén változók szórását. Másodszor, megmutattuk, hogy a hitelkínálati sokkok szerepe nem volt domináns a magyar gazdaság 2008-ban kezdődő visszaesésében. Harmadszor, a válságperidódusban nőtt az általunk nem identifikált sokkok szerepe.

Tanulmány letöltése