Tanulmányunkban a költségmentes vállalati belépés során növekvő termékváltozatosság eszközárazási implikációit vizsgáljuk. A termékváltozatosság növekedése az modellbeli és a statisztikai hivatalok által publikált fogyasztói árindexek között eltérést okoz, mivel utóbbi ritkán frissíti a termékkosarat. A termékváltozatosság jövőbeli alakulásával kapcsolatos bizonytalanság nagyobb volatilitást implikál az eszközök árazásához használt diszkontfaktorban, anélkül, hogy megemelné a fogyasztás változékonyságát. A korábbi szakirodalom által használt készletgazdaság helyett a modellt termeléssel egészítjük ki. A termelést tartalmazó modellnek két előnyét emeljük ki a készletgazdasághoz képest: i) az empírikusan megfigyelhető kockázati prémium magyarázatához szükséges korrelációk termelés esetén endogének; ii) a kockázati prémium 140 bázisponttal magasabb termelés esetén a készletgazdasághoz képest.