A közmunkaprogram 2011 óta a foglalkoztatáspolitika legfontosabb eszköze Magyarországon. A közfoglalkoztatottak nagy része a program előtt inaktív volt. Emiatt a munkakínálat jelentősen megnőtt azokban a járásokban, amik több pénzt kaptak a közmunkára a kormányzattól. A közmunkára fordított források jelentős részét azokban a járásokban használták fel, amelyek fejlettségben az országos átlag alatt vannak. Mivel a program forrásait nem egyenlő arányban osztották szét a járások között, ezt különbséget tudom arra használni, hogy azonosítsam a program indirekt hatásait a versenyszférára. A közmunka versenyszféra béreire gyakorolt hatását szakadásos regresszióval becslem. Eredményeim szerint az alacsonyan képzettek átlagbére a versenyszférában 9%-kal alacsonyabb 2013-2017 között azokban a járásokban ahol több a közmunkás. Ezzel együtt ezekben a járásokban a versenyszféra foglalkoztatási dinamikája 4%-kal magasabb. Ez -0,43-as munkakeresleti rugalmasságot eredményez, ami a korábbi magyar becsléseknek megfelelő.