Tanulmányunkban a vissza nem térítendő források hatását vizsgáltuk meg hitelképes és hitelkorlátos KKV-knál. A hitelkorlátosság méréséhez a KHR-ből kinyert sikertelen hiteligénylésekre vonatkozó információt használtuk, míg kontrol csoportunk az EU-s forrásra sikertelenül pályázó vállalatok voltak. Eredményeink azt mutatják, hogy a hitelkorlátos cégeknél lényegesen jobban nőtt az eszközállomány a támogatások hatására, mint a hitelképeseknél. Ez az eltérő hatás azonban csak rövid távon mutatkozik, és nem érint olyan egyéb kulcstényezőket, mint a forgalom, jövedelmezőség vagy termelékenység. Ez azt sugallja, hogy a hitelkorlátos cégeknél a finanszírozás nem a fő korlátja a jobb teljesítménynek, vagyis a hitelkorlátosság egyéb – gyenge menedzsment, kevés jó projekt – hiányosságra utalhat.