A Magyar Nemzeti Bank 2015-től évente egyszer publikálja a hitelintézeteken kívüli pénzügyi piacokról szóló kockázati jelentését, mely korábban a „Bankszektoron kívüli pénzügyi piacok kockázati jelentése” címet viselte, 2017-től azonban a „Biztosítási, pénztári, és tőkepiaci kockázati jelentés” néven kerül kiadásra. A kiadvány a biztosítók, a pénztárak, a nem bankcsoporthoz tartozó pénzügyi vállalkozások és közvetítők, valamint a tőkepiac kockázatainak bemutatására szorítkozik.

A „Biztosítási, pénztári, és tőkepiaci kockázati jelentés” elsősorban a „Pénzügyi stabilitási jelentés” című kiadványban nem, vagy kisebb terjedelemben tárgyalt szektorok mélyebb elemzésére irányul, így nem tartalmazza az abban részletesen ismertetett hitelintézeti szektorra vonatkozó megállapításokat. A kiadvány fő célja, hogy növelje a felügyelt piacokon tevékenykedők kockázati tudatosságát, és erősítse a szektorokba vetett bizalmat. A jelentés területenkénti bontásban ad áttekintést a hatósági vizsgálatok, valamint a folyamatos felügyelés során szerzett lényegesebb tapasztalatokról, kiemelve a tárgyidőszakban azonosított főbb prudenciális kockázatokat.

A Magyar Nemzeti Bank évente publikálta Biztosítási, pénztári és tőkepiaci jelentését, illetve a Pénzügyi fogyasztóvédelmi jelentést. 2020-tól kezdődően azért, hogy az egyes felügyelt szektorokról, a szektorokban lezajlott legfontosabb változásokról teljes képet adhasson a biztosítási, pénztári és tőkepiaci szektor vonatkozásában a két jelentés összevonásra került, így a prudenciális kockázatokkal párhuzamosan a fogyasztóvédelmi kockázatok is megjelennek. Az új összevont jelentés a BIZTOSÍTÁSI, PÉNZTÁRI, TŐKEPIACI KOCKÁZATI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI JELENTÉS menüpontban érhető el.

Impresszum

Kiadó neve,székhelye: Magyar Nemzeti Bank
1013 Budapest, Krisztina krt. 55.
Felelős kiadó neve: Hergár Eszter
Felelős szerkesztő neve: dr. Kandrács Csaba
ISSN 2560-0125 (nyomtatott)
ISSN 2560-0133 (on-line)