Ebben a tanulmányban a munkapiaci feszesség bérekre gyakorolt hatását vizsgálom három közép-európai országban. Ez a becslés  legalább három szempontból fontos. Egyrészt, egy újszerű megközelítés a Mortansen–Pissarides model következtetéseink  ellenőrzésére közép-európai adatokon. Másrészt a jegybank szempontjából fontos tudni a feszesség bérekre gyakorolt hatását,  mivel a keresetek a fő összetevői a költségoldali inflációnak. Harmadrészt a feszesség bérekre gyakorolt tovagyűrűző hatásaiból  következtetni lehet a célzott fejlesztési programok hatékonyságára. A tanulmány újszerűsége abban áll, hogy regionális különbségekből  közvetlenül azonosítom a feszesség bérekre gyakorolt hatását. A feszesség bérekre gyakorolt hatását magyar, szlovák  és lengyel járási szintű adatokon vizsgálom panel IV módszerrel. A közvetlen hatások hasonlóak a három országban, azaz pozitív  a kapcsolat a feszesség és a keresetek között. Térbeli tovagyűrűző hatásokat azonban csak Magyarországon sikerült azonosítani,  ezek az indirekt hatások nincsenek jelen Szlovákiában és Lengyelországban.