Tanulmányunkban a fundamentumok eszközárakban játszott szerepét vizsgáljuk szuverén kockázati felárak adatain. A fundamentumok mérésére a hagyományos makroökonómiai változók mellett a Reuters 2007 és 2016 közötti híradatbázisa alapján létrehozott ország- és globális fundamentum hírindexeket használunk. Módszerünk újdonsága, hogy a fundamentumok te- matikus kifejezéseit tonalitás- és földrajzi információkhoz kötve emeljük ki a szöveges tartalmakból. Ez a technika a meglévő szövegelemzési módszerek több problémáját kezeli. Bemutatjuk, hogy az előállított hírindexek fundamentumokra vonatkozó információkat ragadnak meg és nem korreláltak a piaci likviditás és befektetői hangulat mutatóival. A hírindexek a szuverén kockázati felárak változásának jelentős, hagyományos makrováltozók által nem megragadott részét magyarázzák. Ez a fundamentumok lényegesen nagyobb szerepére utal. A hírindexek által megragadott többletinformáció elsősorban a globális fundamentumokkal kapcsolatos kilátásokhoz, aggályokhoz köthető. Eredményeink rámutatnak arra is, hogy a VIX index és szuverén szpredek kovarianciájának nagyobb része szintén fundamentumokhoz kapcsolható.