Ez a tanulmány egy természetes kísérlet segítségével vizsgálja egy hitelkínálati sokk hatásait magyar bank-vállalat adatokon.  A vizsgált esemény a Lehman Brothers bukását követő banki finanszírozási sokk, mely a bankokat külsö finanszírozási  és devizaswap piaci pozícióikon keresztül érintette. A több bankkal kapcsolatban lévő vállalatok létezése teszi lehetővé  a hitelkereslet és kínálat szétválasztását, a hitelkínálati instrumentumok azonosítását illetve a hitelkínálati sokk reálhatásának  meghatározását. Az eredmények szerint azok a bankok, melyek nagy kitettséggel rendelkeztek a devizaswap piacon  vagy jelentős mértékben támaszkodtak külső piaci forrásokra nagyobb mértékben fogták vissza a hitelezést, míg a külföldi  anyabanki források bufferként szolgáltak. A vállalatok nem voltak képesek teljesmértékben hatástalanítani a hitelkínálat  visszaesését keresletük kevésbé sérülékeny bankok felé való átcsoportosításával; a sérülékeny bankoknak kitett vállalatok  teljes hitelállománya is csökkent. A hitelkínálati sokk nem egyformán érintette az egyes vállalatokat, a bankok a nagyobb  vállalatok felé csoportosították át hiteleiket. A hitelkínálat csökkenése a vállalatok reál teljesítményére is hatással volt,  csökkentve nettó beruházásaikat. A reál hatás a kicsi és a kockázatos vállalatokat esetében volt a legnagyobb.