A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény kimondja, hogy a felügyelőbizottság az MNB folyamatos tulajdonosi ellenőrzésének szerve. A felügyelőbizottság a rá vonatkozó törvények, a saját ügyrendje, valamint a testület működése során, a tagok által közösen definiált, belső működési alapelvek alapján végzi tevékenységét. Az FB részben irányítója a jegybank belső ellenőrzési szervezetének – ellenőrzési hatásköre nem terjed ki a jegybanktörvény 4. § (1)–(9) bekezdésében meghatározott feladatokra, illetve azoknak az MNB eredményére gyakorolt hatására. A felügyelőbizottság jelen, a Ptk.-ban a számvitelről szóló törvény szerinti beszámolóval összefüggésben előírt jelentését a fenti korlátozásoknak megfelelően készíti el, mely saját tevékenységének kivonata.